KaRa van de Pleiaden: De poorten van de Hemel op Aarde gaan open

KaRa van de Pleiaden: De poorten van de Hemel op Aarde gaan open

Gechanneld door: James McConnell – 8 September 2022

Ik ben KaRa. Ik kom om bij jullie te zijn in deze tijd, in deze speciale tijden waarin jullie je bevinden. Want inderdaad, alles verandert snel.

Waarheden komen vanuit vele verschillende richtingen naar voren, vanuit vele verschillende bronnen. Overal komt licht binnen. Sterrenzaden, Lichtwerkers, Lichtstrijders, jullie verspreiden allemaal dit licht, brengen de waarheid naar voren, brengen het oude paradigma van de derde-dimensionale illusie naar beneden.

Want zoals jullie weten, als de vibraties op de planeet blijven stijgen, moeten de oude vibraties van de derde dimensie ophouden te bestaan. Dat is wat er nu gebeurt, grote verwarring veroorzakend, veel tumult veroorzakend over de planeet terwijl de eindtijd meer en meer geopenbaard blijft worden, de eindtijd van de oude derde dimensie. Of, zoals Aartsengel Michaël onlangs zei, het spel, het spel loopt ten einde. Jullie zijn zeker, jullie allemaal, de katalysator voor het brengen van het einde van het oude en voor het brengen van het nieuwe.

Wij, hier in onze schepen, waken nu al een hele tijd over jullie en bereiden ons voor op de tijden dat wij inderdaad fysiek bij jullie kunnen zijn. Deze tijden naderen meer en meer in wat jullie ‘onthulling’ noemen.

Want zelfs de ‘machten die er zijn’, binnenkort de ‘machten die er waren’. Zelfs zij weten dat deze tijden naderen. Zij zullen niet in staat zijn om onze krachten, onze krachten van licht, onze krachten van liefde tegen te houden. Want dit zijn die speciale tijden waar jullie allemaal voor hebben gewerkt, waar jullie je allemaal op hebben voorbereid, voorbereiding op je eigen persoonlijke ascensie, ja. Maar ook de voorbereiding voor de collectieve ascensie met de mens hier op deze planeet.

Want zoals er vele oorlogen zijn geweest in de melkweg en daarbuiten, Star Wars waarover jullie hebben gehoord, dat jullie hebben gezien en dat in een film is veranderd, dat alles is echt. Het is tot op dit moment voor deze planeet verborgen gehouden.

Maar de poorten van de hemel gaan nu open, poorten van de hemel op Aarde gaan open. Niet voor strijd, niet voor oorlogen, maar voor het Licht dat uit zoveel verschillende bronnen binnenstroomt. Zodat jullie allemaal eindelijk je bestemming zullen bereiken en in staat zullen zijn om jullie missie uit te voeren zoals jullie bedoeld zijn te doen. En ik spreek nu over de laatste missie hier op Aarde.

Want zoals jullie weten, nadat dit alles tot een einde is gekomen en jullie aan het nieuwe begin beginnen, zullen jullie de keuzes hebben om vanaf dat moment te doen wat jullie willen. Of het nu is om hier te blijven in deze prachtige nieuwe Hof van Eden, jullie op deze planeet, of om jezelf terug te vinden op weg naar huis, naar je lang geleden verloren familie.

Wat het ook mag zijn dat je kiest. Dat is aan jou, en aan niemand anders. Want niemand heeft macht over jou, tenzij jij ze die macht geeft.

Jullie weten nu allemaal dat de kracht in jullie groter is dan alle kracht zoals die eindeloos is. Integendeel, hij is gelijk aan alle macht in het universum. Want jullie bezitten die kracht. Jullie hebben die Bronkracht in je. Het wordt nu meer en meer voor jullie vrijgegeven.

Jullie komen steeds dichter bij het herinneren van wie jullie zijn, waarom jullie hier waren, waar dit allemaal om gaat, en hoe jullie zelf door kunnen gaan met het verspreiden van het licht, het verspreiden van de liefde naar alle gebieden van de planeet, en deze hele saga tot het einde toe te volbrengen.

Ik ben KaRa. En ik verlaat jullie nu in vrede en liefde. En spoedig, zeer spoedig, zullen wij ons opnieuw samen bevinden.

Velen van jullie zullen je verbinding realiseren met mijzelf, veel van mijn broeders en zusters, onze broeders en zusters van de vele verschillende beschavingen die hier zijn om op dit moment te helpen.

Vertaling: wakkeremensen.org