Aartsengel Michaël: Uiteenlopende Paden

Aartsengel Michaël: Uiteenlopende Paden

Gechanneld door: James McConnell – 11 mei, 2022

Ik ben Aartsengel Michaël. Ik kom bij jullie op dit moment, op deze momenten, nu er veel dingen aan het veranderen zijn op de planeet.

Veel van jullie broeders, veel van jullie zusters, vrienden en verwanten weten niet wat jullie weten. Zij begrijpen niet dat alles wat verandert, ten goede verandert. Het verandert voor het Licht, ook al lijkt de duisternis meer en meer uit te sijpelen naar diegenen die nog niet klaar zijn om het Licht te zien en te voelen en het Licht te kennen. De waarheid kennen. Maar de waarheid komt inderdaad naar voren.

En terwijl jullie verder gaan met jullie leven, op elk moment, weet dan dat het pad waarop jullie je bevinden aan het afwijken is.

Je wijkt af van het ene pad. Je neemt het pad van de ‘minst bereisde weg’. Dat heb je het grootste deel van je leven gedaan, zo niet je hele leven. Je was voorbestemd om op die weg te zijn, op dat pad.

Ja, je bent van tijd tot tijd afgeweken. Maar nu bevindt je je volledig op dat pad, volledig op het pad naar ascensie. Terwijl het andere pad afwijkt, waar sommige van je vrienden, je broers, je zusters, je familieleden, ja, afwijken in andere richtingen, niet het pad volgen dat jij volgt.

Maar dat is niet erg, want zij volgen hun eigen weg, hun eigen pad, het pad dat zij moeten volgen, want het is hun pad. Net zoals jij het jouwe volgt, volgen zij het hunne.

En zij leren de lessen die jij misschien al geleerd hebt. En het is goed voor jou om hen ruimte te geven, net zoals jij wilt dat zij jou ruimte geven. Jij wilt je leven kunnen leiden zoals jij dat wilt, net zoals zij dat ook moeten doen.

Probeer dus niet iemand te overtuigen die er nog niet klaar voor is.

Maar als zij ook maar een greintje verlangen tonen om zich open te stellen voor de verschillende waarheden die er zijn, dan is het tijd voor jou om je voor hen open te stellen. Maar niet voordat zij er om vragen.

Want als je probeert hen informatie te geven waar ze niet klaar voor zijn, zullen ze zich gewoon nog meer afsluiten dan ze al waren. Net zoals jij in je leven hebt gedaan toen je dingen hoorde die onwaar waren, die niet het pad volgden dat je was ingeslagen. En toen je die dingen hoorde, sloot je je af voor die boodschappen.

Zij keren zich nu af van de boodschappen. Want zij blijven in hun comfortzone, omdat dat alles is wat zij kennen. En velen zijn nog niet klaar om te ontwaken, en dat is oké. Want op hun tijd, op hun moment, zullen zij de opening vinden. Net zoals jullie die opening vonden, of het nu de harmonische convergentie was die velen van jullie deed ontwaken op die momenten, zoals het hele mensenras op verschillende manieren ontwaakte op dat moment.

En, natuurlijk, in jullie 2012 periode toen velen, velen meer ontwaakten, en blijven ontwaken nu gedurende dit decennium en in het 2020 decennium.

Velen, velen meer zullen ontwaken. Velen, velen zullen het pad verlaten waarop zij zich nu bevinden, en zich in de richting bewegen van het pad waarop jullie je bevinden. Zij zullen ook de minder bereisde weg nemen wanneer zij er klaar voor zijn.

Uiteenlopende paden, dat is wat er nu gebeurt. En er is niets, maar dan ook niets, dat jullie op dit moment kunnen doen om dat te veranderen.

Probeer het zo hard als je kunt, maar je zult blijven stuiten op wat jullie een ‘stenen muur’ noemen. Dus probeer het zelfs niet, tenzij zij er klaar voor zijn. En nogmaals, meer en meer zullen klaar zijn om de waarheid voor zichzelf te vinden, om te beginnen met onderzoek, net zoals velen van jullie hebben gedaan, om letterlijk op zoek te gaan naar de waarheid.

Want zij zullen meer en meer ontdekken dat alles wat zij in hun leven hebben geleerd hen in die comfortzone heeft gehouden, en zij zijn nu klaar om los te breken. Los te breken van de matrix, net zoals jullie dat hebben gedaan. Net zoals jullie allemaal die rode pil hebben genomen, zullen zij ook klaar zijn om die rode pil te nemen.

Dus wees geduldig. Wees geduldig met hen. Maar nog belangrijker, wees geduldig met jezelf. En laat alles zich blijven ontwikkelen. Laat alles voortkomen in waarheid, in Licht, in Liefde. Want dat is de weg van de nieuwe uitdrukking van de hogere Aarde, de hogere God-zelf Aarde. Laat alles zich blijven ontwikkelen.

Ik verlaat jullie nu op dit moment, op deze momenten, nu de dingen zich meer en meer beginnen op te stapelen, zich meer en meer beginnen te vermenigvuldigen.

Het momentum staat aan jullie kant.

Het momentum gaat voorwaarts.

Laat het gewoon zo. En weet dat alles nu op dit punt leidt naar een groot crescendo.

Ik ben Aartsengel Michaël, en ik laat jullie achter in liefde, vrede en eenheid.

Ga door, mijn vrienden, ga door.

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org