VERTREK NAAR DE VRIJHEID! – Boodschap van Arcturus

VERTREK NAAR DE VRIJHEID!

Jahn J. Kassl, 4 september 2022

 

Boodschap van Arcturus


Als jullie zouden weten wie jullie echt zijn dan zou de wereld
er morgenochtend heel anders uitzien!


Vertrek naar de vrijheid!

Vandaag, hier en nu

Vertrek naar de vrijheid – hiermee wordt het gehele actuele gebeuren beschreven, hiermee is alles gezegd en zou de gehele boodschap gegeven kunnen zijn.

Het vertrek van de mensheid naar de vrijheid – een vrijheid zoals die door de Schepper aan jullie is overgedragen – vindt vandaag plaats, hier en nu. Alles wat zich nu toont en moet gebeuren dient deze eis en gehoorzaamt aan deze dynamiek.

Op Gods bevel staat de hele schepping nu in dienst van jullie mensen, want jullie moeten en zullen het tranendal verlaten en het (ver)lichte niveau van ‘mens-zijn’ veroveren.

Inderdaad, dit wordt door jullie veroverd, het valt niet vanzelf in jullie schoot! Dit moeten jullie zelf volbrengen en willen met heel je ziel – dan zal alles zijn voorziene en vooraf bepaalde loop nemen.

Vrijheid wordt je niet voorgeschoteld, maar wordt bereikt door bewuste introspectie, eerst in jezelf.

Aan het begin van alle vrijheden staat de “zelfbevrijding” van de mens, de “zelfbevrijding” van het “zelfbedrog” dat velen van jullie nog steeds geloven en daardoor macht geven.

Er is slechts één moeilijkheid te overwinnen nu in de echte “hete fase” van verandering: je zelftwijfel en je onwetendheid over wie je werkelijk bent.

Als jullie zouden weten wie jullie echt zijn dan zou de wereld er morgenochtend heel anders uitzien!

Dus nu wordt deze kennis je beetje bij beetje bijgebracht en druppel voor druppel toegediend – je ontwaakt in je ware Aanwezigheid.

Wie ben je?

Op verschillende niveaus vindt thans het “terugwinnen” van jullie goddelijk wezen, jullie Zijn en al jullie glorie plaats – als een volledig bewuste entiteit van de melkweg. Jullie zijn uit sterren geboren, zoals wij, jullie zijn lichtdragers en lichtbrengers, zoals wij, en jullie zullen de planetaire ascensie volbrengen zoals wij dat ooit deden. Dit wordt bereikt door je in het ware leven te begeven en je te herinneren wie je werkelijk bent.

De hele melkweg weet het, daar is geen twijfel over mogelijk, en toch maken jullie je zorgen en twijfelen jullie.

De illusie van deze matrix heeft jullie nog altijd stevig in zijn greep. Maar, geliefde broeders en zusters, die dagen zijn geteld, want het grote ontwaken is begonnen.

De trein van de vrijheid komt op snelheid en is niet meer te stoppen.

Mijn boodschap van vandaag is: Verzamel je krachten voor een diepgaande introspectie en richt dan pas je aandacht naar buiten!

Laat je het leven, je gedachten, emoties en manieren van handelen niet van buitenaf voorschrijven, maar bepaal zelf waar je al je aandacht op richt.

Om dit te bereiken heb je een levende verbinding met jezelf nodig en die ontstaat als je alles wat dit blokkeert verwijdert. Dit is het echte bewustzijnswerk en alleen op deze basis ontstaat ware vrede.

Daarom nodig ik jullie vandaag uit om je tot ons, de ARCTURIERS, te wenden als jullie steun nodig hebben en met lichtenergie verzorgd willen worden. We zijn dichter bij je dan je denkt en we wachten op je orders. We hebben geen slaap nodig. We zijn hier om je bij te staan en de hele mensheid te dienen.

Vandaag gaat het erom te herkennen wie je werkelijk bent, want dat baant de weg naar vrijheid voor jou en voor de mensheid.

In de almacht van de Schepper en met de liefde van God.

Arcturus De Arcturier

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org