STA JEZELF TOE GELUKKIG TE ZIJN

STA JEZELF TOE GELUKKIG TE ZIJN

Door: Jahn J. Kassl – 21 mei 2021

Zolang jij geen oog hebt voor geluk, ben je omringd door ongeluk. Maar dat ligt niet zozeer aan je omgeving als wel aan jezelf. De bloemen bloeien, zelfs als er een blinde voorbij komt.

Uit ons nieuwe boek:

“GELASSENHEIT IM STURM” Blz.65-81.

STA JEZELF TOE GELUKKIG TE ZIJN MET WAT JE BENT
Ben je op zoek naar geluk – of heb je het al gevonden? Wacht je op het grote moment of pluk jij je geluk dag voor dag? Draaien je gedachten om het verleden en de toekomst – of leef je in het nu? Weet je dat je buitengewoon bent en dat je buitengewone dingen kunt doen? Je bent niet een imitatie van iets – of een kopie! Je bent geen speling van de natuur, maar de adem van God! Je bent uniek en begiftigd met unieke gaven als uniek mens! In het begrijpen van deze waarheid ligt geluk of ongeluk.

DE WEG NAAR GELUK
Er is een eenvoudige en efficiënte manier om geluk te hebben. Soms vergeten we gewoon wat we hebben en hoeveel geluk ons omringt.

Hoe meer we onze aandacht richten op wat we hebben, in plaats van op wat we missen, hoe gelukkiger we zijn.

Geluk wordt dus bereikt door te waarderen en lief te hebben wat er al is.

Geluk of ongeluk – het zijn niet de gebeurtenissen die het bepalen, het is je manier van waarnemen dat de doorslag geeft.

In dit opzicht hangt jouw geluk altijd af van de vraag of je de zin in het leven kunt zien en of jij je dagelijkse bezigheden als zinvol kunt beschouwen. Ben ik verbonden met mijn innerlijke stem, waardoor God zich bekend maakt?

Sta ik doelgericht in het leven; vertrouw ik op mijn innerlijk kompas? Kan ik het gefluister van God waarnemen als een innerlijke stem en leiding? Dan is de weg het doel. Jij bent gelukkig, ook al bereik je sommige dingen soms niet onmiddellijk. Wat kan jou de toekomst schelen als je nu gelukkig bent.

Als het gaat om je blijvende geluk, is het belangrijk te begrijpen wie je werkelijk bent. Na dit besef, opent het geluk zich voor je. Alles komt tot rust, de zoektocht eindigt.Je hebt niet alleen je geluk gevonden, maar ook jezelf. Je bent een unieke uitdrukking van God!

Maar waarom leiden zoveel mensen nog steeds een willekeurig leven? Ze ploeteren voort, zonder initiatief, wachtend op de dood. In het beste geval imiteren zij.Als kopieermachines pikken zij de ideeën van anderen op in plaats van zelf iets unieks te creëren. Ze zijn gewoon zichzelf niet!

NIEMAND IS ZOALS JIJ!
Wist je dat God je begiftigd heeft met unieke gaven? Niemand heeft jouw talenten, niemand kan doen wat jij kunt doen. Niemand is zoals jij.

Toch denken de meeste mensen dat ze deze of gene trend moeten najagen. Niet alleen kleden zij zich met “Nike”, zij worden “Nike”, een merk. Echter worden zij niet zichzelf. Het IK heeft vreemde juwelen nodig tot het ophoudt te bestaan. Met het ZELF is er geen verbinding meer.In plaats van zelf het initiatief te nemen om iets buitengewoons aan te pakken, nemen zij genoegen met imitatie en bereiken zij nooit geluk.

WIL JE NOG MEER?
Leid je een “1 pk LEVEN” of wilt je meer energie op de weg van jouw leven zetten?

Paramahansa Yogananda zei, “Mijn goeroe Swami Sri Yukteswar placht te zeggen: Vergeet nooit dat als je werkelijk goddelijk geloof bezit en iets verlangt dat in dit universum niet bestaat, het voor jou geschapen zal worden.’ Ik bezat dat onwankelbare geloof in mijn innerlijke kracht, in de geestelijke kracht van mijn wil, en ontdekte steeds weer dat zich nieuwe kansen aandienden om mij te geven waar ik naar streefde. De kracht van initiatief die in jou sluimert is nog onontwikkeld, ongevormd, onontgonnen, ongebruikt. Deze kracht is aangeboren in elke ziel, het is geschonken aan ieder van jullie, maar je hebt er nog geen gebruik van gemaakt.” (Man’sEternalQuest, Self-Realization Fellowship, p. 420)

WEES BUITENGEWOON!
Ieder mens is buitengewoon! Gemiddelde mensen zouden niet eens op deze aarde mogen bestaan!

Ieder mens kan iets creëren, wat nog niemand voor hem heeft gedaan! Dat is de basisintentie van een ziel, zodra zij zich op aarde belichaamt.

En geluk? Het komt vanzelf als je je leven begint te leven. Velen slaapwandelen door het leven en zijn noch wakker noch aan het dromen. Hoe kan God je vervullen als je niet bij bewustzijn bent?

Actief worden betekent, in jezelf voelen en in staat zijn het buitengewone, je uniciteit, te zien.

NEEM HET INITIATIEF!
Experimenteer met je leven! Eerst dingen verbeteren die al bestaan. Wees eerst een goede imitator; liefst de beste. In de tweede stap, vertrouw op jezelf en creëer dingen die nog niet bestaan.

Succes komt misschien niet onmiddellijk. Hou dan vol, geef niet op, maar laat je leiden door je innerlijke stem.

Door je innerlijke stem openbaart God zich aan je. Dat is de sleutel tot jouw geluk. Je bent een reus en je denkt je hele leven dat je een dwerg bent! Ben je daar blij mee?

Vooral vandaag, nu de hele wereld in beroering is, is jouw ontwaken van cruciaal belang. Evolueer in je opdrachten, ga van een 1 pk naar een 10 pk en uiteindelijk een 100 pk persoon.

Je hebt in dit leven meer talenten gekregen dan je denkt en wat nog belangrijker is, die je gebruikt. Schud jezelf wakker door tegen jezelf te zeggen: “Op grond van mijn goddelijk bewustzijn activeer ik het hoogste menselijke vermogen, namelijk: initiatief!”

Besteed evenveel aandacht aan de kleine als aan de grote dingen. Doe dingen echt goed, zodat je je daarna goed en gelukkig voelt.Doe wat je gelukkig maakt, en erken het geluk dat je al hebt.

Geluk is houden van wat je doet en niet alleen doen waar je van houdt.

Speel je rol in dit leven – die is uniek, zoals jij uniek bent, of je nu koning of hofnar bent, erken dat het een rol is. Identificeer je er niet mee, maar speel het goed en leef het met volle overgave.

Als je je leven leeft, zal je altijd kracht en leiding van God ontvangen!

Wanneer je initiatiefrijk bent, stel je jezelf de vraag naar geluk niet – je hebt er gewoon geen tijd voor.

Geluk hangt van jou af. Je bent verantwoordelijk voor jezelf! Wie zou het anders zijn?

Smeed je eigen geluk,wees je eigen meester sta jezelf toe gelukkig te zijn.

Bron: https://lichtweltverlag.at/en/blog/

Vertaler Winfried