Lord Sananda Kumara De Tijd Is Nu Mijn Vrienden. Het Moment Is Nu. / via James McConnell / 4 maart 2018

Lord Sananda Kumara
De Tijd Is Nu Mijn Vrienden. Het Moment Is Nu.
via James McConnell / 4 maart 2018
Ik ben Sananda
En mijn vrienden, mijn geliefde broeders en zusters, wij zouden we op dit moment in deze tijd  op deze momenten willen zeggen dat jullie zijn gearriveerd. Jullie, als een collectief jij, het bewustzijn van de planeet zijn gearriveerd. Jullie naderen allemaal de finishlijn waar ik het al vaak over heb gehad. En het is tijd voor velen van jullie om, als je dat nog niet hebt gedaan, deze doellijn te overschrijden.
Maar weet dat wanneer jullie deze doellijn overschrijden, jullie je omdraaien en teruggaan om al diegenen die achter jullie vechten te helpen. Weet dat velen van jullie hiervoor zijn voorbestemd. Velen van jullie zullen het kiezen net zoals je ervoor koos om hier lang geleden te komen. Net zoals je ervoor koos om je essentie op te offeren en deel uit te maken van deze uitdrukking, dit experiment, dit niveau van bewustzijn.
Jullie kozen ervoor om hier te zijn en velen van jullie zullen ervoor kiezen terug te komen om door te gaan met deze ontwikkeling hier op deze planeet, in en op deze planeet. Anderen van jullie zullen ervoor kiezen om door te gaan, omdat het jouw keuze is. Dit is een vrije wils zone en iedereen heeft toegang tot de vrije wil. Niemand kan je dat ontkennen. De tijd dat anderen de controle hebben, komt snel ten einde.

Vrijheid ligt in het verschiet voor jullie allemaal. Ware vrijheid! Vrijheid om de waarheid te weten … de waarheid die wordt onthuld over de hele wereld. Dit is waar jullie naar toe gaan. Dit is wat jullie vinden als jullie de finishlijn oversteken. En al diegenen die geprobeerd hebben om jullie daarvan te weerhouden, om de planetaire ascensie tegen te houden, ontdekken dat ze dat niet langer kunnen doen. Ze merken dat ze gehinderd worden bij elke bocht die ze nu maken. Wat ze ook doen, het is de oude programmering; dat zij proberen hetzelfde scenario steeds opnieuw te creëren werkt niet langer voor hen en zal ook niet meer voor hen werken. 
Zelfs het vergiftigen van de hemel wat ze geprobeerd hebben te doen, loopt ten einde.
Hun middelen nemen af. Ze hebben niet langer de financiën om deze operaties voort te zetten. Er kunnen nog sporen van zijn, maar in de meeste gevallen is dit programma, dit geo-engineering programma, wat jullie chemtrails noemen tot een einde gekomen. De waarheid hierover is op veel manieren en vanuit vele verschillende richtingen en uit vele verschillende bronnen geopenbaard. En dit kan niet worden gestopt.
Net zoals je een lawine niet langer kunt stoppen om van de berg af te rollen, kun je niet voorkomen dat de zon haar “ascensielicht”, haar ascensieliefde, schijnt. Het kan niet worden gestopt, en het stopt ook niet. En alle pogingen die daartoe nog gedaan worden, zullen tevergeefs zijn.
Veel van hen die dit hebben geprobeerd, zijn nu naar het licht gekeerd. Ze hebben de keuze: zich tot het licht wenden of worden verteerd door het licht. En velen kiezen nu voor het licht. Er zijn er die nog steeds eigenzinnig zijn, die vasthouden aan hun overtuigingen en hun behoefte aan controle en macht. Maar Liefde voor Machtwordt nu vervangen door de Kracht van Liefde. En er is niets dat ze kunnen doen om dit te stoppen. Ze kunnen samengaan of ze kunnen worden verwijderd.
De tijd is nu mijn vrienden. Het moment is nu. We kunnen niet precies zeggen wanneer de gebeurtenis/event zal plaatsvinden wanneer de energiepuls naar de planeet komt, behalve dat het al gebeurt. Er komen golven en stromen van energie die binnen komen. Golven van energie die jullie bewustzijn verhogen, moment na moment; en vergroten jullie vermogen om multidimensionaal te zien, zodat velen van jullie nu beseffen dat je droomstaat veel reëler is dan jullie je ooit hadden kunnen voorstellen. In veel gevallen is jullie droomtoestand reëler dan jullie waaktoestand.
Dus, wanneer gebeurtenissen – en ik spreek in termen van meervoud – zich steeds meer beginnen voor te doen, staan ​​jullie aan de rand van het grote ontwaken op deze planeet. Het grote ontwaken van het bewustzijn binnenin jullie – of zal ik de grote opstanding van het bewustzijn binnenin jullie zeggen.
Ik ben Sananda, ik geef dit nu over aan mijn tweelingvlam, Lady Nada.
Gechanneld door James McConnell
Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Wij vragen om uw ondersteuning
Lieve mensen, wanneer u ons werk waardeert, vragen wij u te overwegen
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIERvinden.
Alvast bedankt, Ine & Martien