WAT JE GELOOFT BEPAALT JE LOT – Boodschap van Meester Lanto

WAT JE GELOOFT BEPAALT JE LOT

Jahn J. Kassl, 27 mei 2023

 

Boodschap van Meester Lanto


Zij die voortdurend waarschuwen en echte of ingebeelde gevaren voor het voetlicht brengen, dienen vaak onbewust de kracht die ze bestrijden. Zij zijn uitvoeringshulpen, omdat de angst die zij met hun activiteiten creëren leidt tot verlamming van het bewustzijn van de mensen. Het heldere zicht op het geheel, op het grote plaatje, is alleen beschikbaar voor wie zich buiten de gevechtszone begeeft. Alleen van buitenaf is overzicht mogelijk en een overzicht  waarschijnlijk! Een krijger op het slagveld is een gevangene van het spel. Hij kan moedig opkomen voor dit of dat, maar een gezonde afstand tot de huidige gebeurtenissen is zelden mogelijk. Daarom is het enige wat je nu kunt doen: je regelmatig losmaken van de actualiteit en je er geleidelijk helemaal van emanciperen. Niet elke zaak heeft met jou te maken, integendeel, want ik zeg je: bijna geen enkele zaak heeft met jou te maken!


Wat je gelooft, bepaalt je lot

Poort naar de vrijheid

Grote dingen kondigen zich stilletjes aan. Het gebeurt dat alles verandert omdat de individuele mens verandert. Deze bereidheid wordt steeds duidelijker. Veel, heel veel mensen willen en zullen breken met het oude leven in onbewustheid en het beëindigen.

Geliefd mens,
Het is heel gemakkelijk om iets te veranderen. Als je wist hoe gemakkelijk het werkelijk is, zou je geen angsten meer hebben en zouden alle zorgen vervagen. Waarom is het gemakkelijk en waaruit bestaat dit gemak?

Doordat je je bewust wordt van je kracht en macht. Dat is de sleutel tot elke deur en de poort naar vrijheid.

Het enige obstakel op het pad naar realisatie zijn de blokkades die zich voor je bewustzijn hebben opgehoopt – schijnbaar onoverkomelijk zijn ze weinig meer dan een illusie, een constructie van je verstand, je ego, het angstige deel van je wezen.

Dit gebied oefent een relatief grote macht uit over je beslissingen. Hoe kan dit?

Wie en wat geloof je?

Omdat je meer geloof hecht aan angsten dan aan liefde – de kracht en de macht van de liefde in jou. Als ik zeg dat het gemakkelijk te veranderen is, dan is het gewoon een kwestie van je aandacht verleggen van angst en zorgen naar je goddelijke centrum en intuïtie. Verleg je aandacht en verander je focus!

In het begin moet je je er bewust van worden en het heel bewust doen!

Je moet aan jezelf toegeven dat je met je aandacht te vaak het leven zoekt in vergiftigd water. Je moet je realiseren dat het aan jezelf ligt dat het de ene dag goed gaat en de andere dag slecht. Het is je verstrooide energie die deze wisselvalligheid creëert.

Als je gecentreerd bent, dan zijn er noch slechte dagen, noch slechte stemmingen. Het is aan jou alleen om te beslissen hoe je je voelt, want waar je je door laat leiden wordt uiteindelijk je lot.

Is het lichtvolle goddelijke je leidraad of zijn de lichtarme, van God gescheiden werkelijkheden de focus in je leven? Gewoon iets zien of je ermee bezighouden zijn twee verschillende dingen. Daarom is het proces om een gelukkiger mens te worden, een gezonder en bewuster mens, zo eenvoudig: je hoeft alleen maar je aandacht te verleggen.

Aanvankelijk kun je ontwenningsverschijnselen hebben. Je mist misschien de beelden van de oude negatieve wereld. Want mensen die aan het oude werken zijn vaak verslaafden die de verschrikking van de buitenwereld nodig hebben om niet naar de onopgeloste pijn binnenin zichzelf te hoeven kijken.

Het strijdperk verlaten!

Zij die voortdurend waarschuwen en echte of ingebeelde gevaren voor het voetlicht brengen, dienen vaak onbewust de kracht die ze bestrijden. Zij zijn uitvoeringshulpen, omdat de angst die zij met hun activiteiten creëren leidt tot verlamming van het bewustzijn van de mensen.

Het heldere zicht op het geheel, op het grote plaatje, is alleen beschikbaar voor wie zich buiten de gevechtszone begeeft. Alleen van buitenaf is overzicht mogelijk en een overzicht  waarschijnlijk! Een krijger op het slagveld is een gevangene van het spel. Hij kan moedig opkomen voor dit of dat, maar een gezonde afstand tot de huidige gebeurtenissen is zelden mogelijk.

Daarom is het enige wat je nu kunt doen: je regelmatig losmaken van de actualiteit en je er geleidelijk helemaal van emanciperen.

Niet elke zaak heeft met jou te maken, integendeel, want ik zeg je: bijna geen enkele zaak heeft met jou te maken! Wat met jou te maken heeft, bepaal je zelf. Ieder mens is op deze wereld gekomen met specifieke opdrachten en het is dus alleen een kwestie van die te herkennen en er naar te leven.

Noch is iedereen een revolutionair, noch is iedereen een stille hedendaagse getuige. Het zijn de vele tussenvormen die het maken. De vele individuele missies van lichtmensen die in hun grenzeloze diversiteit het starre systeem doorbreken.

Om open te breken zodra het individu zijn of haar specifieke opdrachten heeft aanvaard en ze begint te leven. Het is heel eenvoudig en toch is het eenvoudigste voor veel mensen zo moeilijk! Waarom is dat zo?

Omdat de mens geneigd is het eenvoudige te vermijden. Hij vermijdt het omdat wat hij niet begrijpt hem geloofwaardiger lijkt dan wat in helderheid en wijsheid uit zijn innerlijke wezen stroomt.

Het ingewikkelde is altijd door de mens uitgevonden, het eenvoudige is altijd van goddelijke oorsprong. De mens leeft echter al eeuwenlang in het omgekeerde. Hoe ingewikkelder iets lijkt, hoe geloofwaardiger het is.

“Wat ik niet begrijp, daar hoef ik me niet mee bezig te houden!”, zo denkt de mens en zo ziet hij ook niet het gemak waarmee de moeilijkheden van deze wereld overwonnen zouden kunnen worden. Stilstaan bij excuses en het aanvaarden van onmacht laat de mens in schijnbare rust verder vegeteren. Leven is anders, leven werkt anders:

Smoesjes om de slachtofferstatus te handhaven, smoesjes om je eigen transformatie te vermijden, smoesjes om in onbewustheid te blijven slapen – dat is een mens onwaardig.

Op deze manier blijft je wiel van karma draaien. Leven na leven word je opnieuw geboren om leven na leven verder te slapen.

De ruimte van reflectie binnengaan!

De tijd van lange slaap is echter voorbij! Steeds meer mensen betreden de ruimte van herinnering en worden gevoed in de maalstroom van zelfkennis.

Dit proces heeft een immense dimensie voor het individu en een onvoorstelbare explosieve kracht voor de wereld die op zand is gebouwd.

Tegenwoordig worden steeds meer mensen zich bewust van hun werkelijke kracht en macht. Het is dus opeens voor steeds meer mensen heel gemakkelijk om het kwaad te benoemen, de boosdoeners te herkennen en ze af te scheiden van dit scheppingsrijk.

Jullie kunnen alles onmiddellijk veranderen als jullie je angsten voor jullie macht en voor jullie licht onmiddellijk overboord gooien!

Dat is waar alle inspanningen om draaien, dat is waar het om gaat: verschuif en verander je focus van angst naar liefde!

Op deze manier verander je de wereld ten goede. Er is geen andere manier.

Heb je dat begrepen, geliefde mens?

In oneindige liefde
Meester Lanto
Bewaker van de Ontwakende Mensen
Vanuit het binnenste van de aarde

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org