SERAPHIS BEY: BEVRIJD JOUW HART VAN VERDRIET!

SERAPHIS BEY

BEVRIJD JOUW HART VAN VERDRIET!

gechanneld door: Jahn J. Kassl – 12 juli 2021

“Kennis die je in seminars hebt opgedaan en inzichten die in meditatie tot je zijn gekomen, moet je nu in het dagelijks leven toepassen”.

DE WIT- KRISTALLIJNE VLAM

Het oneindige bewustzijn openbaart zich onder de mensen: Dat ben jij! Jij, geliefde mens maakt deel uit van de grote openbaring die zich nu ontrolt op de spoel van de tijd en alles aan het licht brengt.

Ik ben SERAPHIS BEY

Heerser over de Wit-Kristallijnen Vlam en Bewaarder van de Ascensie Vlam van Atlantis.

Ik ben bij je, lief mens!

Laten we nu je wil om te leven en je levenskracht versterken.Laten we wat dieper in je innerlijk gaan en kijken naar wat nu verlost kan en mag worden.

Het is de juiste tijd en het is de juiste plaats daarvoor. Laten we je leven in beweging zetten en het laten stromen.Vandaag ervaren velen van jullie verdriet en pijn, verdriet over wat jullie zien als ongunstige keuzes die mensen maken.

Veel mensen vallen voor de valse beloften en de misleidingen van de duistere magiërs. Veel mensen in jouw onmiddellijke omgeving stemmen in met de dictaten van dit systeem en zij sluiten zich aan bij de onbewuste menigte.

Hele groepen mensen en zielen hebben de omweg genomen en zij aanvaarden de Corona inenting. Waar dit toe leidt is door onze broeder ST. GERMAIN (kort geleden)al eerder uitgelegd.

Het is een feit dat dierbaren in je naaste omgeving deze omweg kiezen en dat moeders en vaders, dochters en zonen achterblijven met verdriet in hun hart.

Waarom wordt door zoveel mensen de kern van de zaak niet begrepen en waarom geraken zoveel mensen op een dwaalspoor? Ze zoeken deze ervaring en ze zoeken deze nu.

Je kent dit antwoord en toch dreigt je hart te breken als je denkt aan de gevolgen en de omweg die deze mensen daardoor op geestelijk-zielen niveau kiezen.

Dit verdriet moet geheeld en verwerkt worden.

MEDITATIE – LAAT HET GEBEUREN!

  • Ga alsjeblieft mediteren.
  • Ga liggen of zit ontspannen in je meditatiestoel.
  • Roep mij en de wit-kristallen vlam van helderheid en waarheid aan in je tegenwoordigheid.
  • Vraag me om je verdriet op te lossen, je blokkades weg te nemen en je hart te helen.
  • Laat het gebeuren!

Telkens wanneer je dit verdriet voelt, ga dan op deze manier te werk en je zult jezelf hervinden in een liefdevolle houding voor iedereen.

“Aanhoudende rouw belast de longen en belemmert de ademhaling. Verdriet blokkeert de energiestroom tussen de chakra’s en beperkt je bewustzijn. Het oplossen van verdriet is daarom van immens belang”.

De gebeurtenissen in deze tijd wakkeren niet alleen de angst aan, maar moedigen ook het verdriet aan, omdat je dagelijks met nieuwe verontrustende feiten wordt geconfronteerd. Het hele leven is aan het veranderen en voordat het beter wordt – wat zonder meer vaststaat! – word je geconfronteerd met grote uitdagingen.

SPIRITUALITEIT IN HET DAGELIJKS LEVEN

De mensen raken verdeeld en veel mensen nemen afscheid.

Het zwaard gaat echt door vriendschappen en families heen en daarom is het goed om hier op een lichte manier mee om te kunnen gaan. Het gaat erom dat je in je spiritualiteit leeft in het dagelijks leven.

De kennis die je tijdens seminars hebt opgedaan en de inzichten die je tijdens meditatie hebt verworven, dienen nu in het dagelijks leven te worden toegepast.

Dus kom naar mij! Ik ben het licht van het leven dat verdriet oplost en pijn in de vlam van mijn liefdeverbrandt.

Herken de oorzaken van blokkades en bevrijd je hart van verdriet! Activeer je levenskracht en versterk je wil om te leven met de wit-kristallen Vlam des Levens!

“Ik ben bij je en ik zal bij je blijven”.

Ik ben SERAPHIS BEY

Vertaald door: Winfried