Saint Germain: Het Systeem Wordt Volledig Opengebroken.


Saint Germain: Het Systeem Wordt Volledig Opengebroken

Gechanneld door: James McConnell – 25 Januari 2023

Ik ben Saint Germain. Ik kom bij jullie in deze tijd, in deze tijd als de illusie, waarover jullie hebben gesproken. De illusie die steeds meer vervaagt. Omdat jullie, de Lichtwerkers gemeenschap, de Lichtstrijders: degenen zijn die het vervagen van deze illusie creëren, omdat jullie ook de scheppers van de illusie zijn. Jullie hebben allemaal dit systeem gecreëerd, en jullie brengen nu ook allemaal dit systeem ten val als de Systeembrekers.

En dit systeem wordt opengebroken. Want vrijheid, jullie soevereine vrijheid komt terug voor de hele mensheid, voor iedereen die er klaar voor is. Zullen ze er allemaal klaar voor zijn? Waarschijnlijk niet. Maar degenen onder jullie die zich hebben voorbereid en gewerkt voor deze tijd in de geschiedenis en nu op het punt staan de grote verandering door te voeren.

De Grote Omslag waarover gesproken is als De Gebeurtenis, de Zonneflits – dat alles is nu in volle gang. Het wint aan kracht. En dat komt door het creatieve vermogen van jullie allemaal. De God Bron in ieder van jullie die deze grote veranderingen bewerkstelligen. Veel gebeurt nog achter de schermen.

Maar zoals jullie vaak hebben gehoord, voor hen die ogen hebben om te zien en oren om te horen, zijn jullie je bewust van wat voorbij de illusie is. Jullie zijn je bewust van de realiteit die jullie creëren. En jullie creëren deze realiteit. Hij is van jullie. En net zoals jullie de werkelijkheid van de derde dimensie creëerden, creëren jullie nu de werkelijkheid in de vierde dimensie, en de vijfde dimensie, en zelfs hoger dan dat, naarmate jullie verder gaan. Want jullie zijn de Schepper in jezelf. Jullie zijn de Bron. De Bron is de Schepper.

Dus sta jezelf toe verder te gaan met deze overgang. En weet dat het gewoon een overgang is van het ene bewustzijnsniveau naar een ander bewustzijnsniveau. Van de ene realiteit naar een nieuwe realiteit. En zoals jullie vaak hebben gehoord, kan niets het op dit punt tegenhouden. Het heeft een eigen dynamiek gekregen. En ongeacht wat de krachten van de duisternis blijven doen, terwijl ze hun programma’s en hun plan steeds opnieuw uitvoeren. Jullie, de Lichtwerkers en Lichtstrijders kennen dit plan. En terwijl zij proberen hun plannen uit te voeren, zijn jullie hen vele stappen voor. Jullie, nogmaals, als het collectieve bewustzijn van deze planeet, zijn hen vele stappen voor.

En inderdaad, er zijn er die hier geen deel van uitmaken, of zich hier niet van bewust zijn, ontwaakt zoals jullie, maar dat is ook aan het veranderen, nu er overal licht aangaat in zoveel meer individuen over de hele planeet. En nogmaals, zullen ze allemaal ontwaken? Nee. Waarschijnlijk weer niet. Maar er zijn er genoeg om de enorme verandering teweeg te brengen die op komst is, en deel uitmaakt van deze uitdrukking, zelfs nu ik tot jullie allen spreek.

Dus blijf vertrouwen. Blijf vertrouwen in het plan, ja. Maar nog belangrijker dan dat, vertrouw op jezelf. Vertrouw in jezelf om degene te zijn waarvoor je hier kwam. En jullie zijn degene zoals jullie zo vaak hebben gehoord van Degene die dient: wees degene. Jij bent die ene. En jullie werken samen, samen om die ene te zijn, om de grote Bron te zijn van al het leven hier op deze planeet, dit zonnestelsel, dit sterrenstelsel en voorbij de sterrenstelsels. Laat jezelf zijn. Zoals jullie liedje zegt: ‘Let It Be’. Let it be, wat het ook is. En weet dat alles wat om je heen gebeurt, je niet in jezelf raakt, tenzij je het toelaat. Want er bestaat niet zoiets als angst, ook al blijven de krachten van de duisternis dat idee van angst verspreiden. Jullie, degenen onder jullie, zijn daar voorbij, en jullie hebben beseft dat angst slechts een uitdrukking is. Gewoon een uitdrukking die jullie tegenhoudt, zoals zij geprobeerd hebben jullie tegen te houden. Maar jullie zijn hun grootste angst, dat jullie zelf zouden ontwaken, en iedereen om je heen!

Dus ga door met deze transitie, mijn vrienden. Blijf er doorheen bewegen. Ga door met dit ascensieproces. En, het allerbelangrijkste, geloof in jezelf. Geloof in jezelf, en nogmaals, je bent de ene.

Vrede en liefde zij met jullie allen.

Saint Germain

Kanaal: James McConnell

Bron 1 2

Vertaling: wakkeremensen.org

♥ ♥ ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien