Aartsengel Michaël: Een Glorieus Vergezicht Zal Zich Voor JULLIE Openen

Aartsengel Michaël: Een Glorieus Vergezicht Zal Zich Voor JULLIE Openen

Gechanneld door James McConnell – 20 September 2021

Ik ben Aartsengel Michaël, en het is mij een genoegen om hier bij jullie te zijn in deze tijd, in deze momenten.

Deze momenten die meer en meer momentum verzamelen. Momentum dat jullie verder en verder brengt, dieper en dieper in jezelf, wanneer je het toelaat.

Ja, natuurlijk, je kunt verstrikt raken in de derde-dimensionale illusie. Het is heel gemakkelijk om dat te doen. Het is echter moeilijker om dat los te laten en de verbinding te voelen, de eenheid te voelen, het bewustzijn van Het Ene te voelen. Want jij bent dat bewustzijn van Het Ene. Dat ben je altijd geweest; je bent het alleen vergeten.

Maar nu is het tijd om het je te herinneren. te herinneren wie je bent en waarvoor je hierheen kwam. Jullie kwamen hier allemaal met een doel. En ja, je doel verandert naarmate je verder reist.

Maar het grotere doel, het doel waarvoor jullie allemaal hierheen kwamen, is om de systeem-verwoesters te zijn die de verandering en de omschakeling brengen die hier nodig is.

De Verandering die wij allen, alle Galactische wezens, alle aartsengelen en engelen, en allen van de Devic evolutie, de feeën en kabouters, de geesten, allen die jullie niet langer kunnen zien maar die hier toch zijn, wij zijn allen hier, en wij zijn allen klaar voor de tijd dat jullie je ogen zullen openen.

Jullie derde oog, dat verbonden zal zijn met jullie fysieke ogen. En jullie zullen ze voor de eerste keer in dit leven openen, of zelfs in vele levens, en jullie zullen zien. Jullie zullen voor eens en voor altijd voorbij de illusie zien. Jullie zullen de schoonheid zien die jullie omringt, die in jullie en overal om jullie heen aanwezig is. Jullie zullen het eindelijk met die ogen zien.

En het zal een glorieus vergezicht zijn dat zich voor jullie zal openen. Schoonheid die jullie je nooit hebt kunnen voorstellen in dit leven of, nogmaals, in vele vorige levens. Hoewel velen van jullie bepaalde levens hier op de planeet hebben gehad waarin jullie je openstelden voor dit vergezicht. Jullie stonden open voor de magie die voor jullie beschikbaar was.

Maar, natuurlijk, vergaten jullie dit opzettelijk. Jullie vergaten het zodat jullie de volledige herinnering zouden kunnen hebben wanneer de tijd komt, wanneer de frequentie genoeg stijgt dat jullie deze volledige herinnering naar je terug kunnen laten komen en je volledig kunnen herinneren wie je bent.

En dat jullie degenen zijn, de leidende beschermers, die hier kwamen van stelsels ver, ver weg, vele melkwegstelsels verder dan dit melkwegstelsel. En jullie kwamen hier om het Licht te brengen. Om eerst het Licht hier te verankeren, en het dan ver en wijd te verspreiden. Verspreid het op elke manier die je kunt, met je stem, met je gedachten, of wat er ook maar nodig is, met gedrukte teksten, met je video’s. Wat het ook is, het brengt Licht naar voren voor de velen. Want het is EEN in de velen, en de velen in de EEN.

Je moet dat altijd onthouden nu je herinneringen meer en meer naar beneden beginnen te sijpelen, waar je een visioen hebt, een droom, of gewoon een gedachte. En die gedachte, of dat visioen, of die droom, draagt de emotie erachter met zich mee. En je weet en voelt dat het juist kan zijn. Je weet en voelt dat het de waarheid kan zijn, omdat het in je resoneert.

Jullie gaan nu allemaal voorwaarts, verder, verder en verder, dieper en dieper in het Licht. Het Licht dat jullie de hele tijd omringt, als jullie je er maar bewust van worden. Het is er altijd. Het is altijd in je.

Het is het ego zelf, het lagere ego zelf dat de neiging heeft om je onwetend te houden. Maar het doet dat alleen om je te beschermen. Want het doet waar het voor bedoeld was. Maar op een bepaald moment tijdens de Overgang of vlak daarvoor, zal het lagere ego wegvallen.

En het hogere ego zelf binnenin je zal vorm aannemen en heersen over je hele wezen. En al je multidimensionale zelven zullen bewust worden voor jou, voor de bewuste wetende jij. Stel je voor, [een beeld in], hoe dat zal zijn!

Blijf vertrouwen hebben, mijn vrienden. Blijf vertrouwen. Vertrouw op het weten dat ieder van jullie heeft, en dat ieder van jullie is. Want het Licht wint steeds meer aan kracht over de hele planeet, en de duisternis vervaagt steeds meer, ook al lijkt het niet zo te zijn.

Maar jullie, die de ogen hebben om te zien en de oren om te horen, weten beter. Jullie weten dat de illusie aan het verdwijnen is. En dit is de enige manier waarop het kan gebeuren. Want alles van het 3-D rijk, het 3-D paradigma, moet neerstorten. Alles moet vallen binnen het derde-dimensionale illusionaire paradigma, voor het nieuwe paradigma uit die as kan verrijzen.

Jullie staan op de drempel. Jullie staan op het crescendo. Jullie staan aan het einde van het nieuwe begin dat snel komt. Vertrouw daar altijd op. En dat vertrouwen zal je rechtstreeks in de eerste golf van ascensie leiden.

Ik ben Aartsengel Michaël, en ik laat jullie nu achter in vrede, en liefde, en eenheid. En dat jullie de EENheid ZIJN. Weet altijd dat je de EEN bent. Je bent verbonden met de eenheid van allen. En dat alles is verbonden met jou.

 

Kanaal: James McConnell

Bronnen : 1  2

 

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org