Uit het nieuwe boek „Auferstehung”

Uit het nieuwe boek „Auferstehung”

Jahn J. Kassl, 28.6.2022

 

Audio + Video van de 121e lichtlezing zijn online! (Duits)

 


Meester St. Germain

De waanzin en de ontwikkelingen op het aardoppervlak dienen alleen om te zorgen dat bij steeds meer mensen het harde pantser van onwetendheid open kan breken en eraf kan vallen.”

(…)

“Nee, er zal geen nieuwe wereldorde naar de voorstellingen van oudgediende vertegenwoordigers van een nu uitstervende soort ontstaan. Wat er nu gebeurt is, dat de mensheid opstaat en ontvankelijk wordt voor de genade van God.”

Uit de boodschap:
Hereniging van zielsfamilies en voorouders

Jezus Christus

„Vergeet alsjeblieft nooit: de verheffing gehoorzaamt aan het Goddelijke plan en wie is er in staat een Goddelijk plan te dwarsbomen?

Wees vrij van angst en vol vertrouwen in God!

Deze cyclus komt tot een einde en een nieuwe cirkel begint. Alles wat nu voorbijgaat, vergaat voor de laatste keer, want jij erft het Koninkrijk der Hemelen op Aarde – tot in de eeuwigheid! God is in jullie midden en ik blijf bij je tot het einde van deze dagen.

In volkomen liefde.

Meester Kuthumi

De grote reiniging op alle niveaus is begonnen – groter dan beschreven in de Schriften, maar met minder dramatische omstandigheden dan voorspeld in de profetieën.

Moeder Maria

Goud en zilver – aardse rijkdom – a priori als een obstakel voor het in de hemel kunnen komen te benoemen, is een idee van de kerkelijke instellingen – en zij zijn zelf degenen die het meest profiteren van dit geloof.

RA

Je wordt geen BOEDDHA als je de dingen bij je weghoudt, maar pas als je met de dingen die je raken omgaat als een BOEDDHA.

Jahn J Kassl

Het is geen willekeur dat we vandaag op zo’n manier worden uitgedaagd, en het is geen toeval dat we precies vandaag, hier en nu zijn geïncarneerd – en iedereen daar waar hij/zij op de juiste plek en belangrijk is! Wie de diepe betekenis van de actualiteit en de zin van zijn eigen bestaan ​​heeft begrepen, kan door niets of niemand meer geschaad worden. Dat is precies waar dit boek over gaat.

Ik leg het met liefde in jullie handen.

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org