ZET HET NIEUWS UIT! – Boodschap van Meester El Morya.

ZET HET NIEUWS UIT!

Jahn J. Kassl, 24 maart 2023

 

Boodschap van Meester El Morya


Als je wilt weten wat de andere kant van plan is en waar de trein naar nergens naartoe gaat, houd dan je nieuwsconsumptie zo beperkt mogelijk. Krijg een overzicht, schakel dan uit en stap uit! Het alternatief is om je bezig te houden met lichtvolle en positieve projecten, waarbij je negativiteit vervangt door opbeurende feiten. Verleg je aandacht in een verhouding van 80:20!


Zet het nieuws uit!

Vrijheid begint binnen een milliseconde

Gezegend is degene die in deze tijd zin en betekenis kan vinden!

Geliefde mensen,

verwerp de angstpropaganda die van alle kanten op jullie afkomt. Versterk je dagelijks met GOD en weet dat de waarheid en het licht, de liefde en het leven uiteindelijk zullen overwinnen.

Zo gaan de dagen voorbij en elke dag worden jullie via het nieuws angsten ingeprent. Je moet dit gif herkennen en uit je leven bannen.

Er is maar één oplossing: het nieuws niet meer tot je nemen, het niet meer consumeren, het uitzetten.

Vrijheid begint binnen een milliseconde en het begint bij jou, door één enkele beslissing.

Velen van jullie hebben geen idee van de enorme invloed die negatieve boodschappen hebben op de ziel en op iemands gemoedstoestand.

Vooral de voortdurende herhaling van negativiteit creëert een instabiel energieveld. Geleidelijk aan verliest de persoon innerlijke zekerheid, zelfvertrouwen en het vertrouwen in de medemens.

Het gif van de negativiteit die van het nieuws uitgaat moet herkend en geweerd worden.

Als je een beroep hebt waarbij je met het nieuws moet omgaan, reinig jezelf dan dagelijks van de sporen die het op je achterlaat.

Wend je tot GOD, wend je tot de hemelse machten en onderga een grondige reiniging!

Als je wilt weten wat de andere kant van plan is en waar de trein naar nergens naartoe gaat, houd dan je nieuwsconsumptie zo beperkt mogelijk..

80:20

Krijg een overzicht, schakel dan uit en stap uit! Het alternatief is om je bezig te houden met lichtvolle en positieve projecten, waarbij je negativiteit vervangt door opbeurende feiten. Verleg je aandacht in een verhouding van 80:20!

Als je je overwegend bezighoudt met positieve ontwikkelingen zonder de negativiteit te onderdrukken, dan kan angstpropaganda je niet langer schaden. Je blijft bij jezelf en je energieveld kan niet langer besmet worden.

Daarom nodig ik je uit om serieus na te denken over je nieuwsconsumptie. Ik nodig je uit om je gedrag met betrekking tot de ontvangst van die inhoud te observeren – en zo nodig te corrigeren.

Ik ben bij je als je hulp nodig hebt.

Ik ben Meester El Morya

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org