WET VAN DE ACTIE (deel 1) – Boodschap van Jezus Sananda

WET VAN DE ACTIE (deel 1)

Jahn J. Kassl, 13 juni 2022

Boodschap van Jezus Sananda


Het ontwaken heeft plaatsgevonden en deze openbaring getuigt ervan dat de mensheid haar macht heeft opgeëist en dat de mensen van het licht met de lichtstrijders van vele werelden een einde maken aan de duistere machten
uit het verleden.


Uit het nieuwe boek – SANANDA OFFENBARUNGEN 2 (p.215 ev)

Wet van de actie (deel 1)
11e openbaring

De verandering bereikt zijn hoogtepunt!

Mensen, jullie kinderen van God,

Jullie geliefde broeders en zusters van de hemel!

Wat overeenkomt met deze tijd wordt nu onthuld, want de tijden veranderen hun kwaliteit, waarbij één ding onveranderd blijft:

DE VERANDERING GAAT NAAR ZIJN HOOGTEPUNT TOE.

Nu, zusters en broeders van de hemel die met mij op deze aarde zijn, zodat we vormgeven en het wezen van de hemel naar de aarde halen, het naar beneden brengen, door de kracht van ons hart, door onze geest, die almachtig is en onbegrensd in alle werelden.

De verandering brengt nu de cruciale momenten van de mensheid naar voren. Ondertussen zijn de standpunten duidelijk ingenomen, alle acteurs op het wereldtoneel handelen volgens hun beslissingen; de lichtvolle legers en degenen die zich verbonden voelen met de duisternis. Dus de posities worden ingenomen, nu worden de gebeurtenissen geboren die de dingen tot het uiterste zullen drijven, ze tot het uiterste zullen duwen, zodat door deze dynamiek de nieuwe wereld kan ontstaan.

De werelden zijn gescheiden en wat er momenteel gebeurt op deze wereld, die zich in een “niemandsland” tussen de vierde en vijfde dimensie bevindt, lijkt niets te maken te hebben met een verheffing. Elke momentopname van deze tijd verleidt ons om in de waan te vallen dat deze wereld terugvalt in diepe duisternis terwijl de oude krachten het weer lijken over te nemen.

Dat is een fundamentele fout!

Wat momenteel jullie dagen bepaalt, de grote omwentelingen op alle niveaus van de samenleving, is het begin van een nieuwe fase, het deel ervan dat de zaken eindelijk zal afsluiten.

De 5 mogelijkheden

De mogelijkheden waartoe de mensen van deze wereld toegang hebben zijn bepaald en gekozen, wat zich als volgt laat zien:

1) Er zullen “beslissende gevechten” tussen de machten van de duisternis en de lichtstrijders plaatsvinden – en ze vinden al plaats, zowel op de aarde als daarbuiten.

2) De hemel probeert alles wat binnen de bevoegdheid van de hemelse machten valt te verzachten – en dat is veel, heel veel – maar de mensen willen dit laatste spel voordat ze zichzelf en deze wereld in de vijfde dimensie ervaren.

De mensen willen volgens hun oorspronkelijke aard door strijd en met de grootste toewijding de oude tijd oplossen, zich ontdoen van de duisteren en de duisternis, om op die manier te kunnen ascenderen in het volste besef van wat ze hebben bereikt.

3) Het potentieel voor de spirituele wereld om fundamenteel in te grijpen en min of meer te zorgen voor “orde” op deze aarde is verworpen, omdat de mensheid als collectief heeft besloten om de verandering in eigen handen te nemen en dat de steun van de spirituele werelden alleen mag worden geroepen als bepaalde hopeloze situaties optreden.

4) De Galactische Federatie van Licht en de ruimtebroers en -zussen van vele werelden staan ​​klaar en dwarsbomen alles wat zich hiermee ongepast probeert te bemoeien; de “wet van actie” is echter teruggevorderd en opgeëist door de mensen.

5) Dit betekent uit het slachtofferschap stappen, zich afkeren van machteloosheid en bepaalde diensten afwijzen die de Galactische Federatie van Licht tot nu toe heeft geleverd.

De afgelopen jaren is er veel veranderd en zijn de definitieve beslissingen in de collectieve en in de individuele context genomen.

Het is echt een “meesterbestaan” dat is gekozen door degenen die nu de verandering aandrijven.

En nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid was de bereidheid, de wil en de kracht van het collectief zo ​​uitgesproken, ook al krijg je momenteel nog de indruk dat dit fundamenteel anders is.

Het ontwaken heeft plaatsgevonden en deze openbaring getuigt ervan dat de mensheid haar macht heeft opgeëist en dat de mensen van het licht met de lichtstrijders van vele werelden een einde maken aan de duistere machten van het verleden.

Een nieuw feit, dat ook aan belang wint aangezien een uniek aantal reeds geascendeerde meesters weer is gearriveerd – we vormen een grote cirkel en we zijn het fundament waarop deze nieuwe wereld is gebouwd.

De mens wordt compleet, de mensheid wordt bewust, hoewel het maar een kleine groep is die uiteindelijk de ascensie voltooit en de hemel erft. Klein, gemeten naar het aantal mensen dat deze wereld nu ervaart als een realiteit van het leven, maar significant, gemeten naar de kracht en macht die uitgaat van dit collectief.

Wij meesters bepalen de energiepunten en veranderen zo de aardbodem. De kracht van de kristallen begint zich overal te verspreiden en treedt overal in werking. Dit vormt voor jou de snelweg, waarop je snel vooruitgang kunt boeken.

De mensheid heeft haar verantwoordelijkheid jegens Moeder Aarde aanvaard – haar onvervreemdbare recht om een ​​in liefde verenigde mensheid te scheppen, opgeëist.

We buigen voor deze beslissing, we erkennen deze keuze als heilig, we kennen de mogelijkheden en we weten dat deze beslissing geschikt is voor de mensheid en deze wereld ten goede zal komen.

God is groot, oneindig en alomtegenwoordig, een oneindige reis voor een beperkt bewustzijn komt tot een einde omdat jullie bewustzijn zichzelf nu ervaart als onbeperkt.

Ik ben bij jullie, nu en altijd,
JEZUS SANANDA

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org