WIL JIJ JE KETENEN VERBREKEN? – Boodschap van de Opgestegen Meesters & de Aartsengelen.

WIL JIJ JE KETENEN VERBREKEN?

Jahn J. Kassl, 20 maart 2023

 

Boodschap van de Opgestegen Meesters & de Aartsengelen


Hoe ver ben je bereid te gaan als voor elke stap die je zet, God je 1000 stappen tegemoet komt? Hoe sterk zijn je ketenen en hoeveel kracht wil je gebruiken om ze te verbreken? Het antwoord op deze vragen zal jouw wel en wee bepalen.


Wil jij je ketenen verbreken?

Waar ben je toe bereid …

In hoeverre ben je bereid toe te geven aan je neigingen en patronen, je blokkades en meningen? In hoeverre ben je bereid energie te steken in het in twijfel trekken van bepaalde ideeën over het leven en jezelf? Laat je je verrassen door het lot of streef je ernaar alles onder controle te hebben?

Bevindt jouw leven zich in de flow of is het een stilstaand waterlichaam dat niet gevoed wordt door bronwater en waaruit het water niet meer weg kan lopen.

Zit je vast in de oude manier van denken en handelen of ben je er klaar voor om je sluizen te openen en het levende in je toe te laten? Dit zijn de vragen die de moeite waard zijn om grondig te bekijken, want niemand kan door de tijd vooruit komen met lasten uit het verleden, die nog aan ze vastzitten.

Geliefd mens,

hou meer van je innerlijke transformatie dan van wat dan ook ter wereld! Geef je innerlijke groei al je aandacht!

Duidelijkheid en waarheid

Laat je niet afleiden door wat de buitenwereld biedt! Kies voor het werk waartoe je je geroepen voelt! Kies in je partnerschap voor degene van wie je werkelijk met heel je hart houdt! Kies vrienden op basis van innerlijke resonantie en niet op basis van nut en voordeel!

Duidelijkheid en waarheid in alle zaken, dat is wat deze tijd van je vraagt.

Want nog steeds zijn velen van jullie geneigd luie compromissen te sluiten en is bijna niemand bereid een risico te nemen. In plaats van je los te maken van het oude en het leven in Gods handen te leggen, blijven de mechanismen van controle en macht – zowel groot als klein – bestaan. Dit kan je alleen maar schaden en brengt geen geluk. Want wie alles wil behouden zal alles verliezen, er wordt immers een NIEUWE TIJD geboren, een tijd waarin heel andere manieren van denken en handelen moeten worden beoefend en geoefend.

Het leven op de Nieuwe Aarde is in beweging. Niets lijkt op een stilstaand water dat noch kan opnemen, noch kan afgeven. Patronen en overtuigingen van de oude tijd kunnen niet worden vastgehouden op de subtielere NIEUWE AARDE. Wat grof is valt weg – en alleen het fijne en edele, dat wat jullie tot ware mensen onder de zon van God maakt, blijft over.

Er is een machtige transformatie aan de gang

Er is nu een machtige transformatie aan de gang waarin je geleidelijk alles loslaat wat je blokkeerde.

Niemand kan zich daarvoor afsluiten. Maar zij die zich nog hardnekkig vastklampen aan hun oude inprentingen krijgen nu grote lessen, zodat ook zij kunnen ontwaken en uit het wiel van dood en wedergeboorte kunnen stappen.

Hoe ver ben je bereid neigingen op te geven die je aan deze wereld binden?

Hoe ver ben je bereid te gaan als voor elke stap die je zet, God duizend stappen naar je toe komt?

Hoe sterk zijn je ketenen en hoeveel kracht wil je gebruiken om ze te verbreken? Het antwoord op deze vragen zal jouw wel en wee bepalen.

Wij zijn bij je zodra je ons roept!

In oneindige liefde

De Opgestegen Meesters & De Aartsengelen

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org