Saint Germain: Wees In Het Nu

Saint Germain: Wees In Het Nu

Gechanneld door: James McConnell – 12 Januari 2022

Ik ben jullie Saint Germain. Ik ben op dit moment gekomen om bij jullie te zijn in dit nieuwe jaar.

Dit nieuwe jaar dat net begint. Een jaar dat jullie net achter je hebben gelaten, en een jaar dat nu begint. Want het is het begin van iets groots.

Jullie zijn nu bezig meer en meer te worden van wie jullie hier kwamen om te zijn. Je denkprocessen en je gevoelsprocessen. Jullie beginnen te weten en te begrijpen dat jullie zoveel meer zijn dan wat jullie dit hele leven en de levens daarvoor is voorgespiegeld. Jullie komen nu meer en meer tot je recht.

De dingen die jullie in het verleden, zelfs enkele jaren geleden, niet begrepen zouden hebben, zelfs niet in jullie vocabulaire zouden hebben gebracht, dingen zoals ‘vibratie’ en ‘bewustzijn’, nu wordt het een alledaagse uitdrukking voor jullie. Het idee van ‘geloven is zien’, in plaats van ‘zien is geloven’.

Bedenk hoe jullie zo lang geprogrammeerd zijn geweest om het altijd eerst te zien voordat je het gelooft. Nu is de programmering veranderd. De programmering is nu ‘geloof het, en dan zul je het zien’. Dat is waar jullie je meer en meer op mogen richten als jullie verder gaan in dit nieuwe jaar.

Dit nieuwe jaar kan zoveel opmerkelijke veranderingen brengen in jullie eigen innerlijke wereld en ook in de wereld buiten jullie. Want het is de wereld binnenin jou die de buitenwereld creëert. En wanneer jullie dat werkelijk gaan begrijpen, dat jullie het Schepperwezen zijn, dat jullie zowel scheppen als binnenin de schepping zijn.

Dus hoe meer je erop kunt vertrouwen dat je op het juiste moment op de juiste plaats bent, dat je in het perfecte nu moment bent, elk moment weer. Ja, dat hoor je steeds van ons: “Wees in het nu.” “Wees in het nu.” Dat is zo belangrijk. Want dat is vijfde-dimensionale expressie. In de vijfde dimensie is er geen verleden. Er is geen toekomst waar je je zorgen over hoeft te maken. Het is altijd in het nu.

Denk er eens over na hoe dat zou zijn: als je op een schip was, je was aan het reizen, als dat is wat je wilt doen. En alles waar je je zorgen over hoeft te maken is wat je op dat moment aan het doen bent. Je hoeft je niet te richten op wat er in het verleden is gebeurd, je schuldig te voelen, en al die dingen die deel hebben uitgemaakt van je programmering. En je hoeft niet alleen maar te denken aan wat je in de toekomst gaat doen, je doel. Je hoeft je daar geen zorgen over te maken als je alleen maar in het moment bent.

Dus denk daarover na. Denk daar eens over na. Mediteer daar in het nieuwe jaar meer en meer over. Vind jezelf in dat perfecte huidige moment. En wanneer je dat doet, en wanneer je beseft dat dit het perfecte moment is, en het volgende moment ook een perfect moment is, en het volgende moment daarna, dan is er geen ruimte meer voor iets anders dan perfectie. Er is geen ruimte voor iets anders dan liefde, en mededogen, en eenheid, en waarheid, en licht.

Ja, het is waar dat er nog velen op de planeet zijn die in het stadium van nog niet ontwaakt zijn. Zij slapen nog. Maar zij worden nu snel wakker door jullie allemaal, de Systeem-ontwakers, degenen die hier kwamen om alles te veranderen, om verandering te brengen in deze wereld. Jullie zijn degenen die dit doen! Ja, met onze begeleiding.

Maar jullie zijn het, ieder van jullie. En ieder van jullie is gelijk aan het collectieve jullie, en het collectieve bewustzijn als jullie allemaal samenkomen als één.

Samen als één in vrijheid. Keuzevrijheid, vrijheid om te zijn wie je bent. En niets en niemand kan dat van je afnemen tenzij je het aan hen geeft. En velen over de planeet die nog niet ontwaakt zijn hebben dat gedaan. Ze hebben hun vrijheid weggegeven. Maar door jou, zullen ze in staat zijn die vrijheid terug te nemen. Omdat jij hen de weg wijst. Jij geeft hen het pad om te volgen, ook al weten ze dat nog niet. Ook al weten ze niet dat jullie de Wegbereiders zijn. Velen van hen denken dat jullie gek zijn, dat jullie niet weten waar jullie het over hebben, dat jullie nepnieuws volgen.

Maar jullie kennen allemaal de waarheid. En de waarheid is inderdaad, niet wil, maar is jullie aan het bevrijden.

Dus vertrouw erop dat de mensen die op het punt staan te ontwaken, zullen ontwaken. En ze zullen massaal ontwaken. Niet één voor één zoals tot nu toe, maar allemaal tegelijk. Dat is waar alles nu naar toe leidt. Alle voorbereiding leidt naar de Grote Onthulling in het komende jaar.

Zal het gebeuren zoals je uit zoveel verschillende bronnen hebt gehoord? Heel misschien, heel waarschijnlijk. Staat het in steen geschreven? Nee. Dat kan nooit zo zijn. Daarom doen we niet mee aan voorspellingen. Maar zoals Degene Die Dient jullie op Oudejaarsavond gaf, zitten we wel in het spel van mogelijkheden en waarschijnlijkheid. Wij kunnen jullie op verschillende manieren begeleiden, en begeleiden jullie ook op deze manieren.

Maar het is aan jullie allemaal om die leiding te horen, om die leiding te volgen, wat die ook moge zijn. Om door te gaan met jullie missie. En jullie missie als geheel, als een groep samen, of missie, voegt toe aan de missie van alle andere groepen over de hele planeet. Al die andere individuen die naar voren zijn gekomen om dit grote ontwaken te bewerkstelligen. Jullie zijn het.

Ik ben Saint Germain. Ik laat jullie nu achter in vrede, liefde en eenheid. En dat de Violette Vlam doorgaat met het zuiveren van de oude programmering, en jullie verder brengt in de richting die jullie allen hier kwamen volgen. Het pad ligt voor jullie: volg het gewoon.

Kanaal: James McConnell

http://www.meetup.com/ancient-awakenings

http://www.ancientawakenings.org

Geloven is zien!

“Vergeven, Vergeten, Verder gaan”

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org