TOT HET VERLANGEN JE KAN VINDEN … – Raad der Pleiaden

TOT HET VERLANGEN JE KAN VINDEN …

Jahn J. Kassl, 23 oktober 2022

Raad der Pleiaden


Deze tijd heeft authentieke mensen nodig en geen imitaties of na-apers – om jezelf te zijn, je eigen beslissingen te nemen, er verantwoordelijkheid voor te nemen en te LEVEN.


Tot het verlangen je kan vinden …

Hoe is dat mogelijk?

Geliefde broeders en zusters van het licht!

Vanuit de uitgestrektheid van het Universum zijn jullie afgedaald naar de Aarde om met de Aarde op te stijgen naar het Licht. Nu bereikt het proces van verheffing de volgende fase, het is het moment waarop de vruchten van jullie werk zichtbaar worden.

De machten van het licht zijn met jullie en de broeders en zusters van jullie spirituele thuis worden steeds tastbaarder in jullie leven.

De sluier die ons tot nu toe heeft gescheiden wordt doorzichtig en Project Aarde wordt vervuld terwijl we samen door deze laatste fase van planetaire en kosmische verheffing navigeren.

Geliefde zuster, geliefde broeder van het licht!

Hoe kun je jezelf in vertrouwen aan God geven? Dat is nu voor steeds meer mensen de vraag. Hoe is dat mogelijk als je vol gedachten zit en beheerst wordt door emoties? Hoe kan iets tot stand worden gebracht dat fundamenteel niet gegeven is aan het wezen van een mens, maar dat je eerst moet uitzoeken en waarvan je je bewust moet worden?

De eerste formule is: Je kunt je pas overgeven als je geleefd hebt!

Leef je leven!

Veel mensen zetten de TWEEDE stap vóór de EERSTE en de DERDE vóór de TWEEDE.

Waar het als eerste om gaat, is dat je moedig aan JOUW LEVEN begint en je moedig stort in de avonturen die JOUW LEVEN voor je in petto heeft.

Pas als je alles hebt geleefd en ervaren wat je wilde ervaren, opent zich dat deel van je bewustzijn dat je ontvankelijk maakt voor overgave.

Leef je leven, leef het met alles wat je tot mens maakt: fouten en omwegen, ervaar ze, laat je meevoeren!

Zodra je alles geleefd hebt en het leven zoals het is je niet meer interesseert, dan ben je klaar voor zuivere toewijding aan God. Elke andere benadering is op zijn best esoterische vervoering, maar vooral een vlucht voor verantwoordelijkheid – tegenover jezelf en tegenover het leven.

Het gebeurt dat heel veel mensen de confrontatie met hun leven en het leven in deze wereld niet meer aan willen gaan.

Ze sluiten hun ogen, mijden de wereld, trekken zich terug op hun meditatiekleed en doen deze of gene spirituele oefening om de buitenwereld uit te sluiten.

Deze praktijk leidt nergens toe, want wie niet op aarde heeft geleefd, vindt ook geen nieuw leven op het geestelijke vlak.

De interesse verliezen

Terugtrekken – omdat je de dagelijkse uitdagingen niet meer onder ogen wilt zien – is geen oplossing. Het leven onder controle krijgen, de taken herkennen, de opdrachten accepteren en na gedane arbeid de belangstelling ervoor verliezen – dat is de juiste volgorde.

Alleen een krijger kan zich van de oorlog afkeren, en alleen iemand die geleefd heeft kan er zijn belangstelling voor verliezen, want een ziel die alles heeft uitgeput keert zich vanzelf naar het ware. Dan wacht je het SPIRITUELE LEVEN, want het AARDS-MENSELIJKE is geleefd en compleet doorleefd.

Zo gauw je, zonder het te sturen, de belangstelling voor deze wereld verliest, beginnen toewijding en vertrouwen in al wat is. Dan leef je in de wereld en ben je er toch niet van.

Daarom dagen we je uit: LEEF! Voordat je jezelf aan God kunt geven, moet je de afscheiding van God in zijn volle omvang en diepte ervaren. Het moment waarop je ziel uit zichzelf terug naar God snelt, moet je afwachten – het is de geboorte van je verlangen.

Zolang je je afvraagt: hoe kan ik me aan God overgeven of of je overgave wel echt is, ben je nog niet klaar en is overgave nog een concept. Zij die zich hebben overgegeven weten het – en daar zijn geen woorden meer voor nodig.

Authentieke mensen

Wat kun je dan doen om toewijding te bereiken?

Bid tot God – om kracht – zodat je de moed kunt vinden en JOUW LEVEN kunt leven. Alleen daar gaat het nu om.

Deze tijd heeft authentieke mensen nodig en geen imitaties of na-apers – om jezelf te zijn, je eigen beslissingen te nemen, er verantwoordelijkheid voor te nemen en te LEVEN.

Bid om moed, om kracht en om doorzettingsvermogen! Vraag om niets anders, want alles wat je nodig hebt zal je gegeven worden zodra je opstaat en je leven gaat leven.

Het gebed:

Ik, ( noem hier je naam),

vraag GOD om moed, zodat ik mijn leven kan leven en het in eigen hand kan nemen.

Ik vraag GOD om kracht, zodat ik door zelfbedrog heen kan gaan en mezelf als echt kan ervaren.

Ik vraag God om doorzettingsvermogen.
OM NAMAH SHIVAYA

Pauze …

Een ander punt is cruciaal voor AUTHENTIEK LEVEN: je bereidheid de controle uit handen te geven en niet langer voortdurend in te grijpen in de stroom van het leven – het leven te laten doen wat het wil, het te laten stromen, de controle op te geven en los te laten.

De controle opgeven!

Ook daarvoor is tijd en ontwikkeling nodig, zijn ervaringen nodig en soms is het alleen de psychische of fysieke pijn die je ervan doet afzien. Een beheerst persoon kan zich niet overgeven aan een situatie, noch aan een ander mens, en zeker niet aan God.

Hoe kun je jezelf macht geven, hoe kun je zelfbeschikking bereiken?

Door weg te nemen wat je in de weg staat – en dat betekent de controle opgeven. Is dat geen tegenstelling? Nee, geliefde mens! Het Zelf opereert buiten de controle van je verstand en alleen je ego-geest schept onrust en dringt zich graag op om de controleur van je bewustzijn te zijn. Het Zelf heeft hier niets mee te maken. Het Zelf staat in wisselwerking met de goddelijke kennis die niet aan het ego vastzit. Zelfbekrachtiging en zelfbeschikking gehoorzamen aan je spirituele wijsheid en zijn niet onderworpen aan de beperkingen van een menselijk bewustzijn.

De tweede formule is: Leef en wees bereid de controle op te geven!

Dit leidt tot onmiddellijke ontspanning en je kunt je met gemak overgeven aan de stroom van je leven. Je ego-geest is het grootste obstakel op weg naar een zelfbestemd leven en op weg naar God. Vertrouwen hebben in jezelf, in je Zelf, betekent dat je de controle- en machtsmechanismen van het ego niet laat overheersen.

Als je gerijpt bent, verschuift op een gegeven moment je aandacht en begin je te vertrouwen op jezelf en de stroom van het leven in plaats van op je ego.

Vertrouwen in het leven!?

Hoe werkt dat, daar waar teleurstellingen alomtegenwoordig zijn?

Nu, terwijl relaties uiteenvallen, existentiële angsten zich verspreiden en de toekomst onzeker lijkt – om juist nu op het leven te vertrouwen?

We nodigen je uit om op dit punt de balans op te maken. Hoe verbonden ben je met jezelf of met God? Leef je al – of word je nog geleefd? Is toewijding aan God voor jou al een thema? Word je nog steeds getriggerd door gebeurtenissen, zodat je moeilijk je centrum kunt vinden? Of ga je al uit het circus van het leven terug naar de bron? Heb je al een idee van wat er werkelijk toe doet – en verlies je geleidelijk je belangstelling voor deze wereld? Kijk je, doe je schaduw- en lichtwerk – en word je steeds meer geraakt door een stil verlangen naar God? Huil je zonder reden? Waar sta je werkelijk in je spirituele ontwikkeling?

Laat je God al werken of is je verstand de ongehinderde heerser van je leven?

Pauze …

Op deze basis kun je de significantie van deze boodschap voor jou bepalen.

Leef je leven dus zo dat het verlangen je kan vinden – want de trappen van inzicht stijgen van de hemel naar de aarde en van de duisternis naar het licht.

De planeet der liefde ontwaakt!
Raad Der Pleiaden

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org