Saint Germain: Wereld Verklaart Onafhankelijkheid / Gechanneld door: James McConnell – 4 November 2020

Saint Germain: Wereld Verklaart Onafhankelijkheid 

Gechanneld door: James McConnell – 4 November 2020

Ik ben Sint Germain. Alles komt nu tot een punt. Een punt van liefde. Een punt van hoger bewustzijn waar jullie allemaal naartoe hebben gewerkt.

Tijdens een eerdere discussie zei ik: ” Jullie zijn degenen op wie jullie hebben gewacht.” Jullie hebben dat doorheen velen van ons gehoord die dat met jullie hebben gedeeld. En het werd gedaan met een doel. Het werd gedaan zodat jullie zouden weten dat jullie geen redders van buiten jezelf ontvangen. Jullie ontvangen redding binnenin jezelf.

Als jullie merken dat je hoger en hoger beweegt in trilling, maken jullie verbinding met je Hogere Zelf. Want daar gaat het om: de verbinding met jullie hogere God zelf. Terugkomend op dat weten van die verbinding.

Maar zoals jullie al vele malen hebben gehoord, zijn jullie nooit afgescheiden geweest. Dat hebben jullie alleen maar gedacht. Jullie zijn alleen maar geprogrammeerd om te geloven dat jullie zijn afgescheiden. Maar nooit, niet één moment in de tijd in deze illusie van scheiding zijn jullie ooit afgescheiden geweest. En dat is wat jullie nu gaan begrijpen. Dat is waar jullie op gewacht hebben. Het wachten om dit te weten, om je te herinneren dat jullie weer met elkaar verbonden zijn. En jullie DNA-proces is ook weer aan het verbinden.

En alles komt nu zelfs tot een conclusie, zal ik zeggen. Een conclusie. Een hoogtepunt. Naarmate jullie dichter en dichter bij de Grote Verandering komen die op jullie afkomt. Kan geen tijd of datum geven, want het is nog niet volledig vastgesteld, maar het komt eraan. En het komt, het afwachten van alle verschillende veranderingen die zich voordoen op jullie planeet, niet alleen hier in dit land, terwijl jullie steeds dichter bij dit verkiezingsproces komen, en voorbij dit verkiezingsproces gaan.

Dus dit is een proces, mensen. Dit is een proces waarbij jullie door zoveel verdeeldheid heengaan dat er in dit land en over de hele planeet sprake is van het Grote Ontwaken terwijl jullie in verschillende controlesystemen worden gebracht die jullie ‘lockdowns’ en ‘sociale distantiëring’ noemen, en het dragen van maskers, en al deze dingen gaan alleen maar over controle. Dat is alles zoals het altijd is geweest, terwijl de duistere machten doorgaan met het aantrekken van hun verschillende draaiboeken die ze hebben en ernaar reiken, en alles doen wat ze kunnen, of alles wat ze weten dat ze moeten doen. Maar alles wat ze weten wat te doen wordt tegengegaan door degenen van de Krachten van Licht.

Elke stap wordt tegengegaan, zoals een schaakpartij, en je verplaatst jouw schaakstukken. Maar de duistere krachten spelen in een drie-dimensionaal schaakspel, terwijl de Krachten van het Licht in een vijf-dimensionaal schaakspel spelen, als je deze analogie kunt begrijpen. Ze spelen op een hogere trillingsfrequentie. En daarbij kennen ze de zetten die worden gemaakt voordat ze zelfs maar worden gemaakt.

Dus alles wat er gebeurt is vooraf bepaald. Dat is wat jullie moeten weten. Dan zeggen wij dat alles georkestreerd wordt, en het is in veel opzichten vooraf bepaald.

Ja, het hangt af van het bewustzijn van de planeet, het bewustzijn van het menselijk collectief hier op de planeet. Daar hangt het allemaal van af. Maar het grote plan dat in werking is, zal niet worden gewijzigd. Dat is wat jullie moeten gaan begrijpen.

Er zijn Project A en B, of Plan A en B en C, en dit alles, maar het is allemaal een deel van het grotere plan. En niets kan het grotere plan tegenhouden om zijn volledige koers te nemen, hier.

En terwijl jullie je door deze verkiezing heen bewegen, terwijl jullie je door de vrijheden heen bewegen die teruggaan naar jullie, teruggaan in de zin van de grondwet van dit land die opnieuw wordt uitgevaardigd, uitgevaardigd voor de Republiek, hier. Niet als een democratie, en zeker niet als een socialistische omgeving. Want dat zou nooit kunnen, want de mensen zijn niet vrij in dat soort omgevingen. Het volk moet vrij zijn. Nogmaals, niet alleen hier in dit land, maar op de hele planeet. Dit is onafhankelijkheid die terugkomt. Jullie zullen zelfs een Onafhankelijkheidsdag hebben – niet voor dit land, maar voor de hele planeet. Jullie kunnen terugblikken in de tijd en zeggen: “Dat was de dag dat onze onafhankelijkheid opnieuw werd uitgeroepen.”

Net als in uw 1776, jullie 4 juli, toen de Onafhankelijkheidsverklaring werd ondertekend en jullie vrijheid in dit land begon, zal die verklaring opnieuw worden uitgeroepen, maar deze keer voor de hele planeet. Jullie kunnen het een reset noemen, jullie kunnen het een herwaardering noemen, jullie kunnen het al deze dingen noemen die jullie willen, maar dit alles maakt er deel van uit, inclusief de verschijning en het weten dat jullie niet alleen zijn in dit Universum.

Dat weten jullie allemaal al, maar het collectieve bewustzijn is zich daar nog niet volledig van bewust, ook al kennen ze het op een dieper niveau binnen zichzelf. Het is niet tot hun bewust zelfbewustzijn gekomen, maar het komt eraan. Het komt eraan. En er is niets dat het kan tegenhouden om geopenbaard te worden. Net zoals er niets is dat alle waarheid kan tegenhouden die naar voren komt van al die dingen die de krachten van de duisternis hier op deze planeet hebben geïntegreerd. Dit alles komt naar voren. Ja, jullie zullen de massale arrestaties zien. Ze komen eraan. Kan je niet weer een tijd of een tijdsbestek geven voor dit, maar het komt eraan. Het zal niet worden tegengehouden. Het is misschien niet dat ze allemaal over het podium lopen in die zin, maar jullie zullen begrijpen dat ze van deze planeet zijn verwijderd. Want ze horen hier niet meer thuis op deze planeet. Hun tijd is om.

En ja, ik verontschuldig me voor het feit dat ik hier wat emotioneel over ben. Hoewel het er niet op lijkt dat we emotie zouden hebben. Maar we hebben wel emotie. Dat hebben we wel als het emotie is in het licht. Dat is wat we doen, en we kunnen het je laten zien. Net zoals jullie hier emotie hebben en jullie emoties je soms overmeesteren. Zo kunnen wij die emotie ook voelen. En we voelen het voor jullie. Op dit moment in deze momenten voelen we het, terwijl alles toeneemt. De trillingen nemen toe. Het bewustzijn neemt toe.

En weer sta jullie op het randje, precies op het randje. Precies op het ‘crescendo’, zoals Sananda graag zegt. De eindstreep. Dit alles komt eraan, nu. Heb geduld. Nog eventjes, nu. Want alles zal worden onthuld. Alle waarheid komt naar voren. En zoals Sananda enige tijd geleden zei, “de hele hemel komt naar voren.”

Ik ben Sint Germain, en ik laat jullie nu achter met rust, en liefde, en eenheid binnenin jullie. En wetende dat de Violette Vlam bezig is alle programmering uit te wissen die niet langer nodig is, niet alleen hier binnen ieder van jullie, maar in het collectieve bewustzijn van de hele mensheid, hier.

Saint Germain

Bron

Vertaling: Martien