Aartsengel Michael / via James McConnell, / December 10th, 2017

Aartsengel Michael
via James McConnell, December 10th, 2017

Ik ben Aartsengel Michael. Het zijn deze tijden dat we samenkomen die zowel voor ons als voor jullie prachtig zijn, want het is een samensmelting van ons bewustzijn met jullie bewustzijn. We zijn allemaal samen Eén.

En diegenen van jullie die al zo lang de afscheiding van de Bron Energie, van je Scheppende Wezen gevoeld hebben, nu komen velen van jullie om dit gevoel van eenheid te begrijpen dat zo velen zo lang is ontgaan. Het geheugen of de herinneringen keren terug naar jullie. Sommige trager dan anderen, sommige veel sneller dan andere. Maar het is allemaal een proces dat zich in een voortdurende eenheid van ons allemaal afspeelt en bewustzijn samenbrengt als Eén.

Jullie spreken over tijdlijnen. Ik heb gesproken over tijdlijnen. Ik heb eerder gesproken over het samenvoegen van tijdlijnen en het splitsen van tijdlijnen. En wat er nu gebeurt, is dat er een programma loopt, zou je kunnen zeggen, een programma dat hier een gespiegelde wereld heeft gecreëerd. Met andere woorden, een bewustzijnsniveau dat in één keer met jullie allemaal verbonden is. Het is bijna alsof er een nieuwe simulatie is gemaakt om de plaats te behouden voor degenen onder jullie die doorgaan in dit proces dat de collectieve mensheid is op dit moment.

Terwijl de Aarde zelf, Gaia zelf, is doorgegaan naar de hogere vibraties, en voornamelijk in de vijfde dimensie opereert, heeft ze een ruimte geopend voor jullie allemaal die hier nog steeds worden vastgehouden binnen deze driedimensionale illusie, hoewel velen van jullie zijn betrokken in de hogere vierde dimensie en soms zelfs in de vijfde dimensie. En je ervaren wat er voor jullie ligt en ook wat er in het nu moment is.


Alles bevindt zich in een proces van evolutie en jullie bewegen allemaal door dit evolutionaire proces. Sommige sneller, sommige niet zo snel, maar alles is in beweging nu. Alles is in beweging. En die beweging die jullie voelen, leidt tot voortdurend bewustzijn. En naarmate jullie doorgaan met het vergroten van jullie bewustzijn, groeit jullie bewustzijn. Dus ook dan beginnen de herinneringen terug te keren.

Zo ook doen de andere werelden, zou je kunnen zeggen, de andere dimensionale werelden openen zich voor jullie zodat overal waar er een opening is in die dimensionale barrière er iets doorheen kan glippen. Ik spreek hier niet over iets negatiefs, hoewel dat kan zijn. Maar ik spreek van het openen van de barrière, van de sluier die er echt niet meer is. En voorwerpen kunnen er doorheen glijden. Voorwerpen die voor jullie bedoeld zijn om jullie naar het volgende niveau van jullie wezen te brengen, naar het volgende niveau van bewustzijn.

Dit is wat er nu gebeurt voor velen van jullie. En velen, veel, meer die hier zullen komen, zullen deze dingen bijna gaan ervaren alsof de dimensionale barrières niet alleen vallen maar ook samen zullen vloeien. En jullie zullen steeds meer beginnen te ervaren wat voorheen glimpen werd genoemd, maar zullen nu meer dan alleen een glimp zijn. Nu zullen jullie meer naar die andere dimensies / dimensies gaan kijken.

Geduld is op dit moment nog steeds vereist. Maar wetende dat alles in uitvoering is, is alles in beweging en die beweging kan op dit moment niet worden gestopt. Dat momentum kan niet worden gestopt. Het werd over jullie op voorhand gegeven dat een lawine niet kan worden gestopt. En dit is een lawine die nu in een stroomversnelling raakt, de berg afdaalt en alles op zijn pad neemt, samenvloeiend met alles wat op zijn pad is. En je kunt niet langer een lawine stoppen, net zoals degenen die deze vooruitgang van de Ascentie zouden willen stoppen.

Jullie maken hier allemaal deel van uit en jullie worden hier allemaal nog meer deel van als jullie toestaan dat het proces eerst in jezelf gebeurt. Vind dat niveau van overgave in jezelf, in jezelf, en sta toe dat je door blijft gaan om je mee te laten nemen naar de hogere vibraties. Het zal zijn alsof jullie, wanneer jullie je meer en meer overgeven aan de Bron in jezelf, zal dat de hogere vibraties gemakkelijk voor jullie openstellen. Het zal een naadloze overgang zijn. Dat is waar we allemaal voor werken voor jullie allemaal: een naadloze overgang zo goed als mogelijk is.

Ik ben Aartsengel Michael. Ik geniet van deze tijden dat ik bij jullie kan zijn en kijk uit naar die tijden die nog komen en waar we nog veel meer met jullie zullen zijn op een manier die jullie nog zoveel meer kunnen waarderen dan wat het nu is.

www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org

vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl