Waarom Op Het Einde Alles goed Zal Komen / Boodschap van God

Waarom Op Het Einde Alles goed Zal Komen

Boodschap van God

Gechanneld door: Jahn J. Kassl – 16 April 2022

“Liefdeloosheid en de Afscheiding van Mensen van de Bron kan nooit tot in de Eeuwigheid Voortduren – en dus is de Hel
ook een Uitvinding van het Kwaad om Macht te krijgen over de
Zielen van Mensen”.

Waarom Op Het Einde Alles goed Zal Komen!

Alles zal goed komen

Uiteindelijk wordt en is alles goed! Waarom is dat zeker?

De hele schepping is trilling. Het universum is gemaakt van trilling, de trilling van liefde. Dit is de hoogste vorm van harmonie.

Alles wat deze trillingen tegenwerkt, elke disharmonische toestand heeft een houdbaarheidsdatum en zal op een dag weer in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht worden.

Liefdeloosheid en de afscheiding van mensen van de bron kunnen nooit eeuwig duren – en daarom is de hel ook een uitvinding van het kwaad om macht te verkrijgen over de zielen van de mensen.

Geliefde mensen,

Deze trainingsplaneet Aarde vervult haar taak op een unieke manier. Eens hebben jullie besloten om aan dit spel deel te nemen. Ervaringen opdoen en toestanden scheppen, die alleen op deze aarde mogelijk zijn, was voor jullie een groot avontuur, waaraan jullie absoluut wilde deelnemen.

Een nieuwe cyclus begint!

Nu is de tijd rijp om dit avontuur te beëindigen. Velen van jullie hebben de lessen geleerd, de gewenste ervaringen opgedaan en het karmische evenwicht voltooid.

Nu eindigt de grote cyclus en begint een nieuwe: de cyclus van de terugkeer van Moeder Aarde in de kosmische orde.

Alle huidige ontbindingen van deze matrix zijn aan dit proces onderworpen. Wat jullie zien is de volledige heropbouw van de menselijke samenleving en de radicale verandering op alle gebieden van jullie leven.

Uiteindelijk zal deze verandering ware goddelijke harmonie op aarde brengen en de verlangde eenheid van alle overgebleven menselijke wezens.

Dit proces van zuivering en herbepaling zal de basis van het leven op deze aarde wegnemen van alle nog bestaande duistere en destructieve krachten! Zij zullen de vlucht nemen naar geschiktere planeten in verre melkwegstelsels en universa.

Wat men moet begrijpen is: De tijd voor de verheffing van deze aarde is nu aangebroken en dat betekent: het lichttijdperk is even zeker als de triomf van de mensen over de lage natuur.

Besteed aandacht aan Jezelf!

Blijf dus in vertrouwen en bevorder jullie innerlijke groei! Ga in resonantie met de vibratie, die dagelijks vanuit de CENTRALE ZON naar je toe stroomt en wordt dagelijks groter, breder, bewuster en liefdevoller!

Besteed aandacht aan een goede aarding en aan een voortdurend hoge natuurlijke trilling. Dit bereik je door meditatie, bewustzijns- en transformatiewerk.

Deze aarde verandert van de grond af en de mensen veranderen mee.

Uiteindelijk is er geen plaats meer voor de slechtheid waarmee jullie nu nog geconfronteerd worden, want uiteindelijk overwint het licht en brengt de liefde jullie verlossing.

“Ga maar door, Omdat IK “met elke stap met jullie ben!”

GOD

Kanaal: Jahn J Kassl

Vertaling: Reinier