Aartsengel Michaël: Blijf Op Koers

Aartsengel Michaël: Blijf Op Koers

Gechanneld door: James McConnell – 18 Oktober 2021

Ik ben Aartsengel Michaël. En zoals altijd, is het mij een genoegen om hier bij jullie te zijn en op deze manier met jullie in contact te komen.

Om in staat te zijn het proces voort te zetten dat lang geleden voor velen van jullie begonnen is. Leven na leven hebben wij met jullie gewerkt. Maar het is dit leven waarin jullie allemaal weer samen zijn getrokken, waarin we met jullie kunnen werken als een groep, samenkomend zoals jullie zijn. Oude zielen die weer in dienst worden geroepen. En ik zeg dienst, want dat is wat jullie hier komen doen. Jullie zijn hier om dienstbaar te zijn. En dat doen jullie allemaal op jullie eigen manier.

Ja, de energieën zijn sterk op dit moment, en worden sterker en sterker. En ja, het is moeilijk voor velen van jullie om op koers te blijven, zoals jullie in eerdere discussies hebben gezegd en wat we aan de James hebben gegeven om over te brengen: “Blijf op koers.” Dat is zo belangrijk in deze tijd.

Want lang, lang geleden wisten jullie, voordat jullie hier kwamen, dat het moeilijk zou worden. Jullie wisten dat het moeilijk zou worden. Vele beproevingen, leven na leven, zouden jullie doorstaan, tot uiteindelijk het doorbraak leven dat jullie zouden naderen, waar jullie deel van zouden uitmaken.

En je wist op dat moment, toen die tijd kwam, dat je hier zou zijn om het werk af te maken. Om af te maken wat je begonnen bent. Om de beloften af te maken die je hebt gedaan. En inderdaad zijn jullie hier op dit moment om precies dat te doen, om jullie belofte te vervullen, jullie belofte om de Aarde en alle mensen hier op de planeet, al het bewustzijn hier op de planeet, te helpen ontwaken.

Dat is jullie doel, jullie collectieve doel, als een groep, een groep hier in Ancient Awakenings, maar ook een grotere zielengroep van de hele Lichtwerkende Gemeenschap over de hele planeet. Daarvoor zijn jullie allemaal hier. Dus blijf op koers, mijn vrienden. Laat jullie niet afleiden door de dingen die het licht onderscheppen of lijken te onderscheppen, om in het licht te zijn, in de hogere vibraties, of de hogere vibraties te creëren in jullie leven en overal om jullie heen.

Want weet dat wanneer jullie de hogere vibraties in jezelf creëren, jullie die vibraties aan anderen laten zien. Je laat het licht zien. Jullie banen de weg. Jullie zijn de wegbereiders. Daarvoor zijn jullie hier gekomen. Dus toon nu de weg. Wees de weg. Wees de weg, de waarheid, het leven en het licht voor allen die na jullie komen. Maar weet dat jullie eerst zelf verder moeten gaan op dit pad. Dit pad, nogmaals, dat jullie lang geleden voor jezelf hebben gecreëerd.

En weet dat als je klaar bent, als je de cursus hebt voltooid, of dit deel van je reis hebt voltooid, weet dan dat er een groots feest staat te wachten. Ja, op de schepen, velen van jullie zullen zich daar bevinden, of in de rijken van Agartha onder de Aarde. Velen van jullie zullen zich daar bevinden wanneer de tijd of de frequentie genoeg stijgt om dat te laten gebeuren.

Maar jullie allemaal, ieder van jullie, zijn een deel van deze grote puzzel die jullie hebben samengebracht. Zie het op die manier: een grote puzzel. Duizenden en duizenden stukjes in de puzzel. En jullie hebben ijverig, levenslang, deze stukjes in elkaar gelegd. En wat gebeurt er als je op het punt komt dat je klaar bent om de puzzel af te maken en die laatste stukjes te brengen. En hoe gemakkelijk is dat op dat moment, want je kijkt niet meer naar duizenden stukjes, je kijkt nog maar naar een paar stukjes. Dat is waar jullie nu zijn, om de puzzel af te maken. Om het allemaal samen te brengen. En als jullie de puzzel compleet hebben, hebben jullie ook het plaatje compleet. Jullie zijn nu allemaal op dat punt waar jullie het plaatje compleet maken.

Ja, een van jullie zei eerder dat het een lang proces is. Maar ik zeg jullie nu, jullie hebben al een lang proces achter de rug. Hoeveel langer moet het nog duren? Alleen jullie, de collectieve jullie, kunnen die vraag beantwoorden. Maar jullie zijn op het punt dat jullie die vraag volledig kunnen beantwoorden.

Want veel dingen gebeuren achter de schermen, zoals jullie al zo vaak hebben gehoord, echter gebeuren ze binnen het licht, niet langer binnen de duisternis. Waar deze dingen achter de schermen gebeuren, zijn ze in het licht, en ze komen naar buiten als waarheden, niet langer vastgehouden in de schaduwen. De schaduwen zullen weg zijn. Als de schaduw weg is, is alles wat overblijft de verlichting in het licht.

Dus blijf vertrouwen. Vertrouw op jezelf. Vertrouw op het plan. Het grote plan waar jullie zelf vanaf het begin deel van hebben uitgemaakt. Ik spreek nu over het allereerste begin. Het begin van de schepping.

Het is waar dat jullie in dat begin nog geen bewuste, wetende zelf waren. Maar jullie maken allemaal deel uit van dat scheppingsproces – altijd al geweest, zal altijd zo zijn. Want jullie zijn energie. En energie kan niet gecreëerd of vernietigd worden. Het is er altijd geweest, en zal er altijd zijn, zoals jullie bewustzijn dat is.

Dus vraag ik jullie nu, als Aartsengel Michaël, die dit proces al heel lang overziet, lang voordat de Aarde, lang voordat Gaia begon, lang voordat jullie hier kwamen, heb ik dit proces overzien, en geholpen, alleen maar geholpen, niet gedaan, maar geholpen om dit tot een einde te brengen. Een crescendo, als je wil. Jullie naderen dat crescendo, of de eindstreep.

Ja, we weten dat jullie dit al vele malen gehoord hebben. En vaak zeggen jullie, “Ja, Aartsengel Michaël, we hebben dit keer op keer gehoord, maar wanneer is het afgelopen?” Het ‘wanneer’ is aan jullie allen als collectief. Kom zoveel mogelijk als één samen met jullie broeders en zusters om jullie heen. Wees degenen naar wie zij kunnen opkijken. Wijs hen de weg. Geef ze de weg niet, toon ze de weg.

Al mijn vrede en liefde zij met jullie allen terwijl jullie doorgaan met dit grootse en grote ontwaken dat jullie steeds verder door jullie ascensie-proces leidt.

Aartsengel Michaël

Kanaal: James McConnell

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org