Karena van de Hoge Raad van Sirius – Voorbereiding op het Eerste Contact

Karena van de Hoge Raad van Sirius –
VOORBEREIDING OP HET EERSTE CONTACT

via James McConnell – 3 Februari 2021

Mijn naam is Karena, en ik ben een vrouwelijke entiteit, binnen het High Command, van Sirius

Zoals er Commandant Ashtar is, zoals het Jupiter Commando, zoals er de Pleiadische Hoge Raad is, zo kan ik, Karena, van het Siriaanse Hoge Commando, nu bij jullie zijn, bij deze groep, en het is nuttig dat veel, veel meer van ons, onszelf voorstellen omdat, zoals KaRa herhaaldelijk heeft gezegd, jullie worden voorbereid op het eerste contact.

Het is belangrijk dat jullie veel meer van ons weten, want wij zijn allemaal jullie broeders en zusters. Er zijn er onder jullie, die van deze groep, en ook degenen die resoneren met deze woorden, die ongetwijfeld van Siriaanse afkomst zijn, anderen van Pleiadische afkomst, enzovoort.

Zoveel verschillende beschavingen wachten hier op jullie, komen jullie helpen en begeleiden, in alles wat ze kunnen.

Nu gaat het om voorbereiding.

Ja, ze zijn zich al een hele tijd aan het aanpassen aan deze energieën. Alles is doelbewust, alles heeft een doel, in dit geval, Goddelijk.

Zij bereiden zich ook voor op wat wordt genoemd: het eerste contact.

Jullie zullen begrijpen wat het eerste contact betekent. Het is niet alleen dat jullie aan boord van onze schepen zullen zijn, hoewel dat er deel van kan uitmaken.

In dit eerste contact moeten we de trillingscompatibiliteit tussen jullie en ons ervaren.

Dit is de eerste grote hindernis.

Wij zien jullie al langere tijd en wij zijn bij jullie, maar in jullie geval is dat niet zo, daarom vergt het een grote voorbereiding om de trillingen te verenigen en ze te zuiveren van angst, wantrouwen en afwijzing.

Daarom bereiden wij hen voor, zoals in dit geval, deze boodschap, en zoals zij eerder deden: KaRa, Ashtar, en zovele anderen. En vele, vele anderen zullen aan jullie worden voorgesteld. Omdat de vibraties over de hele planeet, in jullie collectief bewustzijn, voldoende zijn toegenomen, kunnen we nu deze fase van onze planning voor het Grote Plan van de Universele Bron ingaan.

Want het is de Universele Bron, die dit alles leidt. Wij zijn degenen die geleid worden, degenen die het Plan uitvoeren. Diegenen van jullie op de grond, de “laarzen op Aarde”, zijn het ook aan het uitrollen.

Zelfs als ze niet weten wat het plan is, doen ze het. Ze zetten het in gang, terwijl ze zich realiseren dat ze de hele matrix beïnvloeden. Dat jullie het universele bewustzijn om je heen beïnvloeden. Dat alles deel uitmaakt van alles.

Als individuen, zijn ze ook deel van het geheel.

Jullie zijn zowel individueel als universeel, het wordt nu tijd, meer en meer, naarmate deze vibraties blijven stijgen, dat jullie begrijpen wat jullie missies zijn, hoe jullie hier gekomen zijn, en alles wat jullie naar dit specifieke moment in jullie leven heeft geleid.

Zoals velen hebben gezegd, de komende paar momenten zullen jullie leven ingrijpend veranderen, want het gebruikelijke, wat jullie gewoon waren te doen en vooral te denken, zal niet langer jullie zaak zijn.

Alles zal een beetje omgekeerd gaan.

Omdat de trillingen, naarmate ze toenemen, niet terug kunnen naar hun lagere expressies, beide kunnen zich niet met elkaar vermengen, naast elkaar bestaan.

De planeet kan geen plaatsen vasthouden binnen de driedimensionaliteit, terwijl zij in dimensie klimt en klimt, en dit omvat ook haar inwoners, misschien voor een korte periode, maar niet langer.

Net als Karena, laat ik jullie nu alleen met liefde, en vraag ieder van jullie, om zoveel als jullie kunnen deze woorden te delen, met hen die er klaar voor zijn.

Nu is de tijd om dichter bij jullie broeders en zusters te komen, om hen te helpen zich voor te bereiden op wat komen gaat. Vrede en liefde zij met u allen.

Karena van de Hoge Raad van Sirius.

Vertaling: Martien