SOMS IS ER MAAR ÉÉN WOORD NODIG – Boodschap van Sai Baba

SOMS IS ER MAAR ÉÉN WOORD NODIG

Jahn J. Kassl, 2 oktober 2022

Boodschap van Sai Baba


Cultiveer een liefdevolle relatie met elkaar, waarin je nauw verbonden bent en waar wrijving kan zijn – en wees er zeker van: soms is er slechts één woord op het juiste moment nodig en alles zal gezond worden. Bewaar vrede in je familie en je creëert vrede in de wereld.


Soms is er maar één woord nodig

Het spirituele fundament

Geliefde mensen,

Eer je contacten, hou van je partners en geef je liefde door aan je kinderen. Je liefde is een onuitputtelijk vat dat gevuld wordt door toewijding aan God. Op dit fundament zul je alle problemen en moeilijkheden oplossen. Haat kan je hart niet besmetten en onbezonnen woorden of daden kunnen je relaties niet vergiftigen.

Zij die het spirituele pad hebben bewandeld, vinden in elke situatie vriendelijke woorden, zijn bij elke gelegenheid vriendelijk en hebben geduld als het erop aankomt..

Leef je relaties en partnerschappen in achtzaamheid! Vermijd het kwetsen van je medemensen – vooral degenen die dicht bij je staan – door woorden of daden. Zelfs jullie gedachten moeten zuiver en verheven zijn, vol liefde en begrip voor de zwakheden van anderen. Maak jij geen enkele fout?

De 4 pijlers van menselijke relaties

Relaties en partnerschappen die gebaseerd zijn op het stevige fundament van ware innerlijke verbondenheid hebben dagelijkse zorg nodig – en dat bestaat uit het niet verbergen van je liefde, maar die elke dag te onderbouwen met woorden en gestes.

Vriendelijkheid, zachtmoedigheid, begrip en vergeving zijn de 4 pijlers die menselijke relaties ondersteunen.

Waar het om gaat is dat je je ervan bewust bent dat al je relaties dagelijkse zorg en aandacht nodig hebben. De dagelijkse omgang van de mensen met elkaar bepaalt het niveau van vrede, vreugde en harmonie in de menselijke samenleving.

Het zijn niet de eenmalige maatschappelijke feesten in de jaarlijkse cyclus, maar de alledaagse kleine dingen die een relatie versterken en de gemeenschap stabiliseren.

Het is in het kleine dat het grote zich openbaart en in het dagelijks leven toont de kwaliteit van relaties zich. Koester het zaad van de liefde zodat het kan ontkiemen en groeien.

Spaar je liefde niet waar ze wordt verwacht en aanvaard met een open hart. Cultiveer een liefdevolle relatie met elkaar, waarbij je nauw verbonden bent en waar er wrijving kan zijn – en wees er zeker van: soms is er slechts één woord op het juiste moment nodig en alles zal gezond zijn.

Bewaar vrede in je familie en je creëert vrede in de wereld.

Ik hou oneindig veel van je
Sai Baba

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org