Ashtar via James McConnell /14 januari 2018

Ashtar
 via James McConnell
14 januari  2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

IK BEN Ashtar!
Ik kom bij jullie op dit moment om jullie bepaald nieuws te brengen. Nieuws dat voor de hele planeet is bestemd. Nieuws dat wij, hier op de schepen, al een tijdje verwachtten. Wij hebben het verwacht, hebben lang naar dit moment toegewerkt: Dit moment van Vrijheid. Dit moment van Vrijheid voor de hele planeet, voor jullie allemaal op de planeet.
Ja, er zijn momenten waarop de tweedracht nog doorgaat, waar angst nog steeds opkomt, net zoals dit onlangs nog gebeurde. Maar, zoals wij dit al een tijdje vertellen, is er geen reden om angst te hebben want angst is niet reëel, niet echt.
Angst is alleen maar een deel van dit illusionaire proces. Het is alleen maar reëel als jullie als jullie het reëel maken… zo echt als jullie programmering dit in jullie vele levens al heeft gemaakt.
Maar weet dat alles onder controle is. Wij van de Pleiadische vloten hebben op dit moment alle controle hierover. Niet zover dat wij tussenbeide komen bij jullie vrije wil maar tot aan het punt waarop wij tussenbeide mogen komen door dingen die naar de planeet komen vanaf een ander deel van de planeet, tegen te houden en die angstwekkende consequenties met zich meebrengen. Dit zal niet worden toegestaan en dat wordt het op dit moment ook niet.

Degenen die nog steeds pogingen doen om met deze oude manieren te werken, deze oude paradigma’s van het brengen van angst, beginnen zich nu steeds meer te realiseren dat hun tijd voorbij is en dat hun dagen zijn geteld.

Velen van hen beginnen zich terug naar het Licht te keren. Als de keuze is tussen terugkeer naar het Licht of verteerd te worden door het Licht is, kunnen jullie je wel voorstellen waarvoor zij meestal kiezen. Maar er zijn erbij die koppig volhouden. Dit is hun keuze. Dit is hun vrije wil. En wij zullen hierbij niet tussenbeide komen zoals wij dit ook niet bij jullie doen.
Maar weet dat alles samenkomt, alles is nu in een proces van voltooiing. Jullie zullen steeds meer bewijzen hiervan gaan zien. Degenen van jullie die bewijzen nodig hebben, degenen op de planeet die bewijzen willen zien, zullen die nu steeds meer gaan krijgen.
Degenen van jullie die het al geloven zullen meer en meer gaan zien van alles dat jullie tot nu toe hebben geschapen. Want jullie, ieder van jullie, scheppen de Nieuw Gouden Tijd elk moment dat voor jullie staat. Met elke gedachte die jullie hebben scheppen jullie de Nieuwe Aarde, jullie scheppen je nieuwe bestaan hier op en in deze planeet.
Velen van jullie kijken uit naar de tijd waarin jullie naar onze schepen kunnen komen en je weer bij ons kunnen voegen – met ons en jullie overige families en jullie broeders en zusters. Want alles maakt deel uit van de Eenheid en jullie zijn allemaal de Eenheid.
IK BEN Ashtar. Ik verlaat jullie nu maar ik kom snel weer terug want er zijn vele dingen die omgezet moeten worden.
Al mijn vrede zij met jullie.