Saint Germain: De Velen Zullen De Weinigen Overwinnen

Saint Germain: De Velen Zullen De Weinigen Overwinnen

Gechanneld door : James McConnell – 11 Oktober 2021

Ik ben Saint Germain. Ik kom op dit moment, in deze tijden die grote veranderingen laten zien, niet alleen in dit land waar velen van jullie zich nu bevinden, maar op de hele planeet.

Veel veranderingen. Veel veranderingen die jullie schijnbaar niet willen, maar wetend dat het veranderingen zijn die moeten gebeuren. Want het kan niet worden tegengehouden. Want het licht dat naar deze planeet komt, dat de vibraties verhoogt, dat het bewustzijn van deze planeet en allen op deze planeet verhoogt, allen moeten als één opstaan. Zoveel veranderingen zijn nu aan de gang.

Jullie is verteld je voor te bereiden op deze veranderingen, nooit wetend wanneer ze inderdaad zullen plaatsvinden. Maar ik zeg jullie nu, ze gebeuren op dit moment, waarvan nog vele dingen zich achter de schermen afspelen. Maar voor degenen die ogen hebben om te zien en oren om te horen, jullie kunnen deze waarheden vinden. Ze zijn er. En alles wat je hoeft te doen is wat men noemt ‘de punten verbinden’, zoals velen over de hele planeet nu doen.

Want het gaat er allemaal om dat het licht overal in de duisternis komt en deze verlicht, en dat de duisternis meer en meer vervaagt. Maar voordat het verdwijnt, moet het eerst in het licht komen en het licht ervaren, de hogere vibraties ervaren. En dan een keuze hebben: in die hogere vibraties gaan en binnen dat licht zijn, of ervan wegvagen.

En ja, velen hebben al besloten om te vervagen van het licht. Zij willen niet in het licht zijn. Denk aan velen van hen als de vampieren in jullie fabels, in jullie verhalen. Zij vallen weg van het licht. Zij kunnen het licht niet aan. Zij vallen weg van de hogere vibraties omdat zij de hogere vibraties niet aankunnen en aangezien de Aarde, als Gaia, inderdaad blijft stijgen in vibratie, blijft er steeds minder ruimte over voor degenen van lagere vibraties.

Het is voorbestemd. Jullie zijn voorbestemd, jullie allemaal. Ieder van jullie die met deze woorden resoneert is voorbestemd om deel uit te maken van deze Grote Omwenteling die aan de gang is.

Maar velen van jullie maken er meer deel van uit dan jullie op dit moment zelfs maar beginnen te begrijpen. Sommigen van jullie treden naar buiten en zijn meer uitgesproken om voor jezelf op te komen, om je vrijheid, je soevereiniteit te verklaren. En anderen van jullie ontdekken dat jullie met energie werken. Jullie werken met het licht. Jullie werken met de vibratie in jezelf. En als jullie je in jezelf concentreren en de vibratie in jezelf verhogen, verhogen jullie de vibratie voor de hele mensheid, al het leven hier op deze planeet. Dus, zoals we al zo vaak hebben gezegd, jullie doen allemaal je deel. Maar wat dat deel ook is, weet dat het is wat je verondersteld wordt te doen als je je leiding volgt. Als je wegloopt van die leiding, dan volg je die inderdaad niet.

Dus voel het. Weet het in jezelf. Hoor die kleine fluisteringen in jezelf die je vertellen dat het tijd is; het is tijd om vooruit te gaan op wat voor manier dat ook moge zijn. Zoals enige tijd geleden werd gezegd, jullie hebben je orders. Het zijn geen orders van ons. Het zijn bevelen van binnenuit jezelf, van je eigen Hogere Zelf om op te volgen, om vooruit te gaan, hoe dat ook moge zijn.

Maar het is nodig dat diegenen onder jullie, de laarzen op de grond, opstaan als één natie, als één wereld die opstaat en zegt: “Niet meer!” Zeggen, “Genoeg is genoeg!” En niet toegeven. Niet toegeven aan het systeem. Zelfs niet langer een deel van het systeem worden. Want dit systeem moet vallen. Het moet wel. Het kan zichzelf niet veel langer in stand houden.

En jullie hebben veel hulp uit alle richtingen, ook al kunnen ze niet tegen de Eerste Richtlijn ingaan. Ze kunnen zich niet direct bemoeien met jullie zielsontwikkeling. Maar ze kunnen bemiddelen wanneer hun dat gevraagd wordt, of het nu de Buitenaardsen zijn, of wij, de Geascendeerden. We kunnen allemaal bemiddelen als het gevraagd wordt. En de Agarthanen ook. Allen zijn hier om dit proces te helpen. En wij hebben allemaal op verschillende manieren geholpen, meer manieren dan jullie je kunnen voorstellen.

Want als het niet voor de Galactische zelf was geweest, zou dit systeem, zelfs deze planeet, hier niet zijn. Het zou lang geleden zijn vernietigd. En de beschaving zoals jullie die kennen zou verdwenen zijn. Dat was het plan, of hun plan, die van de krachten van de duisternis. Hun plan, zoals jullie het kennen, was voor de ontvolking van de planeet. Waar ze dan een kleine groep slaven konden overheersen. Maar dat ging niet gebeuren. En in de verschillende raden die samenkwamen werd besloten dat dit nooit zou gebeuren. Het zou nooit worden toegestaan. Want het mensdom, de mensheid moet doorgaan, op deze planeet.

Dus jullie hebben veel hulp, veel daarvan achter de schermen. Maar jullie allen, ieder van jullie, heeft een grote rol te spelen in het tot stand brengen van vrijheid, vrijheid zoals de Founding Fathers van dit land die hier wilden hebben. Maar niet alleen dit land, het verspreidt zich over de hele planeet.

De grondleggers van dit land hadden een missie. Zij stelden dat alle mensen gelijk zijn geschapen. De hele mensheid is gelijk. In de ogen van de Vader God, en De Ene, het Schepper Wezen. En het is niet aan de mens om dat anders vast te stellen. Maar ze hebben het geprobeerd. En in veel gevallen zijn ze daar enige tijd in geslaagd. Maar die tijd is nu voorbij. Ze kunnen de controle die ze over de bevolking hebben niet volhouden. Want zij zijn met weinigen. En jullie zijn met velen. En de velen zullen de weinigen overwinnen.

Ik zeg jullie nu, sta op, op welke manier dan ook, en ga niet zachtjes de nacht in. Wees diegene waarvoor je hier kwam om dit systeem open te breken. Want zonder jullie, wie?

Ik laat jullie achter in vrede, liefde en eenheid.

Ik ben jullie Saint Germain, altijd hier om bij jullie te zijn, en nog meer in de komende tijden.

 

Kanaal: James McConnell

Bron 1 2

 

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org

♥  ♥  ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien