Sananda, Ashtar en HDD( Hij Die Dient) – “Het is nu tijd om de Missie van je Vader (Hoger Zelf) op te pakken”. / James McConnell / 1 Februari 2018

Sananda, Ashtar en HDD( Hij Die Dient) – “Het is nu tijd om de Missie van je Vader (Hoger Zelf) op te pakken”.
James McConnell / 1 Februari 2018
  Vertaald uit het Engels door Henk Steur
 
Deze boodschappen werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Prepare for Change-groep in Phoenix, Arizona, op 28 januari 2018                                   
  
 LORD SANANDA
Ik Ben Sananda. 
Zoals altijd is het heerlijk om hier bij jullie te zijn, om in staat te zijn om met jullie te delen in alles wat er nu op de planeet met jullie allen aan de hand is, zowel in jullie als buiten jullie. De tijden die komen en die er nu zijn, zijn allemaal een proces van bewustzijn dat een proces is waar jullie allemaal naartoe hebben gewerkt.
Wij zeggen jullie dat het NU de tijd is. Het is nu de tijd om er weer klaar voor te zijn om de missie van je Vader op te pakken. Zoals ik, als Jeshua, zoveel jaren geleden heb gezegd: “Het is nu tijd om Mijn Vaders Missie op te pakken!” Het is ook jullie tijd om dit te gaan doen. Jullie, degenen die zijn ontwaakt. Het is tijd om anderen te helpen bij hun ontwaken. 
Het is tijd om je hand uit te steken en alle anderen te helpen die nog in slaap zijn, in slaap, en niet weten dat zij nog slapen. Alleen jullie weten dat zij wel slapen. Wat hun betreft zijn zij alleen maar bezig met het leven van hun levens zoals zij dit al leven na leven hebben gedaan.

Maar jullie weten dat het niet meer hetzelfde oude is. Het is nu geen leven na leven meer. Het is het begin van het einde of het einde van het begin omdat het nu voor allen de tijd is om richting hun verschillende missies te gaan waarvoor zij hier zijn gekomen.

Als je nog niet weet voor welke missie je hier bent gekomen, vraag er dan om. Ga in jezelf en vraag!  Als jij je daar al van bewust bent, pak die dan op en ga verder met wat het ook is. Wees niet langer verlegen.

Het is niet langer okay voor jullie, degenen van jullie die nu de strijders zijn, de strijders van vrede. Het is niet langer okay voor jullie om achterover te zitten en de wereld om je heen te laten rondwentelen. Het is nu tijd voor jullie om de wereld rond te laten wentelen en…..te (laten) ontwikkelen.

Ik zeg dit nu als Sananda en ik zeg dit met alle urgentie omdat er een golf van energie is die eraan komt omdat hetgeen waar het zonnestelsel nu is aangekomen in het melkwegstelsel, in een bepaald deel van het melkwegstelsel dat het al een zeer, zeer lange tijd niet heeft bezocht, vele duizenden jaren. Jullie gaan nu naar een staat van energie vergeleken waarmee jullie tot nu toe in een staat van rust zijn geweest.

Het is nu tijd om de energie op te slaan en over de planeet te laten gaan want deze golf van energie zal vanuit de hemelen komen en het zal zich bewegen in de tijdperiode waar jullie nu in zitten en het zal zich bewegen in relatie met de kosmische gebeurtenissen die bezig zijn en die zullen gaan gebeuren.

Weet dat als deze energie binnenkomt dat jullie deze energiegolf zijn. Jullie zijn degenen die katalysators zijn voor deze golf. En jullie zijn degenen die deze golf zullen laten doen wat hij moet doen. Jullie zijn degenen die alles wat hier dient te gebeuren zullen accentueren.

Het is tijd, mijn broeders, mijn zusters, het is tijd.

IK BEN Sananda, ik houd innig veel meer van jullie dan jullie je kunnen voorstellen en velen van jullie kennen mij direct en ik ken jullie zeer direct! Wij zijn in voorgaande tijden samen geweest.

Moge al mijn vrede en liefde bij jullie zijn.

COMMANDANT ASHTAR

IK BEN Ashtar.

Altijd weer heerlijk om in staat te zijn bij jullie te zijn en met jullie alles te delen dat zich nu in het proces voordoet. Op dit punt hebben jullie geen idee van alles dat er staat te gebeuren, alles dat naar voren gaat komen.

Wij, degenen van jullie die hebben toegezien, hebben al een tijdje deze dingen met jullie gedeeld. Wij hebben jullie voorbereid. Maar geen voorbereiding kan afdoende zijn om jullie gereed te maken voor wat zich zal gaan voordoen.

Ik spreek nu niet in termen over wat zich zal gaan voordoen als de Impuls zich zal gaan voordoen want niemand weet dit. Maar gebaseerd op de mogelijkheden die zich kunnen en zullen voordoen, kunnen wij zeggen dat jullie in het midden van een grootse verandering zitten, een grote verandering die eraan komt voor de hele planeet, een grote verandering die binnenin ieder van jullie zal plaatsvinden.

Ieder van jullie voelt dit nu steeds meer en meer. Jullie voelen het in jezelf opbouwen. Jullie voelen dat de energieën zich buiten jullie opbouwen tot wat zich nu voordoet.

Jullie zien al het oude….. jullie zien al het oude dat om jullie heen afbrokkelt, alles van de oude paradigma’s dat niet langer meer kan werken in deze nieuwe energieën.

Jullie kunnen geen angst en haat hebben in deze nieuwe hogere frequenties en vibraties. Dat is niet mogelijk. Dus verbrokkelt alles dat van angst en haat is. En al degenen die vasthouden aan de oude manieren zullen dit niet veel langer kunnen doen.

De tijden zijn bijna gearriveerd, de tijden waarop jullie hebben gehoopt en waar jullie op hebben gewacht, net zoals wij, want wij wachten in de schepen en bereiden ons voor op het moment waarop wij nodig zijn. Niet in de zin van redden, want dat zal niet nodig zijn, maar in de zin van onze doorgaande assistentie waar die ook nodig zal zijn, waar er ook om gevraagd zal worden. Deze tijden zijn bijna aangebroken.

Jullie hebben op diverse manieren en van verschillende bronnen gehoord dat dit jaar, 2018, een wonderbaarlijk jaar zal moeten worden. En dit is zeker waar. Net zoals het jaar 2017 jullie voorbereidde en op vele manieren vervulde wat was voorspeld, is het nog niet helemaal compleet. Dit is het jaar waarop voltooiing in vele opzichten zal komen.

En zoals Sananda heeft gevraagd is het voor jullie allen nu tijd, NU, als Lichtstrijders, om naar voren te komen en uit te spreken wat jullie weten. Spreek uit met kracht, met liefde, en help al diegenen die in het proces van hun ontwaken zitten. Als zij niet zijn ontwaakt als de Impuls aankomt zal het veel moeilijker voor hen zijn. Daarom is het zo urgent dat jullie allemaal je deel doen – wat dit dan ook moge zijn, wat jullie binnenin ook geleidt – doe je deel om dit alles tot stand te brengen.

Het hangt van jullie allen en van ons af!!!

Ik Ben Ashtar en ik groet jullie van het Hoogste van het Hoogste en met al onze liefde en vrede.

HIJ DIE DIENT

Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om. Om. Groeten aan jullie!

Hoe vonden jullie deze boodschappen? Zijn jullie klaar voor deze dingen waar wij over hebben gesproken en die wij met jullie deelden? Ja. Breng het naar buiten. Wij horen het! Breng het naar buiten! Wij weten dat jullie willen dat dit allemaal komt. Wij weten dat jullie willen dat deze energieën en deze energiegolven komen en wij weten ook hoe die binnen jullie aanvoelen. Velen van jullie voelen door deze binnenkomende energieën verschillende soorten ziekten en kwalen en dit soort dingen. Maar in het verleden zouden jullie gedacht hebben: “Oh, God, ik heb griep” en “Oh, God, ik ben ziek” en ook al die andere dingen die je toen kon hebben. Maar nu deze heerlijke energieën binnenkomen zeggen jullie: “Heerlijk!. Hoe heerlijk dat ik mij als een vis in het water voel.” Zie je? Zien jullie waar wij nu naartoe gaan? Het is volkomen anders om het te begrijpen. Verschillend op heel veel verschillende manieren. Begrijpen jullie?

Dit zijn de tijden! Dit zijn de tijden waar jullie naartoe hebben gewerkt. Dit zijn de tijden die jullie, vooruitwerkend hebben opgebouwd, leven na leven! Vele levens, vele beschavingen, vele ervaringen uit het verleden waar jullie doorheen zijn gegaan. En nu is het de tijd! Nu hebben jullie het hoogtepunt bereikt, of het crescendo. Jullie zijn gegaan, jullie zijn vooruit gegaan naar het crescendo van alles dat is opgebouwd. En het komt eraan. Het is al hier. Het is een deel van jullie.

Alles wat er nu voor jullie nog is te doen is wat Sananda en Ashtar aan jullie vragen. Zij vragen het niet alleen, zij smeken erom.

Zij willen zo graag dat dit tot stand wordt gebracht en zij doen er alles aan wat zij kunnen. Maar voordat zij alles kunnen doen wat zij kunnen, dienen jullie alles te doen wat jullie kunnen. Het gaat allemaal om samenwerking. Het gaat hier allemaal om symbiose en jullie zijn alles wat er nodig is om dit tot stand te brengen.

Als wij zeggen: jullie, hebben wij over het collectief van jullie, maar wij hebben het ook  over deze groep en deze lezers. Jullie speciale groep. Jullie weten nog niet hoe krachtig deze groep is als jullie samenkomen en werken met deze energieën en deze begrippen en deze nieuwe niveaus van bewustzijn waar jullie toe komen. Wij zeggen nieuw, maar het is niet echt nieuw, het is al oud voor jullie. Het is het terugkomen bij het oude bewustzijn dat jullie hadden, het bewustzijn waarmee jullie hier kwamen om mee te beginnen.

Dit is wat jullie terughalen naar jullie allemaal.

Het is dus een grootse en prachtige tijd waar jullie naartoe gaan. En hoe meer jullie dit zien en hoe meer jullie dit begrijpen, hoe grootser en prachtiger het zal worden. Begrijpen jullie dit?

Shanti. Vrede zij met jullie. Wees de Ene.

 Channeled by James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

​ Please include all ​3 messages

“Believing is seeing!”