Sananda: Een Nieuwe Fase van het Ontwaken

Sananda: Een Nieuwe Fase van het Ontwaken

Gechanneld door: James McConnell – 11 Juni 2022

Ik ben Sananda. Ik kom op dit moment opnieuw om bij jullie te zijn, om door te gaan met het naar voren brengen van het begrip van alles wat jullie in deze tijden ervaren.

Deze tijden van grote verandering die velen van jullie, zo niet allen, nu op verschillende manieren ervaren nu deze energieën sterker en sterker worden. Of, zoals jullie terminologie zegt, “toenemen”. En inderdaad, deze energieën nemen toe.

En jullie allemaal, ook al hebben jullie je aan deze energieën aangepast, en terwijl ze nu sterker en sterker worden, hebben zelfs jullie lichamen soms moeite om deze energieën te weerstaan en ermee te werken. Maar diep van binnen weten jullie dat wanneer deze energieën sterker worden, en wanneer jullie lichamen op deze energieën reageren, het oké is. Het is oké. Jullie hebben geen ouderdomsverschijnselen of iets van dien aard, of worden ziek of lijdend, of wat dan ook. Het gebeurt allemaal zoals het moet gebeuren.

Want jullie zijn nu allemaal op de juiste plaats op het juiste moment, precies waar jullie jezelf hebben geplaatst. En ik zeg, jullie hebben jezelf geplaatst, niet dat iemand van ons jullie heeft geplaatst. Jullie, jullie Hogere Zelf, heeft jullie geplaatst waar jullie op dit moment moeten zijn om door jullie verschillende veranderingen heen te werken die door jullie heen moeten gaan. Inderdaad, door jullie in nieuwe posities te plaatsen, nieuwe locaties, wat er ook voor nodig is, om jullie op het juiste moment op de juiste plaats te hebben, terwijl de ascensie-energieën steeds verder toenemen en jullie naar voren blijven brengen in jullie kracht.

De kracht in jullie die nu naar voren begint te komen, zoals in de film “The Matrix” met Neo en de anderen die zich buiten de matrix bevonden, zich buiten de illusie bevonden. En buiten die illusie waren ze in staat te worden wie ze werkelijk waren. En dat is wat er nu met jullie allemaal gebeurt.

Ook al spelen jullie soms binnen de matrix, en dat is zeker oké en precies wat jullie willen doen. Want jullie willen van het moment genieten, van elk moment dat je kunt. Maar dan, wanneer die tijden voor jullie klaar zijn, vinden jullie jezelf buiten de matrix waar jullie de energieën kunnen ervaren. Je kunt de energieën voelen. Je kunt voelen hoe ze in je exploderen.

En ja, inderdaad, die energieën brengen jullie fysieke lichamen in verschillende veranderende staten. En dat is aan het gebeuren. Zoals jullie het noemen “dissociatie.” We zijn het ermee eens, het is een dissociatie die nu in je lichaam gebeurt. Je zult het meer en meer voelen. Je zult die glimpen voelen en opmerken die je ontvangt buiten deze dimensie naar de hogere dimensies.

En jouw lichaam wordt lichter en lichter, zowel door licht in het lichaam te brengen, als ook door het lichaam lichter te maken, in de zin van minder dicht te worden. Zodat je soms het gevoel hebt dat je boven de Aarde zweeft. En dat is inderdaad oké. Het is te aanvaarden, en het is te verwachten dat het steeds meer zal gebeuren bij velen van jullie, zo niet bij allen, op verschillende momenten gedurende je dag, tijdens je slaaptijd, wat het ook moge zijn.

Jullie dromen worden ook steeds levendiger, steeds meer ervaringsgericht. En meer en meer zul je je die dromen beginnen te herinneren, velen van jullie zullen dat doen. Begin je dromen te herinneren en realiseer je dat het inderdaad dromen waren, maar ze waren ook een veranderde staat van bewustzijn. En die veranderde staat van bewustzijn komt terug in je fysieke lichaam als je terugkomt uit je slaaptoestand.

En alles komt weer bij elkaar, herinneren wie je bent. Worden wie je bent. Het wezen worden dat je altijd al bent geweest. Dit is die tijd, mijn vrienden. Die tijd waarin jullie allemaal in een nieuwe fase van je ontwaken komen.

Ja, jullie zijn allemaal op de een of andere manier ontwaakt. Maar die nieuwe fase komt eraan waarin jullie je nu nog meer zullen ontwaken. Jullie zullen je nu nog meer in de hogere trillingsfrequenties bevinden en je meer en meer herinneren wie jullie zijn.

Dat is nu allemaal in gang gezet. Het maakt allemaal deel uit van jullie ascensieproces. Het gebeurt niet allemaal tegelijk, want jullie fysieke lichamen zouden daar niet tegen bestand zijn. Maar het gebeurt over een periode van tijd. Over een periode van energieën die in jullie lichaam stromen. En die energieën meer en meer te voelen. En die energieën meer en meer uit te drukken, naar buiten, de matrix in. Zodat wanneer je met anderen in de matrix bent en die energieën door jou heen begint te ervaren, zelfs zonder jou, zonder dat ze zelfs weten dat je het doet. En zeker zonder dat zij weten dat jij die energieën naar voren brengt. Maar zij zullen deze energieën ervaren, jouw licht. Jouw licht dat zich buiten jouw aura verspreidt, verder en verder buiten jouw aura. En sommigen zullen zelfs zeggen, “Ik zie je licht!” Wees hier klaar voor. Dit komt er aan.

Ik ben Sananda, en ik verlaat jullie nu in vrede, en liefde, en eenheid. En dat jullie je licht blijven verspreiden waar je maar kan. Maar weet dat je, terwijl je door je dagelijkse ervaringen gaat, meer en meer klaar bent om dat licht uit te stralen naar al diegenen die klaar zijn om het te ontvangen.

Kanaal: James McConnell

Bron 1 2

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org