Ashtar: ‘Voorbij de Illusie kijken’

 Ashtar: Voorbij de Illusie kijken’

Door: James McConnell – 14 Februari 2021

Ik ben Ashtar. En ik ben op dit moment gekomen om bij jullie te zijn in deze momenten die aan het veranderen zijn. Momenten zelfs nu, terwijl jullie uitkijken over de verschillende dingen die overal gebeuren, de dingen die nog in de schaduw zijn. De dingen die nog steeds in de doofpot worden gehouden,verdoezeld, al deze dingen.

Maar dit, zoals jullie is gezegd en jullie hebben gehoord, is allemaal een illusie.  Het is een deel van de driedimensionale illusie die uit elkaar aan het vallen is.  Het komt naar beneden.

Maar om het te laten vallen, om het uit elkaar te laten vallen, moet het eerst worden getoond.  Het moet aan de bevolking worden getoond dat het een illusie is, dat het een show is, een film, zo je wilt.  Dit alles is bedoeld om de mensen wakker te schudden.  Om het Grote Ontwaken te creëren.   Maar om het Grote Ontwaken te hebben, moeten er eerst mensen zijn die tot het inzicht komen dat alles niet business as usual is.  Het is geen business as usual meer.

Ieder van jullie die ontwaakt is, ziet de dingen in werkelijkheid, in de werkelijkheid die jullie nu creëren.  De tijdlijn, zo jullie willen, die jullie aan het creëren zijn.  En het is een tijdlijn die jullie wegvoert van de illusie.  Die jullie weghaalt van dat alles.

Nu weten we dat jullie verwachtingen hebben.  Veel verwachtingen zijn geschapen door degenen die deze datum, of die datum vaststellen.  Dit gaat op dit moment veranderen.  Zij zullen opstaan en het overnemen.  Maar dit is niet precies de manier.

Ja, alles komt tot een einde, wat de oude illusie betreft.  Het oude paradigma komt tot een einde.  Een Exacte tijd kunnen we jullie niet geven, omdat het gebaseerd is op mogelijkheden en waarschijnlijkheden, niet op verwachtingen.  Verwachtingen leiden er alleen maar toe dat jullie gedesillusioneerd en ontmoedigd raken, zoals velen van jullie hebben ervaren dat wanneer er een datum is vastgesteld en die datum komt en er gebeurt niets, of schijnbaar niets.

Maar toch gebeuren er zoveel dingen.

En toch, zelfs op die datum gebeuren ze.  Jullie zien het alleen niet aan de buitenkant van de illusie.  Jullie zijn nog steeds verstrikt in de illusie wanneer jullie verwachten dat die data een grote verandering teweeg zullen brengen.  Maar ook al komen en gaan die data zonder de schijnbare veranderingen waar jullie naar op zoek zijn vanwege de verwachting die dat schept, zelfs dan komen jullie op een punt waar alles niet is zoals het lijkt.  Maar toch, jullie kunnen voorbij de schijn kijken.

Jullie kunnen zien wat echt is achter de schermen.  Jullie kunnen die man achter het gordijn zien, zoals in jullie ‘Tovenaar van Oz’ waar ze zeggen: “Let niet op die man achter het gordijn.”  Maar toch doen jullie dat.  Jullie kijken erachter.  Jullie zien het bedrog, de dekmantel die niet alleen dit jaar voorkomt, niet alleen in dit leven, maar levens na levens, na levens, zijn deze dingen aan de gang geweest.  Deze dingen die diep in de Aarde hebben plaatsgevonden in die diepe ondergrondse militaire bases waar jullie nu over horen, waar de kinderen vreselijk, vreselijk worden bewerkt en gemanipuleerd en ervan weerhouden worden een eigen leven te hebben, waar dit allemaal plaatsvindt.  En het is aan het gebeuren.

Maar er komt een einde aan.  Want zij die mededogen hebben, zij die de eenheid in zich voelen, de hogere trilling voelen, de hogere roeping voelen, laten deze kleintjes vrij, helpen ze te bevrijden.  Helpen om ze niet zozeer in het zonlicht te brengen, maar om ze in het Licht te brengen, in het Licht van hun eigen weten.  Dit is aan het gebeuren.  En het zal naar voren komen naarmate waarheden worden onthuld.

Maar is de bevolking als geheel al klaar voor deze onthulling?

Dat moeten jullie jezelf afvragen.  Want als jullie tot dat antwoord komen, dan zullen jullie weten, dat timing en de verwachtingen die door deze timing worden geschapen, niet kunnen.  Het moet gebaseerd zijn op mogelijkheden en waarschijnlijkheden, en gebaseerd op het bewustzijn van de mens, het collectieve bewustzijn.  En hoe het collectieve bewustzijn deze nieuwe tijdlijn creëert, deze nieuwe tijdlijn die de oude manieren vernietigt, het oude paradigma van de derde-dimensionale illusie vernietigt – het volledig uit elkaar breekt.

En als het eenmaal uit elkaar is gevallen, dan kan de realiteit voorbij deze illusie, voorbij de sluier, beginnen te herrijzen zoals in de Republiek, jullie Republiek, van dit land.  Maar niet alleen van dit land, de hele planeet.  Deze republiek kan herrijzen uit de geest van hen die haar begonnen.  Maar zij werd niet geschapen door jullie Founding Fathers, zoals jullie hier in dit Amerika hebben gedacht, zij werd geschapen door degenen aan gene zijde van deze evolutie, die dit tot hen brachten, het tot hen brachten als een begrip, een weten dat tot hen kwam, en vervolgens in het leven werd geroepen vanwege dat weten.

Dat is wat er nu gebeurt.  Dat weten komt terug naar jullie allen, allen die zich hebben voorbereid en klaargestoomd voor deze veranderingen, deze hogere trillingsfrequenties die het bewustzijn verhogen, niet verlagen.

Angst verlaagt het bewustzijn.

Maar als je de angst tegenhoudt, als je geen angst hebt, blijf je in hoger bewustzijn.  Zo eenvoudig is het!

Het is angst versus liefde.

Blijf binnen het liefdesprincipe, en er is geen angst.  En als je binnen dat liefdesprincipe blijft, en compassie, en saamhorigheid, en eenheid, dan blijf je in die hogere vibratie, en daarom ga je steeds hoger naar de hogere dimensie, en dichter en dichter naar je eigen ascensie.  Dit is waar jullie nu allemaal naar toe aan het werken zijn.

Dus kijk nu voorbij de illusie.

Het is een show!  Het is een show die aan de hele wereld wordt getoond.  En jullie hebben eerder gehoord, “Jullie zullen het geweldig vinden hoe deze film eindigt, hoe deze show eindigt.”

Jullie zullen het geweldig vinden wanneer deze illusie eindigt.  En het komt tot een einde.  Het kan niet gestopt worden, zoals jullie al vele malen gehoord hebben uit vele verschillende bronnen.  Het kan op dit moment niet gestopt worden.  Het licht kan niet gestopt worden.  Het Licht zal het overnemen, neemt het over, en heeft het al overgenomen in de hogere dimensies.  In de hogere tijdlijnen is het al gebeurd.

In de tijdlijnen die jullie aan het creëren zijn is het al gebeurd.

Ga door met het creëren van die hogere tijdlijn, die hogere tijdlijn met hogere trillingsfrequenties en hoger dimensioneel begrip. En omdat jullie dat aan het creëren zijn, zullen jullie dat hebben.

Het plan kan niet worden gestopt.

Vertrouw het plan.

Het plan is goddelijk.

Het gaat het begrip van de mensheid te boven.  Het gaat het vermogen van de mensheid te boven om het zelfs maar te veranderen.  Ja, het kan hier en daar worden uitgesteld, zoals het is gebeurd.  Maar het kan uiteindelijk niet worden veranderd.  Het is in het proces om volledig tot bloei te komen.

Ik ben Ashtar, en ik laat jullie nu achter in vrede, liefde en eenheid.  Dat jullie door mogen gaan, steeds dichter bij het realiseren van wie jullie zijn en de missies waarvoor jullie hier allemaal gekomen zijn.

Ashtar

https://tinyurl.com/ay5zrgba

Vertaling: Martien