DE NIEUWE DAGERAAD / The Galactic Federation / 23 november 2020

DE NIEUWE DAGERAAD

Ik ben Ashtar. Ik kom op dit punt in jullie Evolutionaire proces, in jullie Ontwakingsproces.

Want dit is dat Grote Ontwaken. Dit is waar jullie allemaal voor gekomen zijn. Dit zijn die tijden, die momenten net voor het Grote Ontwaken.

Jullie zitten er NU in. En jullie gaan er snel doorheen. Want alles is precies zoals het moet ZIJN in deze Momenten, ook al lijkt alles om jullie heen in chaos te zijn.

Er zal ORDE komen vanuit deze chaos. Omdat jullie door dit proces heen bewegen, en wat er gebeurt is een Afscheiding. Ja, jullie moeten VERENIGD WORDEN. Maar eerst, om dat te kunnen doen, moet er die Afscheiding zijn.

Een Scheiding van het Kaf van het koren.

Dit is wat er gebeurt. Sommigen noemen het een Tijdlijn Verandering. Dat klopt ook. Omdat degenen onder jullie die op de Tijdlijn staan die NU gecreëerd wordt, in het creatieve proces waar jullie in zitten, zijn jullie de Tijdlijn aan het creëren waarin jullie willen ZIJN. Jullie maken de Tijdlijn van de NIEUWE Hogere Trillingen en Frequenties, en gaan in de Hogere Dimensies.

En ja, jullie laat degenen achter die hier niet klaar voor zijn. Maar vrees NIET: degenen die niet klaar zijn, degenen die ervoor kiezen om niet klaar te zijn, zullen worden ondergebracht precies zoals dat moet gebeuren. En niemand, en ik herhaal: niemand zal verloren gaan. Ook al zijn ze tijdelijk verdwenen voor jullie, ook al zijn het misschien familieleden. Ze zullen weer bij jullie zijn.

Voor jullie, jullie ZELVEN, hebben vele, vele malen jullie families, jullie geliefden, in vele verschillende systemen, vele planeten verlaten. Jullie hebben dit al vele malen eerder gedaan. Jullie hebben afscheid genomen, of het nu door een stervensproces was of gewoon weggaan om verder te gaan op jullie reis.

U hebt ze eerder verlaten, altijd om weer terug te keren, om je weer te verbinden met je broers en zussen, met je familieleden, met je geliefden. Want ze maken allemaal altijd deel uit van onze ZIELE-familie – dat is altijd zo geweest. Jullie zullen terugkomen bij hen. Zelfs degenen die jullie in dit leven hebben achtergelaten in het stervensproces: jullie zullen weer met hen herenigd worden. En degenen die nog steeds mogen vertrekken in dat proces, jullie zullen weer opnieuw met hen herenigd worden.

Jullie zijn voorbestemd, mijn vrienden, jullie zijn voorbestemd om deze reis te voltooien waarvoor jullie gekomen zijn. Jullie hebben lang geleden veel beloftes gedaan en, zoals jullie weten, hebben jullie je vrijwillig aangemeld om hier te zijn. Maar aan die tijden komt een einde. Dit vrijwilligerswerk loopt ten einde. Jullie zijn dicht bij het bereiken van die eindstreep. Wij weten dat je dit al eerder hebt gehoord. En in jullie derde-dimensionale illusionaire begrip, vragen jullie je af, “Wanneer gaat het worden? Wanneer zal het zijn?”

Maar ons antwoord aan jullie is dat jullie er NU in zitten.

Jullie staan op de drempel van het NIEUWE Ontwaken, de NIEUWE DAGENRAAD die eraan komt. Het nadert nu al. En als jullie naar buiten kijken en verder kijkt dan de chaos, dan zien jullie de Blauwe Luchten. Jullie zullen de witte pluizige wolken zien. Jullie zullen de bloemen in de velden zien bloeien. Je zult het water zien en voelen, het bewustzijn in het water. Jullie zullen de Schoonheid kennen, zelfs binnen de schijnbare lelijkheid.

Maar de schijnbare lelijkheid is nodig voor meer en meer mensen om te ontwaken. Dat is waar jullie op wachten. Velen van jullie hadden in 2012 kunnen ascenderen. Velen van jullie waren voorbestemd om dat te doen. Maar jullie weten dat jullie allemaal op een dieper niveau hebben gekozen, binnen jullie op het Hogere ZELF-niveau, jullie hebben ervoor gekozen om te wachten zodat meer en meer van jullie broeders en zusters hier met jullie konden opstijgen.

Dat is waar jullie hier vele, vele levens geleden voor zijn gekomen, om de weg te bereiden voor dit Ascensieproces. Om die Weg-Wijzers te zijn. Om de weg te wijzen. Om de weg voor te bereiden.

En onderweg, moet het systeem dat aanwezig is veranderd worden. Het Moet Wijd open Gebroken WORDEN. En die ene die jullie nu als President hebben, President Trump, is die Systeem Breker. Hij is hiervoor op zijn plaats gezet. Hij heeft zich hier vrijwillig voor opgegeven. Hij is degene die jullie door deze Transitie leidt.

Jullie moeten hem alle kracht geven om hem het LICHT te geven. Stuur hem LICHT. Hij heeft NU een grote hoeveelheid LICHT nodig. Want diegenen van de duistere krachten zullen alles doen wat ze kunnen om hem tegen te houden, om die krachten van het LICHT tegen te houden.

Maar zoals jullie weten, en zoals jullie al vele malen hebben gehoord, en zoals jullie je ten volle beginnen te realiseren, heeft het LICHT GEWONNEN, en wat is begonnen KAN NIET WORDEN GESTOPT.

Het kan worden uitgesteld en dat is al vele malen gebeurd. Maar het KAN NIET volledig Worden Gestopt. Jullie, de Lichtwerkers en Strijders, zijn degene die de weg naar de toekomst plaveien. Dus, blijf helpen op elke manier die je kunt, elke kans die zich voordoet om anderen te helpen Wakker worden.

Zelfs als jullie die aanvallen ontvangen waar jullie over spreken, die mentale en emotionele aanvallen, kunnen jullie dat afweren. Jullie kunnen jullie ZELF beschermen. Jullie hebben het gereedschap: de Violette Vlam, het Schild van LICHT, Aartsengel Michaels Blauwe Zwaard der Waarheid, het gebruik van Kristallen.

Wat het ook is, wat voor gereedschap het ook is, jullie hebben het om jullie ZELF af te schermen van negativiteit, om jullie ZELF af te schermen van duistere krachten die jullie aanvallen. En in ruil voor het helpen van anderen, zullen jullie meer en meer helpen om te ontwaken voor wie ze zijn, net zoals jullie geholpen werden door degenen van ons om te ontwaken voor wie jullie zijn.

Want jullie zijn ons allemaal in wording. Jullie zijn de Degenen die onze plaats gaan innemen. Jullie zijn de DEGENEN. Jullie zijn de ENE.

Ik ben Ashtar. En ik laat jullie nu achter in VREDE en LIEFDE, terwijl we van bovenaf blijven toekijken om te helpen wanneer wij vinden dat het mogelijk is. En jullie hebben vele, vele die jullie assisteren en helpen.

Jullie zijn NIET alleen, mijn vrienden, nooit geweest, en zullen dat ook nooit zijn. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Onthoud dat. Wij zitten ALLEMAAL SAMEN HIERIN.

IK BEN ASHTAR

Gechanneld door James McConnell

Vertaling: Martien

    

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk 
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd. 
Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan 
ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie. 
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden. 
In Liefde en Licht, Ine & Martien