SPEELBAL OF SPELER? – Gesprek met Moeder Maria

SPEELBAL OF SPELER?

Jahn J. Kassl, 2 september 2022

Gesprek met Moeder Maria


Laat nu de zorgen over je toekomst los, evenals de angst voor een dystopische wereld. Stop met het voeden van deze plannen door ze na te jagen en je te identificeren met de angsten die eruit voortkomen. Wat schijnbaar lang geleden gepland is, zal en kan geen werkelijkheid worden in de wereld die jullie helpen scheppen. Niets van dit alles is waar en niets van dit alles zal gebeuren.


Speelbal of speler?

Uit het nieuwe boek: AUFERSTEHUNG p.171ev

Je onderschat jezelf!

Wees je bewust! Wees je bewust van de kracht van het licht en de macht van de liefde!

Zij die jullie willen onderwerpen en jullie aan het rad des tijds ketenen, weten dat hun tijd gekomen is en dat hun einde op aarde gekomen is. Alleen al daarom zaaien zij chaos en geven zij de mensen de illusie van uitzichtloosheid.

Bevrijd je nu van de innerlijke beelden, van de gedachten en ideeën die door de media worden gevoed. Je leeft in een kunstmatig gecreëerde luchtbel van angst. Deze illusie wordt in de hele wereld gevoed, zodat de mensen erin geloven – en dus geloven jullie ook in je uitzichtloosheid.

Er bestaat geen grotere misvatting dan dat je jezelf ziet als speelbal in plaats van als speler.

Laat nu de zorgen over je toekomst los, evenals de angst voor een dystopische wereld. Stop met het voeden van deze plannen door ze na te jagen en je te identificeren met de angsten die eruit voortkomen.

Wat schijnbaar lang geleden gepland is, zal en kan geen werkelijkheid worden in de wereld die jullie helpen scheppen. Niets van dit alles is waar en niets van dit alles zal gebeuren.

Je onderschat nog steeds je eigen wil en je mogelijkheden om een einde te maken aan dit gedoe op aarde. Je wordt nog steeds beheerst door machteloosheid en voelt je maar al te vaak hulpeloos overgeleverd aan de gebeurtenissen. Dit is een grote misvatting die nu gecorrigeerd moet worden door je toewijding aan God.

Wat is toewijding?

Geef jezelf helemaal aan God! Maar wat is toewijding? Toewijding is noch blind geloof noch blind vertrouwen.

Ware toewijding betekent dat elke scheiding tussen jou en God is opgeheven – handelen vanuit God, dat is ware toewijding. Voor wie in deze eenheid leeft, is alles goed en zinvol. Het begrip van zo´n mens kent geen grenzen en zijn liefde is allesomvattend.

Aan het einde van je spirituele reis valt alles van je af en wat je overhoudt is God – de enige gelukzalige werkelijkheid.

Spirituele ascensie begint met geloof en gaat verder met vertrouwen. De top echter bereik je door pure toewijding – het is de gebeurtenis waar de scheiding tussen JOU en GOD niet langer bestaat.

• Dan ben je klaar om je leven te leiden en je opdrachten te leven.

• Dan valt de machteloosheid vanzelf van je af en ben je machtig: machtig niet om over anderen te heersen maar om voor het leven op te komen, machtig niet om macht over iets uit te oefenen maar om macht vóór iets te gebruiken.

• Dan heb je de kracht die je vanaf je geboorte wordt gegeven, maar die later door de conditioneringen vervliegt.

Geef alles af, geef alles op en geef je helemaal aan God – en daarna: LEEF!

Verkoop alles wat je hebt!

JJK: Ik denk nu aan de bijbeltekst waarin Jezus gezegd zou hebben: “Ga, verkoop wat je hebt, geef het geld aan de armen en je zult een blijvende schat in de hemel hebben; kom dan en volg Mij!” (Markus 10:21)

Heeft Jezus dat ooit echt zo gezegd?

MOEDER MARIA: „Geef alles op wat je hebt, kom dan en volg mij!” Dat is het woord van Jezus.

JJK: Wat moet er opgegeven worden?

MOEDER MARIA: Ideeën, meningen, overtuigingen, geloftes, beloftes, inwijdingen, patronen, blokkades – alles wat je bindt aan deze aarde en je kluistert aan het wiel van de tijd, dat is wat bedoeld wordt. Want alleen zo kan iemand Jezus volgen.

Niemand hoeft zijn huis te verkopen, zijn bezittingen weg te geven – niemand. Jouw aardse rijkdom kan voor veel mensen een grote hulp zijn. Als je bereid bent door te geven en te delen, dan zijn jij en je voorouders gezegend.

Het enige belangrijke is om de innerlijke gehechtheid aan dingen los te laten en de overgave aan God te leven – om gaandeweg verlangenloos te worden en uiteindelijk zonder verlangens te zijn, dat is de weg.

JJK: „Nog eerder gaat een kameel door het oog van een naald dan een rijk man het koninkrijk Gods binnen”, zou Jezus tot zijn leerlingen hebben gezegd. Hoe moet dit dan begrepen worden?

Rijkdom

MOEDER MARIA: „ Rijkdom” heeft vele gezichten. Jezus, de Christus, spreekt over de mensen die hun ideeën over deze wereld als een schat bewaken.

Wie innerlijk gebonden is aan deze illusie, blijft niet ontvankelijk voor de werkelijkheid van God. Wie zich vastklampt aan de dingen en nooit in het reine komt met de eindigheid van zijn mens-zijn en ook niet met de oneindigheid van zijn goddelijk wezen, kan het koninkrijk der hemelen niet binnengaan.

Goud en zilver – aardse rijkdommen – a priori een belemmering voor hemelvaart te noemen, is een idee van de kerkelijke instellingen – en zij zijn het zelf die het meest van dit geloof profiteren.

Waren het niet de kerken en staten die de mensen armoede brachten en zichzelf verrijkten?

Geliefde mens!

Je kunt in God geloven of je kunt God vertrouwen, maar de koninklijke weg is je toewijding.

Verwacht dat God in je leven ingrijpt. Voor alles is er een oplossing door God, want de oplossing is God.

De toekomst van deze aarde wordt gevormd door mensen zoals jullie en is niet voor jullie voorbestemd door onmenselijke wezens. De grote verstoringen leiden uiteindelijk naar het goede.

Ga dus heen en geef op wat je hebt, opdat aan jou alles gegeven wordt, want God en jij zijn één.

Ik hou oneindig veel van jullie
Moeder Maria

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org