WANNEER HET KRAP WORDT IN DE MATRIX – Boodschap van Jezus Christus.

WANNEER HET KRAP WORDT IN DE MATRIX

Jahn J. Kassl, 23 januari 2023

Boodschap van Jezus Christus


Alleen een ontwaakte kan een ontwaakte begrijpen. Verwacht nooit dat je een rups kunt leren vliegen. Steek geen energie in dit vergeefse streven! Wacht op het moment dat de rups uit zichzelf besluit een vlinder te worden.


Wanneer het krap wordt in de matrix

Boodschap uit de 124e lichtlezing

Als je alles in twijfel trekt, dan …

Het is gemakkelijk om je leven te leiden als je niet langer valse consideratie toont. Onnadenkende, door de maatschappij opgelegde overwegingen zijn ieders grootste belemmering. Pas als je bereid bent om ALLES, echt ALLES, in twijfel te trekken, begint je spirituele pad.

Geliefd mens,

JOUW leven leiden is een kunst die moed, heel veel moed van jou vraagt.

Want op een bepaald moment in je ontwikkeling kun je niet anders dan jezelf bevrijden, wat betekent dat je in opstand komt tegen het systeem, tegen het systeem opstaat en tegen het systeem argumenteert.

Deze matrix wordt op een gegeven moment te smal voor ieder mens die streeft naar verlichting en zijn bevrijding, het wordt ontmaskerd als een leugen en als een illusie – en dat verandert alles.

Voordat een hoog ontwikkeld bewustzijn gevangen in een menselijk lichaam vloeibaar wordt en zich in de oceaan van Gods liefde stort, trekt het een radicale grens met deze wereld. Als het eigen bestaan wordt ontmaskerd als een grote illusie, dan is er geen houden meer aan en de mens komt tot besef.

Tegenwoordig gaan meer mensen dan ooit naar dit besef toe en ze beginnen hun leven radicaal op te schonen. Geen steen blijft onaangeroerd en alles wordt opnieuw ingedeeld.

Wanneer de mens in zijn ware kracht en in zijn werkelijke macht ontwaakt, dan heeft alles wat tot dan toe heeft bestaan geen waarde meer.

Hoe radicaal ben jij?

Aan de radicaliteit van handelingen en veranderingen kun je herkennen hoe serieus iemand is en waar hij werkelijk staat in zijn spirituele ontwikkeling. Want zelfs spirituele ontwikkeling kan worden gefingeerd. Veel goeroes en meesters, priesters en heiligen zijn neppers, charlatans en valse profeten die eenvoudige trucs gebruiken om de blinden te leiden. Blind voor hun eigen arrogantie bevinden ze zich meestal op een lager niveau dan degenen die zich voor hen neerwerpen.

Als je een meester wilt herkennen, let dan op zijn ego. Een ware meester heeft zijn ego getemd en zijn plaats gegeven. Een ware meester heeft God altijd in zijn gedachten en hij kijkt met bovenaardse ogen naar het aardse – zo kun je de bewustwording lezen en hoe radicaal de toewijding van iemand is.

En nu naar jou, geliefd mens! Je bent vaak niet zeker van jezelf. Je aarzelt met beslissingen en deinst er heel vaak voor terug om tegen de trend van de tijd of tegen meningen in je directe omgeving in te handelen.

Je riskeert weinig of niets, want je wilt noch de EEN afschrikken noch de ANDER bang maken.

Veel mensen om je heen zitten misschien nog in een ander stadium van ontwikkeling en je wilt ze “meenemen” naar de hemel of ergens vandaan “halen”. Dit is een grote vergissing!

Reuzen die zich klein maken

Iedereen is de architect van zijn eigen geluk. Er wordt niets bereikt als reuzen zich klein maken, alleen maar zodat de kleine geesten niet bang voor hen zijn.

Dat is geen oplossing, het schept spirituele stagnatie in jou en brengt je medemensen ook niet verder.

Ga gewoon moedig je weg! Houd niet op een verkeerde manier rekening met anderen, kijk nooit achterom en handel zoals je hart je beveelt en je ziel je dicteert.

Alleen een ontwaakte kan een ontwaakte begrijpen.

Verwacht nooit dat je een rups kunt leren vliegen. Steek geen energie in dit vergeefse streven! Wacht op het moment dat de rups uit zichzelf besluit een vlinder te worden.

Kritiek, aanvallen en onbegrip zullen je vergezellen als je dit radicale pad consequent volgt. De menselijke natuur reageert altijd met afwijzing op wat ze niet kan begrijpen. Besteed hier geen aandacht aan! Want zodra je jouw leven leeft en illusie van werkelijkheid kunt onderscheiden, zal het geluk bij jou blijven.

Graaf naar de wortel van je verlangen totdat je opkomt in de liefde van God – als een pasgeboren ster aan het firmament.

In oneindige liefde
Jezus De Christus

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org