Saint Germain: Jullie Hebben De Kracht Van Duizend Zonnen / via James McConnell ~ 20 januari 2020

Saint Germain:
Jullie Hebben De Kracht Van Duizend Zonnen
via James McConnell ~ 20 januari 2020
Ik ben Saint Germain. Ik kom om bij u te zijn in een veelbelovende tijd, in deze veelbelovende momenten die u hebt bereikt.
Want alles gebeurt precies zoals het eeuwenlang is voorspeld. Niet tot het punt van rampen en verwoesting die zouden leiden tot het ascenderen van de mens. Maar de afwezigheid van deze verwoesting.
Voor de oproep van allen om naar voren te komen, jullie allen, de reeds ontwaakte die de voorlopers zijn, jullie alle nu, om naar voren te komen om jullie erfenis te delen met elkaar en met iedereen om jullie heen die er open voor staat, die naar jullie zullen luisteren, die jullie gedachten, jullie ideeën, jullie ideaal zullen verwelkomen. Zeker niet iedereen zal dat doen. Zij zijn niet bedoeld om dat te doen.
Maar jullie zijn hier om het licht te verankeren en te delen. Om jullie liefde te delen. Om binnenin jullie zelf alles te openen wat je maakt tot wie je bent als een creatieve kracht, en een creatieve bron in ieder van jullie.
En die creatieve bron in jullie is nu de Nieuwe Gouden Eeuw aan het creëren, dit tijdperk van de Waterman. Wij creëren het niet, de Galactics creëren het niet, jullie wel. Jullie zijn de scheppers en de gecreëerde.
Jullie spreken over de Zonnevlam en Het Event, hoe het komt, en hoe het is om een deel van de expressie hier op deze planeet te worden, en om het bewustzijn overal te verhogen. Maar ik vertel jullie nu, als Saint Germain, dat het in veel opzichten al hier is. Het is al aangekomen. Niet de volledige ontlading, zou je kunnen zeggen, maar veel van de voorlopers, die golven, die gebeurtenissen waar jullie al eerder over zijn verteld zijn al gekomen, bouwend aan het grote Event, bouwend naar de grote Zonneflits. De Zonnevlam die jullie nu kunnen weerstaan.

De Zonneflits die de hele mensheid zal helpen om tot diep in zichzelf te reiken en te beseffen, net als jij, wie je bent. Ja, er zullen zeker mensen zijn die terugdeinzen voor het Licht, die verblind zijn door het Licht. Maar zelfs velen van hen zullen erkennen dat zij deel uitmaken van het Licht, net als jullie allemaal. Het is het Licht dat jullie redding is. Het is het Licht dat jullie blijft aantrekken.
Het is het Licht in ieder van jullie dat de scheppende kracht in jullie naar voren brengt. Om meer en meer gebruik te maken van jullie verbeelding, jullie beeldvormingsproces, jullie visualisatievaardigheden, om dit nieuwe Tijdperk van de Waterman te creëren. En het te creëren op elke manier die je wilt. Het is jullie Universum, zowel binnenin als buiten jullie. Het is jullie creatie.
Tot voor kort geloofde het collectieve bewustzijn van de mens dat het scheppingsproces buiten henzelf was, niet binnenin. Ook al vertelde Yeshua degenen die met hem waren verzameld dat het koninkrijk van de hemel binnenin is. Velen geloofden het niet en begrepen het niet. Maar degenen onder jullie beginnen nu meer en meer te begrijpen wat dat betekende, wat hij daarmee bedoelde, het koninkrijk van de hemel is binnenin.
De scheppingsbron van jullie wezen is binnenin. Jullie hebben de kracht in jullie om buiten jezelf te scheppen, te creëren wat jullie willen. Want je hebt de kracht van duizenden zonnen binnenin je, als je alleen maar tot het geloof zou komen om in die kracht binnenin je te geloven en volledig te erkennen.
Veel dingen zijn aan het veranderen, en er staan er nog meer op het punt te veranderen. Jullie financiële systeem komt heel dicht bij de drempel, je zou kunnen zeggen, van een grote verandering, waar de hele planeet meer en meer gelijk zal komen te staan. Balans, die zo gewild is bij zo velen van jullie, zal worden gerealiseerd.
Velen van hen die de evolutie van de mens hebben proberen tegen te houden, zullen nu hun dwaasheid en hun nutteloosheid om dat te kunnen verwezenlijken, inzien. Alsof ze de kracht van die duizenden zonnen kunnen tegenhouden. En natuurlijk kunnen ze dat niet. Ze zullen zich realiseren, en zullen in hechtenis worden genomen als de tijd daar rijp voor is.
Diegenen onder jullie die hebben gewacht tot de vele schepen zich beginnen te laten zien, ook dat komt steeds dichter en dichterbij.
Laat de waarheid naar voren komen. Weet dat het niet veel langer kan worden tegengehouden. Want de waarheid is alles. De waarheid is het creatieve proces. En het creatieve proces brengt de waarheid naar voren.
Heb nog een beetje langer geduld binnen jullie gevoel voor tijd. Maar weet dat jullie gevoel voor tijd ook verandert en verschuift, en zal dat blijven doen tot jullie op het punt komen dat jullie gevoel voor tijd geen tijd meer is. Blijf het proces toestaan om zowel door je heen als buiten je om te blijven bewegen. Want als het zich door je heen beweegt, blijft het de wereld om je heen creëren.
Ik ben Sint Germain, en ik laat jullie nu in vrede en liefde achter, en de Violette Vlam om binnenin een ieder van jullie te branden en de oude programmeringen te zuiveren die nog steeds in jullie aanwezig kunnen zijn, zij kunnen nog steeds worden vastgehouden binnen jullie lagere chakra ruimtes.
Maar elke dag zien jullie die ruimtes door de Violette Vlam gezuiverd worden, zodat er uiteindelijk geen programmering meer over is, en het verleden is vergeten, en het nu moment jullie allen wordt.
Saint Germain
Vertaling: Martien
   
Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.
Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.
In Liefde en Licht, Ine & Martien