Aartsengel Michael: Bewegen Op De Nieuwe Tijdlijn

Aartsengel Michael: Bewegen Op De Nieuwe Tijdlijn

Gechanneld door: James McConnell – 8 November 2022

Ik ben Aartsengel Michael. Ik ben nu bij jullie om jullie nieuws te brengen. Om jullie meer inzicht te geven. Om jullie de waarheid te brengen.

De waarheid over wie jullie zijn, waar voor jullie hier zijn. Want jullie horen al een tijdje dat jullie de uitverkorenen zijn. En ja, we weten dat sommigen van jullie die term niet leuk vinden. Maar jullie zijn inderdaad de uitverkorenen. Jullie zijn de Lichtwerkers, de Lichtkrijgers, MIJN strijders. Jullie zijn hier om missies uit te voeren, om het Licht overal te verspreiden. We kunnen het alleen via jullie doen.

En in eerdere tijdlijnen, één die degenen van de duistere krachten al enige tijd kennen, wat hen gaande houdt omdat zij in die tijdlijn hebben gewonnen. En dat is waar hun uitdrukking naar toe blijft gaan, denkend dat ze gewonnen hadden. Maar meer en meer komen ze tot het besef dat ze niet gewonnen hebben. Dat de tijdlijn verschoven is!

En hij is verschoven omdat degenen van jullie, en jullie Broeders en Zusters, teruggekomen zijn uit de tijd die voor ons ligt, uit jullie toekomst, als jullie willen, en teruggekomen zijn en de tijdlijn veranderd hebben, veranderd hebben, zodat het de tijdlijn zou zijn waarvoor jullie hier allemaal gekomen zijn, die jullie allemaal verwachten, die jullie tot bloei brengen, in de schepping. Het is jullie creatie dat deze tijdlijn waar jullie nu op zitten, die jullie hebben gecreëerd en waar jullie nu langs bewegen, degene is die al geruime tijd is voorspeld.

Maar er waren twee voorspellingen: er waren die voor de duistere krachten die zij hadden gevolgd, en er waren die voor de Krachten van Licht die jullie allemaal hier  tot uitdrukking kwamen brengen.

En ik kan jullie nu met volledige zekerheid vertellen, de volledige waarheid, dat de tijdlijn is veranderd. Hij is gewijzigd om de schepping, of het Gouden Tijdperk dat jullie aan het creëren zijn, tot stand te brengen. En zoals jullie vaak hebben gehoord, kan niets dit nog tegenhouden.

Dus zelfs de krachten van het duister gaan door met wat zij denken dat hun creatie is, maar dat is niet zo. Het mag niet worden toegestaan. Want de Grote Centrale Bron van dit universum heeft besloten dat het niet zal worden toegestaan, dat het experiment ten einde is. En ook al zie je misschien nog enkele van die overblijfselen van de duisternis doorgaan, ze vervagen meer en meer in onbestaanbaarheid.

Dus blijf vertrouwen. Vertrouw op het plan. Vertrouw op jezelf, de Schepper Zelf die je bent. Want dat is wat het schip rechtzet.

Jullie hebben allemaal de kracht in je. De kracht die komt van de Grote Centrale Zon van dit Universum, van de bron die in jullie allemaal zit. De kracht die jullie kunnen lassen met mijn Zwaard der Waarheid. En dat Zwaard der Waarheid doet precies dat, terwijl jullie het allemaal lassen, terwijl jullie het voor je houden en het eerst naar jezelf zwaaien, en dan naar anderen, zodat zij de waarheid kennen. Zodat ze het begrijpen en zichzelf weer kunnen ontwaken.

En velen, velen over de hele planeet doen precies dat. Zij ontwaken nu, net als jullie allemaal. Het is nu. En nu is het moment, het moment waarop jullie duizenden jaren hebben gewacht en naar toe hebben gewerkt.

Velen van jullie hebben hieraan gewerkt. Vele, vele levens hebben jullie hieraan gewerkt, om tot dit punt te komen, dit punt in de uitdrukking van het universum, terwijl het universum zich steeds meer blijft uitbreiden door jullie, door ieder van jullie. Jullie zijn die expansie.

En de expansie neemt toe en groeit. En van de derde-dimensionale ervaring en uitdrukking naar de vierde.

Jullie zijn nu allemaal in de vierde dimensie. Jullie zijn niet langer in de derde dimensie. Denk niet meer aan jezelf in die derde dimensie. Kondig het zelfs niet aan, of denk zelfs die gedachten niet. Want de derde dimensie is niet voor jullie. Het is voor hen die blijven vasthouden in hun slaap, die het Licht niet willen. Dat is voor hen. En zij zullen die uitdrukking van een voortgezette derde dimensie vinden.

En degenen van de krachten van duisternis zullen daar anderen in vinden. Zij zullen zichzelf nog verder terugvinden. Zoals jullie nu verschillende keren hebben gehoord, zullen zij worden verteerd door het Licht, omdat zij zich niet tot het Licht wenden.

Maar vanwege wie jullie zijn, en de uitdrukking van wat jullie hier naar deze planeet, naar deze ervaring brengen, is het vanwege jullie dat zovelen over de hele planeet zich op dit moment in die ontwakingsfase bevinden.

En de gebeurtenissen komen eraan. De gebeurtenissen die het momentum zullen katapulteren dat steeds dichter bij de eindstreep komt waar Sananda zo beroemd om is.

Ik zeg nu alleen ter afsluiting: blijf vertrouwen. Vertrouw op jezelf. Vertrouw op het universele plan. En blijf die wachters, diegenen die van veraf toekijken, maar wanneer het moment zich voordoet, zijn jullie degenen die in actie komen en jullie waarheid naar voren brengen. En er zijn nu velen die schreeuwen om die waarheid. Ze staan te trappelen om naar het Licht te reiken. En zelfs sommigen die vasthouden aan de duisternis, zullen ook naar het Licht reiken.

Ik ben Aartsengel Michael, en ik laat jullie nu achter in vrede, liefde en eenheid. Dat jullie de strijders van het Licht blijven die jullie zijn.

Kanaal: James McConnell

Vertaling: wakkeremensen.org