Saint Germain: “Want Duisternis Kan Niet Bestaan In Het Licht …….. / 20 november 2016 / Gechanneld door: James McConnell

Saint Germain
“Want Duisternis Kan Niet Bestaan In Het Licht.
Zelfs Het Kleinste Lichtvonkje
Kan Een Donkere Kamer Verlichten.”
20 november 2016
Gechanneld door: James McConnell 
(Let op: dit bericht werden gegeven tijdens onze wekelijkse zondag Prepare For Change-groep in Phoenix, AZ op 20 november 2016)
Ik ben St Germain.
Ik ben nu hier om dit proces verder te zetten dat lang geleden werd begonnen. Wij zijn nu samen in dit ogenblik, in deze tijd, slechts een ogenblik in de geschiedenis. Vlak vóór het ogenblik in de geschiedenis, waarop alles verandert.
We weten dat jullie hier vandaag over hebben gesproken. Jullie hebben gesproken over de veranderingen die gaan komen. Jullie hebben gesproken over hoe alles zal verschuiven en over hoezeer jullie willen dat het gaat verschuiven.
Ik zeg jullie – als St Germain, maar tezamen met al mijn broeders en zusters waar dan ook – jullie zijn het er allemaal over eens dat het nu de tijd is. Wanneer jullie kijken naar alles wat er zich afspeelt, naar alles wat er gaande is in wat jullie ‘de buitenwereld’ noemen … weet dan dat dit alles zich in de eerste plaats afspeelt binnenin jullie.

Wij scheppen een heel nieuwe Planeet … dit nieuwe Gouden Tijdperk … wij scheppen het tezamen. Jullie hebben gehoord over de re-evaluatie (herwaardering). Jullie horen over NESARA. Jullie horen over veel veranderingen die al begonnen zijn. De aanloop van wat bekend staat als Brexit. De aanloop naar uw verkiezingen, kort geleden.
Er gebeuren zoveel dingen, veel ervan nog achter de schermen. Maar er komt ook al veel onder de aandacht en op de voorgrond, zodat jullie het kunnen zien en horen. Deze veranderingen zullen zich nu heel snel voltrekken.
Tot nu toe waren het slechts speldenprikjes, maar zoals onze Dienstbare Broeder het zei: de sluisdeuren zullen opengaan. Jullie zullen steeds méér waarheid naar voren zien komen. Er zal steeds meer inzicht komen in het feit dat jullie al die tijd al diegenen waren, die dit hebben bewerkstelligd. Jullie, de Lichtwerkers. Jullie zijn het, die het Licht uitdragen en delen. En diegenen met wie jullie het delen, maken allemaal deel uit van deze grootse onderneming.
NESARA zal worden afgekondigd. De Disclosure van de Galactische aanwezigheid zal worden afgekondigd. De financiële toestand zoals jullie die nu kennen, zal niet veel langer meer zo blijven. Die zal een overgang doormaken, net zoals ieder van jullie een overgang doormaakt. Jullie gaan over naar een nieuw niveau van inzicht binnen jullie zelf. Het inzicht dat jullie ooit hadden over wie je bent – dat inzicht komt nu terug.
Zoals gezegd werd, Jij en jouw Hoger Zelf zijn één. Dat is beslist zo. Wij zijn allemaal één met iedereen, met alles. Wij zijn één met Opperste Schepper, met Hem/Haar. Wij zijn allemaal van dezelfde Energie, dezelfde Liefdesenergie. De verbinding met deze Energie is nooit verbroken geweest. Wij zijn altijd één geweest. Wij zullen altijd één zijn.
Tezamen zullen jullie en ik en al de anderen die jullie volgen, deze Planeet verheffen naar een Hogere Staat van weten en inzicht in zichzelf, als het Collectieve Bewustzijn van de mensen alles gaat worden wat het zijn kan en wat het bedoeld was te zijn.
Het duister dat jullie hebben leren kennen en begrijpen zal niet meer bestaan. Want duisternis kan niet bestaan in het Licht. Zelfs het kleinste lichtvonkje kan een donkere kamer verlichten.
Ik ben St Germain. 
Ik zal binnenkort bij jullie zijn, bij wat jullie jullie Vooruitgang noemen. 
Wij zullen dan héél dicht bij jullie zijn.
Al mijn vrede en liefde zijn met ieder van jullie.