Boodschap van Saint Germain via James McConnell / 2 april 2017

Boodschap van Saint Germain
via James McConnell  / 2 april 2017
Opmerking: Ik ben niet bekend met James McConnell’s werk. Echter resoneer ik met deze boodschap van Saint Germain.

Ja, ik ben St. Germain. Zoals altijd is het geweldig als ik een aantal van deze momenten met jullie kan delen. En deze momenten worden heel bijzonder, heel bijzonder inderdaad. Naarmate jullie doorgaan je meer en sneller te verplaatsen in de richting van dat begrip, in de richting van dat niveau van eenheid die jullie naar je volgende hoogste evolutie in jezelf en in je zelf als een collectief brengt.
Jullie hebben allemaal veel om erkentelijk voor te zijn, veel om dankbaar voor te zijn, want er is alleen maar liefde in het verschiet voor jullie. Alle haat, alle angst, alle lagere expressies van het onderste chakra centra worden allemaal opgeruimd, weggezuiverd. De Violette Vlam – zelfs als jullie er niet elke dag gebruik van maken als een visualisatie ofschoon dit behulpzaam is – zelfs als jullie dat niet doen doet het nog steeds wat hij moet doen over de gehele planeet. Jullie allen assisteren in dit proces op elke manier dat jullie kunnen. En weet dat er geen groter of kleiner deel is aan dit alles. Jullie hebben allemaal een rol te spelen. Dus geloof in jezelf als deze dingen zich blijven ontvouwen om je heen. En het is zo geweest in het verleden en nog steeds tot op zekere hoogte tot op de dag van vandaag, voor degenen die ogen hebben om te zien en oren om te horen, openen deze dingen zich meer en meer voor jullie. Maar zelfs voor die anderen nu, degenen die nog steeds sluimeren; nog steeds niet tot een bewustwordingsstaat zijn gekomen; zelfs voor hen zijn er veranderingen die plaats vinden in hen. Er gebeuren geestelijke veranderingen. Hun DNA wordt verschoven net als die van jouw dat doet. Hun derde oog centra’s beginnen zich te openen net als de jouwe dat doet of al is.

Er zijn vele inzichten die nog zullen komen, veel inderdaad. Maar ik vraag jullie door te gaan met vertrouwen, te blijven geloven in het proces, omdat dat wat we de Republiek noemen – niet de Nieuwe Republiek, hoewel het nieuw zal zijn voor velen. Het is echt de oude Republiek. Het is het oude begrip dat naar voren komt, dat deze schertsvertoning vervangt die over jullie allemaal is neergelegd.
Het is tijd om deze poppenkast te overstijgen. Het is tijd om voorbij deze leugens te gaan. Het is tijd om te erkennen en de waarheid te accepteren. En zoals al vele malen is gezegd: ‘de waarheid zal je vrijmaken’, en de waarheid is daar voor iedereen  om te zien en te horen. Stel je er gewoon voor open. Open jullie geest, open jullie hart centra’s en het zal allemaal aan jullie worden onthuld.
De aankondigingen waar jullie op hebben gewacht zijn dichtbij … heel dichtbij inderdaad. We hebben allemaal hier naartoe gewerkt. Voor honderden jaren hebben we gewerkt in de richting van dit moment, deze keer. Voor velen van jullie zijn het vele, vele levens geweest dat jullie in deze richting hebben gewerkt. Nu is het tijd om alles volledig los te laten en te beginnen te omarmen wie je werkelijk bent. En weet dat je zoveel meer bent dan dit omhulsel, dit lichaam. Het is tijd om het werkelijke niveau van je wezen te begrijpen. Het is tijd om wakker te worden – jullie allemaal en alle mensen om jullie heen – om het ontwakingsproces te beginnen.
Als jullie jezelf beschouwen als zijnde reeds ontwaakt dan zij het zo. Maar ik zeg jullie nu, jullie zijn nog niet eens begonnen met ontwaken. Het zal gebeuren wanneer jullie het het minst verwachten. En als het gebeurt zal het jullie in vele opzichten ademloos achterlaten. Ik spreek nu van het Evenement, van de Galactische Pulse. Als die groen licht is gegeven en de Aarde deze genade ontvangt, deze zegen van de hoge hemelen en de Galactische Centrale Zon is de tijd nu kort, zelfs van jullie begrip van de tijd; en mijn begrip van de tijd toen ik daar met jullie was.

In die tijd toen de Onafhankelijkheidsverklaring werd ondertekend was ik daar om een deel van die expressie te zijn. Ik was er om dit tot een niveau van bestaan, een niveau van weten te brengen. Ik was er net zoals ik hier nu ben. Opdat alles dat begonnen is nu tot bloei komt. Vertrouw het. Geloof het. Geef niet op. Wanhoop niet want jullie zijn nu heel dicht bij het begin van het einde en een nieuw begin, wat het begin van de Nieuwe Dageraad genoemd wordt. En die Nieuwe Dageraad staat op het punt open te breken over ons allemaal.
IK BEN St. Germain. Al mijn liefde, mijn vrede, en de Violette Vlam zij met een ieder van jullie. Laat het jullie reinigen. Laat het jullie zuiveren. Laat het door jullie heen bewegen elke dag, zodat alles wat is geweest, niet langer is.
St. Germain
Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl