WANNEER BEN JE BIJ GOD AANGEKOMEN? – Boodschap van Sai Baba

WANNEER BEN JE BIJ GOD AANGEKOMEN?

Jahn J. Kassl, 20 februari 2024

Boodschap van Sai Baba


Graaf diep en blijf graven tot je antwoorden op je vragen hebt gevonden. GOD bereiken zou je enige streven en je enige drijfveer moeten zijn. Zodra alles in je tot rust is gekomen en de golven op de oceaan van je ziel voor je beginnen te dansen, dan ben je bij GOD aangekomen.


Wanneer ben je bij GOD aangekomen?

Boodschap uit de 130e lichtlezing, video vanaf 1:19:40

Wat wil je nu echt?

God geeft je waar je heimelijk naar verlangt! Het is tijd dat je begint te verlangen naar wat GOD je in Zijn genade kan geven. Zolang jullie bezig zijn met je eigen dingen en zolang jullie jezelf toestaan om bezig/afgeleid te zijn, is je leven onderworpen aan de bijbehorende wetten. Je trekt aan waar jij je op richt. Dat waar je je op oriënteert, beweegt zich naar jou toe. Wie antwoorden in deze wereld zoekt, zal antwoorden uit deze wereld ontvangen. Wie zijn waarneming verruimt en oplossingen zoekt voorbij dit niveau, zal de oplossing daar vinden. Beide zijn toegestaan en komen overeen met het bewustzijn van een mens. Waar oriënteer je je op, wat zijn je meeteenheden en parameters?

Hoe dicht wil je werkelijk bij GOD zijn en hoe dicht ben je al bij GOD gekomen?

Waar sta je nu?

Heb jij je leven aan GOD gewijd? Neem je de directe weg of heb je een bemiddelaar nodig? Vind je jezelf waardig om GODS genade te ervaren? Heb je jezelf lief zoals je je naaste en GOD liefhebt? Waar zijn je gedachten gedurende de dag? Staat GOD centraal of wordt je dagelijks leven overschaduwd door activiteiten waarin je GOD vergeet? Welke rol speelt GOD als er niets te doen is? Hoe belangrijk is GOD als het goed gaat en er geen schietgebedje nodig is? Hoe ver is je verlangen naar GOD ontwaakt en hoe ver laat je je door haar dragen? Maak je onderscheid tussen goddelijk en niet-goddelijk? Kun je door de sluier van onwetendheid heen dringen of hem oplichten in momenten van licht? Wat wil je echt? Wat wil je leven? Wie wil je zijn en wie ben je werkelijk? En tot slot: Waar sta je nu?

Dan ben je bij GOD aangekomen!

Geliefd mens,

alle vragen leiden naar een antwoord:

Je leeft met je vragen naar de antwoorden toe tot je op een dag GOD als de enige werkelijkheid hebt erkend.

Zo worden mensenlevens gevormd. Lessen worden gegeven en toetsen worden gehaald. Het grote leren en ontwaken vindt plaats op alle niveaus. Het ontwaken van het bewustzijn heeft de hele mensheid in zijn greep en ieder mens staat zichzelf toe erbij betrokken te raken in overeenstemming met zijn vermogens en spirituele rijpheid. Niemand is vrijgesteld van de veranderingen die nu op aarde plaatsvinden. Het verschil ligt in de individuele nabijheid of afstand tot GOD.

Hoe dichter je bij GOD bent, hoe meer ontspannen je deze tijd zult ervaren. Alleen de afstand tot GOD geeft je de indruk dat je in een goddeloze wereld bent en in een goddeloze tijd geboren bent.

GOD is de enige werkelijkheid. De nieuwe aarde wordt uit GOD gevormd en de mensheid wordt herboren. Alles wat zich nu duister opbouwt en donker opdoemt, is het brandglas waarin de nieuwe mensheid zal worden voltooid – want het oude zal deze wereld niet door de achterdeur verlaten.

Geliefde mensen,

Graaf diep en blijf graven tot je antwoorden op je vragen hebt gevonden. GOD bereiken zou je enige streven en je enige drijfveer moeten zijn.

.. zodra alles in je tot rust is gekomen en de golven op de oceaan van je ziel voor je beginnen te dansen, dan ben je bij GOD aangekomen.

In oneindige liefde
SAI BABA

Veraling: Petra – voor wakkeremensen.org