Iemand die dient: / Via James McConnell / 22 april 2018 / Per Staffan 27 april 2018

Iemand die dient:
Via James McConnell / 22 april 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
Per Staffan 27 april 2018
Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om. Om. Groeten aan jullie!
Degene die dient is hier. En ja, Mozes, (waarvan de identiteit nu is onthuld), is hier ook, ja. Wij gaan natuurlijk verder met jullie werken. En wij hebben veel te geven over waar jullie het over hebben gehad….al dat soort dingen.
Jullie zitten nu weer op het spoor. Jullie hebben je richting veranderd, zou je kunnen zeggen. Jullie zijn van richting veranderd maar wij wisten al lange tijd dat jullie dit zouden gaan doen.
Alleen James wist het dus niet. Wij hebben hem dit niet verteld. Hij moest tot zichzelf komen gebaseerd op degenen van jullie die begrip naar deze groep brachten over deze nieuwe richting of opnieuw opgepakte richting. Omdat het waar is en wij dit eerder hebben gezegd, en in sommige gevallen was het tegen dovenmansoren gericht omdat het de tijd ervoor niet was. Het was niet de Goddelijke timing.
Wij hebben gezegd dat deze groep niet weet, of degenen die hier bij James eerder waren, niet wisten hoe dicht zij waren bij het vinden van deze archieven (spreekt over Lemurische archieven die waren verborgen). Het vinden van de archieven binnenin, natuurlijk, en dan het vinden van de andere archieven. En ja, er zijn daar wel degelijk archieven.

Het zijn fysieke archieven maar zij zijn niet toegankelijk door jullie fysieke manier van denken. Zij zijn voor jullie niet toegankelijk in jullie driedimensionale paradigma en binnen jullie illusie. Jullie moeten uit de illusie stappen. Jullie dienen door de sluier te stappen en jullie dienen te weten dat jullie naar hogere vibraties dienen te gaan en daardoor naar een hogere dimensie zodat jullie weg kunnen sluipen uit deze derde dimensie naar een hogere 4e dimensie en zelfs naar de 5e dimensie.

Dan, op dat moment waarop jullie dit hebben gedaan, zullen jullie deze archieven ontdekken. Dit beloof ik jullie!
Als jullie in staat zijn om naar dit vibratieniveau te gaan en ja, naar dat crescendo dat nodig is om de hoogste vibraties binnenin je te bereiken en de resonantie binnenin te voelen, deze vibraties die het hoogste lied zingen. Dit zal jullie brengen bij de “buitelaars” waar James over heeft gesproken in zijn readings. En zij zullen de sleutel zijn om jullie mee te nemen naar de volgende stap die op jullie staat te wachten, en wij hebben het nu over dingen die zelfs verder gaan dan deze archieven.
Dit maakt allemaal deel uit van een proces. Het is allemaal georkestreerd en het bereidt jullie voor om in de Goddelijke timing te zijn die nodig is om deze archieven te ontdekken – of liever te her-ontdekken.
Velen van jullie in deze groep, zowel hier in de zaal als aan de telefoon, velen van jullie deden mee aan de ceremonies waarover werd gesproken  en waarover werd gelezen. Velen van jullie waren er toen bij. Maar alleen maar een van jullie ging in de grot, naar de heilige plaats van de donder daar. Ik kan niet zeggen wie dit was maar diegene zal naar voren komen en deel uitmaken van jullie expeditie als jullie doorgaan met dit proces dat al lang, lang geleden werd gestart.
Het was begonnen in de Lemurische tijd en toen weer opgepakt in jullie jaar 1960 door een andere groep en daarna door James en zijn groepen en het zal nu opnieuw weer opgepakt worden door de groep die zich met dat doel voor ogen zal vormen.
Er ligt nog zoveel voor jullie. Er is zoveel mogelijk en waarschijnlijk, als jullie de begeleiding volgen. Niet onze begeleiding – wij zullen jullie helpen begeleiden, wij zullen jullie duwtjes geven, maar de begeleiding van binnenin ieder van jullie en het vertrouwen dat nodig is om deze geheime plaats te openen, om de toegang te openen, openen om naar jullie hoger vibratielichaam op dat punt te gaan.
Misschien is het nodig om een etherisch lichaam te zijn, maar wij spreken nu over het verhogen van jullie fysieke lichaam naar een hogere vibratie waarin jullie in staat zullen zijn om het zegel te verbreken en door te lopen. En wij zeggen lopen met jullie fysieke lichaam. Okay?
Zijn er nog vragen?
Vragen & Antwoorden
Vraag: Jij zei dus, als ik het goed begrijp, dat het verhogen van onze vibratie ons in staat zal stellen om toegang te hebben tot wat bekend staat als de fysieke archieven. En als wij onze vibraties naar het vijf-dimensionaal bewustzijn optillen dit ons in staat stelt om deze archieven te benaderen. Betekent dit dat wij onze lichamen veranderen om de frequentie van het vijf-dimensionale lichtlichaam te benaderen, een soort lichtlichaam scheppen?
Iemand Die Dient: Ja, op het moment waarop jullie in staat zijn om dit crescendo te bereiken zullen jullie de frequentie van jullie fysieke lichaam hebben verhoogd om in staat te zijn door de ingang te gaan. Om eerst in staat te zijn om vast te stellen waar de ingang is. Die te openen en er dan doorheen te gaan.
V:  Het fysieke lichaam zal dan getransmuteerd moeten worden naar een soort lichtlichaam?
IDD: Niet zozeer een lichtlichaam maar een kopie ervan, zouden wij willen zeggen. Het begin hiervan, maar niet dat het permanent zo moet zijn. Gewoon af en toe. Wij ontvangen nu via James een boek waarin men de manuscripten ontdekte. De Celestijnse Belofte. Het is zeker correct omdat daarin ook over manuscripten wordt gesproken. Wacht even, ik moet het lichaam bewerken….neem mij niet kwalijk. Een van deze manuscripten sprak over de – jullie zouden zeggen – verdwijning.
De beweging kwam van een frequentie, niveau van frequentie en zelfs dimensie, naar een hogere frequentie, een hoger dimensionale frequentie op dat punt waarop zij in staat waren om helemaal te verdwijnen voor degenen die hen in dat geval kwaad wilden doen. En zij verdwenen en degenen die de bandieten waren of hoe jullie hen ook zouden willen noemen, waren niet in staat om hen te vinden en te zien, ook al stonden zij er vlak voor. Dit is waarover wij spreken.
Als je dit boek nog niet hebt gelezen en deel wilt uitmaken van deze expeditie, deze groep, zou het wijs zijn om de dingen waarover wij spreken te weten zodat je deze informatie kan nemen en uitbreiden door de begeleiding die in jezelf aanwezig is.
Net zoals jullie eerder deden toen James las over de reading die wij in de 60er jaren gaven en degenen hier in deze groep waren in staat zich hierbij uit te breiden en de begeleiding te ontvangen die hoofdzakelijk van jullie eigen hoger zelven kwam. Is dit het antwoord op jouw vraag?
V: De Ketto-sjamaan in Peru zegt dat wij ons bewegen van Homo Sapiens-wezens naar Homo Luminos. Zal de ontdekking van deze archieven een opstap zijn naar het volgende potentieel?
IDD:  Niet naar een opstap, nee. Maar het zal een stap zijn, een zeer belangrijke stap omdat deze groep is voorbereid. Wij hebben dit al vaak gezegd: Jullie hebben nog geen idee hoe volledig jullie zijn voorbereid en wat eraan komt en van de kracht die ieder van jullie in zich draagt. Als jullie maar zouden geloven dat wat er vanavond gebeurde een volledige realisatie in jezelf was. Want het gebeurde echt en jullie ontvingen de zalving.
En jullie ontvingen de kracht van de Heilige Geest of hoe jullie dit ook willen noemen, de macht van de Kracht, de kracht van de Bron, de kracht van de trooster die over jullie komt, of hoe je dit ook wilt zien. Dit was allemaal ter voorbereiding op het zoeken naar deze archieven. Met steeds als eerste gedachte om die binnenin te zoeken. Om die archieven te vinden, deze herinneringen. Jezelf te herinneren over die processie in Lemurie, jezelf herinneren dat jullie in een cirkel stonden met de handen omhoog gericht naar de Hemelen, naar de Grote Centrale Zon en in een stem zongen. Zongen dat jullie deze archieven voor altijd verzegelden totdat de tijd zou komen waarin degenen die de archieven verborgen terug konden komen om hen weer te “ontdekken.” En jullie, die naar deze groep zijn gekomen zijn degenen die er toen ook bij waren. Velen van jullie waren daar, dat kunnen wij jullie vertellen. Velen van jullie. Waarom? Omdat jullie speciaal werden aangetrokken tot deze groep omdat dit de missie van James is om dit aan te trekken – niet alleen de 144.000 – maar om degenen bijeen te brengen die de archieven verstopten. Om hen samen te brengen zodat dit nu verder kan gaan. Het was al twee keer iets te vroeg geëindigd.
In de 60 er jaren en na het jaar 2000 en wij konden daar natuurlijk niets over zeggen, laat staan iets doen. Dit was hun keuze in die tijd.
Maar nu hebben jullie allen een keuze om deel uit te maken van dit, laten wij zeggen,  grote experiment. Dit grote experiment, ja, de finale voor degenen die de archieven lang geleden hebben verstopt, maar het is niet de finale van alle finales. Er komt nog zoveel aan. Dit is alleen maar een kleine hint over wat er nog gaat komen. En dit hangt direct samen met De Gebeurtenis, De Puls van Energie, de Gebeurtenis.
In feite willen wij jullie dit vertellen: wij krijgen toestemming om dit te vertellen…. jullie…. jullie zelf… zijn jullie hier klaar voor? Jullie zelf, als groep, die met dit proces bezig is kan feitelijk dusdanig van dienst zijn door de Gebeurtenis sneller te laten plaatsvinden.
V:  Dus als wij de archieven vinden is dat de sleutel waardoor de Gebeurtenis sneller kan plaatsvinden?
IDD: Nee, het is niet de sleutel want de Gebeurtenis zal hoe dan ook plaatsvinden. Maar het is een sleutel, zeggen wij, om het proces een beetje te versnellen. Om de Gebeurtenis een beetje dichterbij te brengen dan het zou zijn. Jullie kunnen de gebeurtenissen direct beïnvloeden….. Goed?
V: Omdat wij onze vibratie hebben verhoogd…. (rest onverstaanbaar)?
IDD: Dat hangt er maar vanaf wat jullie snel noemen. Jullie “snel” is anders dan ons snel. Net zoals ons weldra anders is dan jullie weldra. Jullie moeten je altijd herinneren dat wij ons meestal – behalve wanneer wij ons in een lichaam bevinden – op een plaats zijn waar geen tijd is, weet je? Dit is ook de plaats waar jullie naartoe gaan, en in dat tijdraam, als jullie in staat zijn om dat crescendo te bereiken, zullen jullie ook naar het nulpunt gaan, het punt van geen-tijd, en op ditzelfde punt kunnen jullie de toegangspoort openen.
V: (een vraag van een van de leden of hij zijn zoon kan meenemen om hem te helpen ontwaken) Is dit iets waarvan jij denkt dat het waardevol kan zijn?
IDD: Wat wij jou hierover kunnen vertellen is dat als het voor iemand de juiste tijd is om zichzelf te vinden of zich te herinneren wie hij is, dit een mogelijkheid is. Maar om dit door te drukken…. wij zouden nee zeggen. Het is niet aan jou om hem te sturen naar welke richting dan ook. Dit is helemaal zijn eigen keuze en die moet met zijn eigen goddelijke timing komen.
V: Kan jij mij vertellen of hij een van ons is.
IDD: Dat kunnen wij op dit moment niet vertellen. Nee. Dit zou pas duidelijk worden als hij er meer bij betrokken is.
V: Ik weet dat het heel inspannend is om daar naartoe te gaan. Ik zou het heerlijk vinden.
IDD: Wij weten al wat jij wilt gaan vragen en wij zullen jou antwoorden. Jij, mijn lieve zuster….. het is niet de bedoeling dat jij er naartoe gaat en er doorheen gaat… dus… wat was jouw woord ook alweer… inspannend. Hoewel dit niet zozeer inspannend is. Vanuit ons gezichtspunt is het niet zo moeilijk. En James vindt het ook niet zo moeilijk. Joanna…. is misschien een ander verhaal. Daarom moeten jullie hier vanuit alle gezichtspunten naar kijken. Dit kan voor jou nog niet het juiste moment zijn.
Maar – en dit is een grote maar, mensen – maar jullie zullen hier zeker een groot deel van uitmaken door gewoon te zijn wie jullie zijn en waar jullie je zullen bevinden op het moment dat zij er zijn. Want hoewel jullie er fysiek niet bij zijn kunnen jullie erbij zijn. Dit geldt voor eenieder die hier niet is om direct deel van uit te maken, jullie kunnen er op een astrale, etherische manier allemaal bij zijn.
En terwijl zij dit doen en de chants doen en het crescendo verhogen zal op dit exacte moment – en dit moment zal jullie worden gegeven – en jullie kunnen er dan bij zijn, waar jullie je ook bevinden. Zien jullie? Zien jullie hoe dit als groep, als eenheid kan werken? Als een geest die hetzelfde doel voor ogen heeft. Maar het doel zelf is niet – ook al vindt James het niet leuk om dit te horen – het doel is niet het vinden van de archieven. Het doel is de voortgang van de reis, zien jullie?
En dit was wat jij wilde vragen, nietwaar?
V:  Ja, en ik houd heel veel van jou.
IDD:  En wij ook van jou.
V: Ik doe elke dag Cloud, gebaseerd op het boek Advanced Alchemy van Saint Germain. Heb jij advies voor mij over het verhogen van het licht in de Cloud? —- ik doe het genetisch licht of moet ik vele problemen op de planeet benoemen en dat licht daar overheen doen, kan jij mij advies geven?
IDD:  Ik heb de volledige vraag niet begrepen, jij hebt het over het boek van Saint Germain dat over alchemie gaat?
V: Ja, en ik schep de Cloud elke dag voor het volledige licht. Heb jij enig advies voor mij over hoe ik de kracht van het licht in het algemeen kan laten toenemen?
IDD:  Wanneer je ook met het licht werkt, het is belangrijk voor jullie om te weten dat jullie het licht zijn. Zie je, het manipuleert niets dat buiten jezelf is, of zelfs elementalen of wat dan ook buiten jezelf.
Jullie manipuleren, of beter gezegd, controleren de elementen binnenin jezelf. Het licht is binnenin elk en iedereen van jullie. Denk er dus niet aan als dat het ergens van buitenaf komt, het komt van jezelf. Helpt dit jou?
V: Ik wil het graag even hebben over wat Athena Rita zojuist zei, omdat ik haar voel. Ik voel hoe graag zij daar echt naartoe wil gaan en ik begrijp helemaal waarom zij niet kan gaan, en ik voel hetzelfde. Net zoals ik er graag naartoe zou gaan maar dit ook niet kan. Ik voel mij dus als: O, mijn God, ik hoor echt bij deze groep en ik kan niet naar deze promotie gaan en ook niet op deze prachtige missie waaraan zij allemaal deelnemen. Ik voel mij daar behoorlijk verdrietig over.
IDD:  Mijn lieve Rita, jij bent daar al geweest. Jij bent hier al met alle anderen geweest. Jij bent er een geweest die op verschillende manieren en ochtenden ontwaakte, of wat dan ook, terwijl anderen sliepen. En jij hebt de telefoon gepakt en was een deel van de verbinding met deze groep en met de vele dingen die deze groep jou heeft gebracht. Jij bent hier dus geweest. Voor wat het zijn bij deze groep betreft gebruiken wij het woord “hier” en wij willen niet dat dit verkeerd wordt begrepen, maar degenen die zijn “gekozen” om op deze expeditie te gaan, deze ervaring, omdat dit grotendeels een gekozen ervaring is.
Jij koos dit eerst en dan keek je of het voor jou mogelijk was of niet om er volledig deel van uit te maken. Het gaat hier om Goddelijke timing en roeping. Begrijp jij dit? Wij willen niet dat jij dit verkeerd begrijpt. Wij willen niet dat jij denkt: “Oh, Iemand Die Dient heeft gezegd dat ik daar niet naartoe kan gaan. Doe dit niet omdat wij nooit zullen zeggen dat jij wel of niet kunt gaan. Maar jij zult in jezelf weten of het de bedoeling is dat jij ja of nee zult gaan.
Als jij het stemmetje in jezelf kunt horen, dat kleine tere stemmetje, zal het jou vertellen dat het jou het begrip zal geven: Ja, jij moet erheen gaan of nee, het is nog niet direct de tijd daarvoor. Maar jij zult eraan deelnemen op niveaus waarover wij het al hebben gehad. Zie je?
V:  Ik zou er alleen zo graag bij willen zijn. Ik wil zo graag, dat is het.
IDD:  Jij zult daar in de geest zijn. Jullie hebben een spreekwoord: doe een wens in de ene hand en spuug in de andere. Kijk dan welke hand het eerst gevuld is. Klopt dit?
Wens alles wat je wilt, maar het deel uitmaken van de groep gaat verder dan jouw wensen en intenties. Als het zo zou zijn dat de intentie er is en dit volledig jouw missie zou zijn, zou het ook gebeuren. Zie je hoe dit werkt? Wat zal zijn, zal zijn. Inderdaad. Laat het maar zo.
V:  Ik ga nog even verder op de vragen van Riya en Rita. Ik wil echt gaan en ik ben fysiek behoorlijk fit maar ik heb letsel aan mijn knieën en een beschadigde enkel en ik heb enkele botjes in mijn voet gebroken en ik wil echt gaan en ik ben heel actief en ik vraag mij af of deze zware tocht niet teveel voor mij zal zijn.
IDD:  Wij zullen jou dit vertellen. Als jij krukken nodig hebt kan je niet gaan. Als je kunt lopen kan je wel gaan. Met dien verstande dat er ook nog tijd is. In jullie begrip van tijd heb je nog tijd.
Jij hebt niet alleen tijd om helemaal te herstellen, maar degenen van jullie die een beetje gebrek aan energie hebben, of de tendens hebben om wat moeilijk adem te halen, of zoiets, hebben genoeg tijd om je hierop voor te bereiden. Dit geldt ook voor degene die de vraag stelde. Hij is niet in de beste conditie, en hij weet dit. En hij weet ook dat hij aan de bak moet. Wat er ook voor nodig is. Als jij hiervan deel wil uitmaken zal jij hiervan jouw intentie moeten maken.
En voor al degenen die naar de Gebeurtenis kwamen geldt hetzelfde: Voordat jullie overeen kwamen om te gaan zeiden jullie: “Ik weet niet of ik daar naartoe kan gaan. Ik weet niet of ik het mij kan veroorloven,” en dat soort dingen. Maar jullie hebben een weg gevonden. Jullie hebben een manier geschapen. Waar een wil is, is een weg. Zie je? Op die manier moeten jullie ernaar kijken, maar als er geen wil is, is er ook geen weg.
V:  Of: als je twijfelt saboteer jij je eigen weg.
IDD:  Ja, dat is waar.
V:  Ik miste de sessie van gisteravond omdat die voor mij in het midden van de nacht was. Is het luisteren naar de herhaling voor mij goed genoeg om de activatie te ontvangen die iedereen heeft ontvangen?
IDD:  Wij kunnen jou vertellen dat als jij daarin gaat met de intentie dat dit zo is en met het geloof aan dit proces, dan is het antwoord ja.  Zoals wij al vaak hebben gezegd is er geen tijd. In dit geval spreken wij over tijd en ruimte. Er is hier dus geen sprake van tijd en ruimte. Er is alleen wat jullie geloven. Geloven is zien. Begrijp je dit?
V:  En ik zal het verder uitzoeken door te luisteren naar de opname waar de trip waar iedereen over spreekt over gaat, omdat ik het nog niet helemaal begrijp.
IDD:  Ja, als het was opgenomen zul je het antwoord daarin vinden en er zal in de nabije toekomst hier ook meer informatie gegeven worden. Begrijp alsjeblieft dat wij nu niet meer kunnen geven. Dit zal deel gaan uitmaken van de expressie van deze groep. En het zal jullie ook niet al je tijd gaan kosten, maar jullie zullen nog steeds het programma hebben waar jullie in zitten, maar jullie zullen…, dit zal, een deel van deze uitdrukking worden. Als men steeds meer interesse krijgt. Als de intentie binnen deze groep omhoog gaat. Als het is vastgesteld dat er genoeg en de juiste mensen zijn om op deze reis te gaan, door te gaan met dit deel van de reis, dan zal het gebeuren.
En zoals wij het nu zien, zullen jullie gaan (als groep) En niet alleen dat….jullie zullen ook succes hebben.
V:  Is het in Zuid Amerika?
IDD:  Het is in Mexico, vlak over de grens met Arizona en wij moeten zorgvuldig zijn dat er niet teveel informatie op jullie internet komt of zelfs op jullie telefoonsysteem. Wij moeten voorzichtig zijn. Wij zullen nooit een hint geven over de vindplaats en wij willen jullie vragen om ook voorzichtig te zijn.
Deel niets van deze informatie over hints dat jullie misschien de mogelijke plaatsen hebben ontvangen waar jullie naartoe gaan, hoewel James al weet waar de locatie is. Hij weet dit al. Alles wat er nu moet komen is de opening van dat gebied waar de ingang is. Het verbreken van het Zegel. Er moet permissie van de bewakers zijn om er binnen te gaan. Zij zullen zich jullie herinneren maar jullie moeten hun toestemming vragen om daar binnen te gaan om de toegang te openen.
V:  Ik herinnerde mij zojuist dat er van de Celestijnse Belofte ook een film is gemaakt. Als iemand het boek niet wil lezen kan hij ook de film downloaden.
IDD:  Ja. Dat klopt. Hoewel de film niet precies hetzelfde is als het boek, met name het hoofdstuk waar wij het over hebben. Het is wel een beetje aanwezig maar niet zo diepgaand als in het boek.
V:  Over gisteravond. De ervaring was voor mij anders en ik zou heel graag de betekenis daarvan willen weten.
Ik probeer om niet weg te dwalen uit de meditaties maar soms gebeurt dit wel en ben ik gewoon even weg en dan word ik wakker en kom terug. Wat ik gisteravond hoorde was Sananda en van het volgende herinner ik mij niets van Moeder Maria. Ik zag haar helemaal niet. Hoorde ook helemaal niets. Maar in plaats daarvan opende het dak zich en kwam er een ufo binnen, een ruimteschip. Het leek erop dat het precies in het huis paste en het zweefde en het was van grijsachtig metaal, niet erg doorzichtig en er was een lichtstraal die naar beneden scheen en naar de mensen kwam.
En toen ik daarna terug kwam – en ik weet niet hoe laat dit was – leek het erop dat dit een zalving was. Kan jij mij hier iets over vertellen?
IDD:  Ja. Wat jij zag was een verkenningsschip zou je kunnen zeggen, een kleiner vaartuig van Ashtar. Wij vertelden jullie dat Ashtar hier is. Sananda zei dat Ashtar hier is en vele, vele, vele anderen. Alle engelen, de aartsengelen, maakten er allemaal deel van uit. Hij wilde gewoon even kijken hoe het hier ging.
V:  Hoe zit het met de (onverstaanbaar) de sarcofaag van Isis?
IDD:  Wat is er met de sarcofaag?
V:  Voor de zalving voelde ik een echt sterke energie en ik vloog daar naartoe, of zoiets, en het eerste wat ik zag was een blauwe sarcofaag die boven mijn hoofd hing. Dit was het. En ik (onverstaanbaar).
IDD:  Wij willen jou zeggen, lieve Viriya, dat jij zeker betrokken bent bij degenen in de Egyptische tijd, bij het Ra-collectief. Jij hebt een verbinding met deze dingen. Jij, en Randi Joy die hier is, en Joanna, en vele anderen maakten deel van uit van deze Ra-uitdrukking.
Dit zijn degenen die jullie kennen als de Blue Avians die zijn gekomen. Sommigen noemen hen de Guardians (bewakers) maar er zijn ook verschillende niveaus van Guardians, kunnen wij jullie vertellen. En jullie maakten hier deel van uit. Daarom zie jij deze sarcofaag van de Grote Piramide en andere gebieden. En jij hebt de expressie van de herinnering hiervan.
Dit is waarom jij dit zag. Omdat jij eerder in deze sarcofaag bent geweest – niet direct degene waar jij het over had – maar jij bent eerder in de sarcofaag geweest en had grote uitbreidingservaringen die lijken op hetgeen waar wij het eerder over hebben gehad over het vinden van James in de ayahuasca (een Zuid Amerikaanse drank die bij ceremonies wordt gebruikt) en de magische paddenstoelen en al dat soort dingen om geestverruiming te krijgen, zie je?
V: Ik heb de laatste twee weken behoorlijke neuropathie (zenuwziekte) in mijn benen. (radiostoring)
IDD:  Wij hebben storing, wacht even alsjeblieft. Er is veel interferentie. Alsjeblieft. Er is een echo en wij konden het begin van jouw vraag niet horen. Probeer het nog eens.
V: Ik heb de laatste twee weken behoorlijke neuropathie (zenuwziekte) in mijn benen. Ik kon nauwelijks lopen. Wordt mijn neuropathie erger?
IDD:  Als wij hiernaar kunnen kijken kunnen wij er niet teveel over zeggen omdat wij aan grenzen gebonden zijn. Wij kunnen zeker op welke manier dan ook geen invloed erop uitoefenen.
Wat zich bij jou voordoet is iets dat vaker gebeurt. Jij bent door een patroon gebroken van levenservaringen uit vorige levens. En jij hebt dit patroon naar dit leven gebracht en dit heeft de situatie geschapen die jij nu in je benen hebt. Wat zijn de symptomen hiervan in je benen?
V:  Oh, ik heb hevige krampen en het doet erg pijn. Mijn benen hebben heel erg pijn gedaan.
IDD:  Ja, wij zouden jou exact kunnen vertellen wat de bron hiervan is, maar dit zou jou niet goed dienen, zou niet goed voor jou zijn. Wij kunnen het jou wel vertellen maar jij dient hier zelf achter te komen, als je dat kan. Met andere woorden; je zou het in jezelf kunnen vragen en daar om het antwoord vragen. Of je kan iemand vinden die aan regressie naar andere levens doet. Of je vraagt jouw Hoger Zelf om jou terug te nemen naar een tijd waarin dit patroon begon. Het begon in een oorlogssituatie, in een veldslag. Je was gewond en had ook een wonde die jij schiep en waaruit het karma voortkwam dat jij nu met je meedraagt. Maar het is een patroon dat je in enkele levens daarvoor ook al bij je droeg. Het is dus een patroon dat jij vasthoudt.
In die wetenschap, als jij in staat bent om volledig te begrijpen wat wij zeggen, zou jij de intentie kunnen hebben dat deze pijn volledig gaat verdwijnen. Wij hebben al vele malen gezegd dat het karma van jullie vorige levens, degenen van jullie die tot de 144.000 behoren, voorbij is. Maar het is alleen over als jullie geloven dat het over is. Als jullie dus doorgaan met de programmering die er is zal deze pijn doorgaan totdat jij daar iets aan zal doen.
Je kunt in de richting gaan van de wortels daarvan of naar de medische wereld, maar je weet dat die alleen maar met de symptomen werken. Maar de bron hiervan is al binnenin jou. In feite geldt voor jullie allen dat de bron van pijn en lijden al binnenin ieder van jullie is. Jullie dienen het te vinden of gewoon te beslissen dat het weg is.
Zo eenvoudig is het maar jouw programmering zorgt ervoor dat het bij jou niet simpel is. Die houdt de zaak gecompliceerd. Die laat jou steeds denken dat jij een pil nodig hebt voor dit en een pil voor dat of dat je hier en daar geopereerd moet worden. Wat – met respect – is het voor barbarisme om jezelf te openen met operatietechnieken. Het kan soms helpen maar vaak is het niet nodig. Het is alleen nodig als de programmering doorgaat jou te laten geloven dat dit nodig is en als jij daarbij blijft.
Als jij doorgaat met het regelmatig verhogen van je vibraties, en wij hebben het nu tegen degene die de vraag heeft gesteld, is er een andere methode die jij hierbij kunt gebruiken. Wij weten dat dit moeilijk kan zijn in een pijnlijke situatie. Je moet dus eerst een manier zien te vinden om de pijn te verlichten en dan gaan werken aan het verhogen van je vibraties en door dit regelmatig en in toenemende mate dagelijks te doen.
Dan zal je merken dat de pijn minder wordt en zelfs opzij geschoven gaat worden en er niet meer is. In feite zal het zijn alsof de pijn er nooit is geweest. Wat denk je hiervan?
V:  Moet iemand vragen om Goddelijke Dispensatie om karma gereinigd te krijgen?
IDD:  Als jij het hebt over iemand die niet tot de kring der lichtwerkers behoort. Zoals wij zeggen is het karma is al gereinigd. Het is alleen nog in degene die het nodig heeft om aan een programmering te werken.
Als jij het hebt over mensen buiten deze groep die misschien nog steeds zijn betrokken bij het wiel van karma: zij hebben het nodig om voor zichzelf om permissie te vragen.
Je kunt direct om hun permissie vragen als je dat kunt, maar als het een situatie betreft waarbij zij jou niet kunnen antwoorden, bijvoorbeeld als jij bezig bent met iemand die je gewond langs de weg hebt gevonden en die directe aandacht nodig heeft. Probeer je hem uit zijn bewusteloosheid te halen (wat moeilijk zal zijn) hem om toestemming vragen of ga je meteen volop aan de slag om hem op elke mogelijke manier te helpen?
Als er, laten wij zeggen, bloed vloeit, breng dan een tourniquet aan. Zou dat kwaad kunnen? Nee, natuurlijk niet. Het zou die mens helpen. In deze omstandigheid – en dit is ons antwoord op jouw vraag – in de gegeven situatie, ga dan in jezelf en vraag jouw eigen Hoger Zelf wat je zou moeten doen.
Bij een zaak van leven en dood kan je dit in enkele seconden doen, waar het ook om gaat. Maar in het geval waar wij zojuist over vertelden geef je onmiddellijke hulp als je weet hoe dit moet en vraag je hierbij om assistentie.
V:  Ik vraag mij af of jij iets kunt zeggen over het gevoel dat ik heb over een komende missie. Ik heb echt geen idee over wat dit kan zijn en ik ben er graag op voorbereid.
IDD:  Lieve Gene. Wij zijn dankbaar en blij dat jij bij deze groep bent in dit tijdraam. Jij en jouw lieve metgezel hebben aan dit programma meegedaan en door dat te doen heb jij een boodschap ontvangen. Jij kreeg een boodschap direct van Saint Germain die heel vertrouwd met jou is en die over jou heeft gewaakt en heeft gewacht op de mogelijkheid om een volledige communicatie met jou te beginnen.
Dit was het begin hiervan. En ja, hij stuurde een aparte boodschap naar jou die ook Mozes heeft ontvangen – Mozes, …. interessant hoe dit werkt (gelach) – en het kostte de Mozes in jullie groep tijd om te begrijpen wat de boodschap vertelde. Uiteindelijk begreep hij het bijna helemaal. Een beetje in de buurt, en niet helemaal, maar dat is goed.
Jij bent dus doelbewust tot deze groep aangetrokken. Jij hebt een missie. Jij hebt een missie die verder gaat dan deze groep maar ook een missie met deze groep op de manier die jij al noemde. Maar er komt nog veel meer aan.
En als jij ook deel willen uitmaken van deze groep of van deze expeditie of samen met deze groep verder op reis wilt, of met de archieven werkt, ben jij iemand die bedoeld is om dit te doen. En dit kan gezien worden als een deel van jouw missie binnen deze groep. Meer kunnen wij jou op dit moment niet geven, okay?
Wij moeten het kanaal nu loslaten.
Shanti. Vrede met jullie. Wees de Ene.
Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.
“Believing is seeing!”
FacebookTwitterGoogle+EmailDeel