VOLHOUDEN TOT … – De opgestegen Meesters

VOLHOUDEN TOT …

Jahn J. Kassl, 17 november 2023

 

De opgestegen Meesters


In de oneindigheid van de schepping ben je onsterfelijk bewustzijn. In de uitgestrektheid van universa ben je onbegrensd Zijn. Alleen op Aarde houdt deze matrix je binnen nauwe grenzen: doorbreek deze en vind je weg naar huis!


Volhouden tot …

Positive Zeitenwende

De positieve ommekeer ligt in het verschiet! Je kunt overal zien dat de wind gedraaid is en dat het nu maar om één ding gaat: VOLHOUDEN: – Volhouden tot de positieve effecten overal zichtbaar zijn.

– Volhouden tot de duistere entiteiten het ene plan na het andere moeten opgeven.

– Volhouden tot de menselijke familie tastbaar, leefbaar en ervaarbaar wordt.

– Volhouden tot de mensheid haar overduidelijke collectieve NEE tegen alle dystopische scenario’s uitspreekt.

– Volhouden tot je lichtbroeders en -zusters binnen in de aarde en je lichtbroeders en -zusters uit de bovennatuurlijke sferen ingrijpen waar de kracht van de mens niet genoeg is.

– Volhouden tot je innerlijk gestabiliseerd bent en niet meer door twijfels en angsten kunt worden overgenomen.

– Volhouden tot je vanuit jezelf kunt manifesteren wat je verlangt.

– Volhouden tot je overtuigd bent van je ascensie en er niet langer van overtuigd hoeft te worden.

– Volhouden tot je leeft zoals je verwacht dat anderen leven.

– Volhouden tot het goddelijke licht bezit van je heeft genomen en tot je liefde vanzelf naar de mensen stroomt.

– Volhouden tot je zelf getransformeerd bent en uiterlijke verschijningen je niet meer irriteren of beïnvloeden.

– Volhouden tot je je door GOD begeleid, vastgehouden en gedragen voelt – elke dag, elk moment.

– Volhouden tot het einde, dat een nieuw begin brengt.

Het tempo bijhouden

De Aarde transformeert met grote stappen. De reorganisatie van de planeet vindt nu op alle niveaus plaats.

Dit blijkt uit tektonische verschuivingen, aardverschuivingen en verschijnselen aan de hemel.

Om gelijke tred te houden met deze ontwikkelingen moeten we ons afstemmen op de lichttrilling die nu vanuit de CENTRALE ZON naar de aarde wordt uitgestort. Want net zoals de planeet verandert, is het ook belangrijk voor de mensen om hun huid af te werpen en een nieuw gewaad aan te trekken:

– het gewaad van licht, wijsheid en liefde,

– het gewaad van waarheid, helderheid en mededogen,

– de gewaad van vreugde, eenheid en saamhorigheid,

– het gewaad van de Meester die je bent.

Wat heb je nog meer nodig?

– Je bent gezegend door GOD en wordt geleid door GOD. Wat heb je nog meer nodig, geliefd mens, zodat je een beslissing kunt nemen?

– Je bent door GOD geschapen en wordt door GOD bemind. Wat, geliefd mens, ontbreekt je voor je geluk?

– Je bent volmaakt in GOD, een volmaakt mens op aarde. Wat vertroebelt jouw dagen, geliefd mens?

Ga door, graaf dieper tot je vindt: JEZELF, LEVEND IN GOD.

In de oneindigheid van de schepping ben je onsterfelijk bewustzijn. In de uitgestrektheid van universa ben je onbegrensd Zijn. Alleen op aarde houdt deze matrix je binnen nauwe grenzen: doorbreek deze en vind je weg naar huis!

DE OPGESTEGEN MEESTERS

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org