Aartsengel Michaël: Jullie Hebben Mijn Zwaard Van Waarheid

Aartsengel Michaël: Jullie Hebben Mijn Zwaard Van Waarheid

Gechanneld door: James McConnell – 29 januari 2023

Ik ben Aartsengel Michaël, en ik kom op dit moment de waarheid brengen. Maar nog belangrijker, om jullie de waarheid te brengen, zodat jullie de mensheid kunnen bevrijden.

En jullie hebben mijn Zwaard van Waarheid. Jullie hebben het altijd al in je gehad. Zoals ik al eerder zei, kwamen jullie vele levens geleden naar deze expressie hier op Aarde met mijn zwaard. Het werd jullie geschonken voordat jullie hier voor het eerst incarneerden. Jullie wisten dat waarschijnlijk allemaal niet. Het is er altijd geweest. Nu kun je het opheffen. Je kunt het optillen en om jezelf heen zwaaien en alle overgebleven psychische banden verbreken die je nog vasthouden aan deze derde-dimensionale uitdrukking, de derde-dimensionale illusie in deze wereld. Want het is slechts dat, een illusie. En jullie doorbreken die illusie.

Als je met het zwaard zwaait, weet dan dat je de illusie doorbreekt. Je verbreekt de banden. Het houdt je niet langer vast, als je erin gelooft. En wanneer je vanaf nu twijfel in je vindt, hef mijn zwaard op en zwaai het rond en verbreek datgene wat je aan die twijfel vasthoudt. Want jullie zijn de uitdrukking van de God Bron hier op deze planeet, ieder van jullie.

In feite is elke levensvorm op deze planeet de uitdrukking van de God Bron, geen uitzonderingen. Zelfs die van de krachten der duisternis die het duister in zich proberen te houden omdat zij de waarheid in zich niet kennen. Zij weten alleen wat zij geprogrammeerd zijn om te geloven vanaf ontelbare eonen geleden, toen dit alles begon, waar het duister zich afscheidde van het licht. Het donker is voorbestemd om terug in het licht getrokken te worden, of voor altijd van dat licht gescheiden te worden.

Meer, en meer, en meer als de overgang doorgaat, vertrouw in jezelf. Vertrouw erop dat jullie diegenen zijn die hier kwamen om de systeemvernietigers te zijn, om degenen te zijn die de grote verandering teweegbrengen. Weet dat jullie diegenen zijn, en de vele miljoenen en miljoenen die zich ook in die ontwakingsfase bevinden, of meer volledig ontwaakt zijn, zoals jullie.

Moet er nog meer ontwaken? Ja, zeker. Niet alleen voor degenen die nog niet ontwaakt zijn, maar voor degenen onder jullie die al ontwaakt zijn, moeten er nog veel meer onthullingen van de waarheid naar voren komen.

Jullie zijn allemaal nu in die expressie van het leven, het leven volledig om je heen. Voel het leven volledig om je heen. Voel de lift. Voel de natuur. Voel de God Bron om je heen en in je, elk moment dat je er bewust van kunt zijn. En hoe meer je je ervan bewust bent, hoe meer je je er het volgende moment weer van bewust bent, en weer, en weer. Totdat je uiteindelijk voorbij het punt bent waar je jezelf niet langer beperkt voelt. Je zult weten dat je aan het einde bent gekomen van de film, het einde van de show, het einde van de illusie, en het begin van de nieuwe werkelijkheid die jullie allen aan het creëren zijn.

Want dit is jullie wereld. Dit is jullie creatie. En als jullie klaar zijn met deze creatie en dit jullie wereld is, gaan jullie naar een andere wereld, en nog een, en nog een. Want dat is wie jullie zijn, ieder van jullie.

Jullie zijn mijn expressie hier op deze planeet. Ik kan het niet doen. Ik kan mijn Zwaard der Waarheid niet uitzenden naar hen die er niet klaar voor zijn; alleen jullie kunnen dat doen.

Dat betekent niet dat je de waarheid deelt met hen die het niet willen horen, alleen wanneer zij erom vragen. Alleen wanneer zij er klaar voor blijken te zijn, deel dan. Verspreid dan het licht. Gebruik dan het zwaard, jouw zwaard. Niet alleen mijn zwaard, maar nu jouw zwaard. Omdat je nu weet dat het altijd al van jou is geweest.

Want ik heb het je inderdaad geschonken, wetende dat je nu tot deze tijd zou komen. Vele duizenden en duizenden jaren later zouden jullie tot dit moment komen, dit moment waarop jullie dat zwaard kunnen trekken en het beginnen te gebruiken, wetende dat het jullie Zwaard der Waarheid is. Zwaai het met bewustzijn. Zwaai ermee met bewustzijn. Zwaai ermee in de wetenschap dat je de waarheid in je hebt, en dat je hier bent om die te delen.

Ik ben Aartsengel Michaël. Ik verlaat jullie nu op dit moment. Maar weet dat ik altijd bij jullie ben om dat zwaard nieuw leven in te blazen als je voelt dat het zijn kracht verloren heeft. Maar weet dat het zijn kracht niet verloren heeft, omdat het dat niet kan.

Vrede en liefde zij met jullie allen.

Aartsengel Michaël

Vertaling: wakkeremensen.org