VERENIG JULLIE EN VORMGEMEENSCHAPPEN! – Boodschap van Babaji

VERENIG JULLIE EN VORM GEMEENSCHAPPEN!

Jahn J. Kassl, 27 augustus 2022

Boodschap van Babaji


In deze tijd is de eenheid van mensen de sleutel tot succes en overwinning op de duisternis. Alle levende wezens moeten zich verenigen, zodat wat dood is, sterft en wat niet leeft verwijderd kan worden.


Vrijheid, kracht en energie

Geliefde mensen,

verenig jullie, vorm gemeenschappen die zelfvoorzienend zijn en genereer hier kracht en energie uit. Het leven in vrijheid heroveren betekent kracht en energie opwekken en moedig voor je eigen welzijn opkomen.

De tweedeling van de maatschappij en de scheiding van mensen zijn de oorzaak van alle ontwrichting.

In deze tijd is de eenheid van mensen de sleutel tot succes en overwinning op de duisternis. Alle levende wezens moeten zich verenigen, zodat wat dood is, sterft en wat niet leeft verwijderd kan worden.

Dus heb moed en heb vertrouwen: Vertrouw op je eigen kracht en sterkte, want dat is wat nu nodig is – en heb God lief. Heb God lief, want alles wat is, is door God en jullie staan onder ZIJN directe bescherming.

Al jullie pogingen moeten slagen, zolang zij aan God gewijd zijn. Zolang je hand in hand met God door het leven gaat, kan je geen kwaad overkomen. Deze tijd kan alleen met God worden doorstaan. Laat je dus inspireren en op het juiste pad brengen.

Draag God in je hart, zodat het werk van je handen gezegend zal zijn.

Kom, vat moed en heb het leven lief! Want de grote verandering is aan de gang. Deze verandering zal geen verderf over jullie brengen, maar zal ten goede komen aan al het leven.

Inspiratie door God

Het succes van elke onderneming hangt af van de inspiratie die je uit God put en de kracht en energie die je opwekt door een levende relatie met God.

Dit tijdperk eindigt, niets blijft zoals het was.

Te midden van het grootste conflict, wanneer alles voor de een gewonnen en voor de ander verloren lijkt, komt het uur van de waarheid – en in een moment van Gods genade valt de sluier en wordt de scheiding opgeheven.

Door het licht van God zullen jullie jezelf zien en de mensheid als één herkennen. Deze opstanding is geprofeteerd aan de mensheid en wordt vervuld met de precisie en in de liefde van God.

De mens als goddelijk wezen, uniek door zijn zielensignatuur, viert de verrijzenis. Alles wordt levend, vreugdevol, vredig en goddelijk. De mensheid verrijst en keert terug naar zichzelf en naar God.

Met moed, daadkracht en volharding wordt het pad geëffend, met toewijding wordt het bewandeld en met de hulp van God wordt het pad bedwongen.

Ik ben alle dagen bij jullie.
Babaji

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org