Schepper Bron: Ik Ben Alles, Ik Ben Met U

Schepper Bron: Ik Ben Alles, Ik Ben Met U

Geplaatst op 01/23/2021 door EraOfLight

Draag de lasten van het verleden niet langer, kijk vooruit en bevrijd je drama’s en karma in het licht van God, die Ik Ben. Vul alle plaatsen van jouw ziel met licht, daar, waar wonden niet willen helen, daar, Roep Mij.

IK BEN GOD,

De mensheid is onder mijn hoede. Terwijl deze wereld verandert, spreid Ik beschermend mijn armen over jullie uit. Zoals een moeder en zoals een vader, die geborgenheid en liefde geven aan het kind, die moed en steun geven aan het kind – zo is mijn liefde voor jullie.

Geen kwaad zal jullie overkomen, lijden zal van jullie wegblijven en geluk zal jullie op alle wegen tegemoet komen.

Ik Ben alomtegenwoordig op deze aarde en in jullie leven.

Als jullie je hiervan bewust worden, dan verdwijnt alle angst voor de toekomst en wordt deze tijd voor jullie een prachtige gelegenheid om het uitgestelde nu te helen en het niet-herkende nu te erkennen.

Vandaag is er een wereld op Aarde die jullie uitnodigt tot grote ontwikkelingsstappen, want de verandering in de uiterlijke wereld nodigt jullie uit om meer aandacht te schenken aan de innerlijke wereld.

TEGENSPOED” ALS DE MEESTER VAN TIJD

In tegenspoed ontstaan vaak de mooiste dingen en worden grote inzichten geboren. In tegenspoed neemt de mens zijn toevlucht tot maatregelen die onder andere omstandigheden nooit genomen zouden zijn. Daarom is tegenspoed de meester van deze tijd – en vandaag ervaren jullie tegenspoed op vele niveaus.

Alles wordt opnieuw opgebouwd en jullie vragen je af hoe het verder moet of wanneer er een einde komt aan deze waanzin, waarin onrechtvaardigheid juist werd en koelbloedigheid, egoïsme of de totale afwezigheid van empathie de stelregel werden.

Wanneer houdt datgene op wat jullie ziel vervuilt en jullie hart bezwaart? Wanneer houdt de onmenselijkheid op? Wanneer wordt het LICHT en wanneer begint de LIEFDE zijn heerschappij onder de mensen?

Terwijl jullie je dit afvragen, worden nieuwe afgronden aan jullie geopenbaard en wordt jullie gevraagd een standpunt in te nemen. Innerlijk wordt jullie gevraagd hier NEE of JA tegen te zeggen.

Het is duidelijk dat compromissen vandaag de dag niet meer helpen. Noch aan de buitenkant, noch aan de binnenkant kunnen compromissen of halve oplossingen de grond vruchtbaar maken voor groei.

Dit betekent dat de openbaringen van deze tijd van ieder mens verlangen dat hij een beslissing neemt: Waar richt ik mijn aandacht op? Waarin investeer ik mijn levensenergie?

In het creëren van lichtvolle manifestaties, in de strijd tegen “het kwaad” of in het aansluiten bij de krachten van duisternis.

TIJD OM TE BESLISSEN

Alle keuzes dienen om specifieke ervaringen voor het individu te creëren, en ze zijn fundamenteel synoniem:

  • Hij die licht creëert en zijn opdrachten uitvoert, is op weg naar MIJ.
  • Wie de strijd tegen het kwaad in de uiterlijke wereld is aangegaan en daarbij zijn opdrachten vervult, die is op weg naar MIJ
  • Wie zich bij de machten van de duisternis heeft aangesloten en daardoor zijn opdracht vervult, die is op weg naar MIJ.

Deze wegen verschillen slechts in één ding: het tijdstip waarop een mens tot MIJ terugkomt.

De eerste gaat de weg rechtdoor, de tweede gaat via een omweg en de derde heeft nog een lange reis voor de boeg.

Al deze beslissingen zijn gelijk en ze worden nu door meer en meer mensen genomen. Alleen de lauwwarmen die elke verantwoordelijkheid afwijzen verliezen hun greep op deze Aarde in deze tijd en ze vinden noch hun plaats noch hun opdrachten.

Dit betekent dat IK deze mensen terugbreng naar het “rijk van voorbereidingen”, naar de plaats waar zij worden voorbereid op een volgend leven.

Vandaag ervaren jullie dat heel veel mensen worden weggeroepen. Vaak zijn het mensen die hun weg in deze wereld niet meer kunnen vinden of niet langer willen.

JULLIE ZIJN ONDER MIJN HOEDE

Wie zijn opdrachten leeft, zal ze leven tot ze vervuld zijn. Daar is geen twijfel over mogelijk, want wie zijn keuze heeft gemaakt, is onder MIJN hoede – in goede zowel als in kwade dagen, in licht zowel als in duisternis.

Deze boodschap is de uitnodiging voor jullie om moedig je keuze te maken. Halfhartigheid is niet langer een optie vandaag.

Wees heel hartig, welke rol je ook voor jezelf kiest. Het licht, de liefde zijn alomtegenwoordig. Het schemert steeds krachtiger tussen het gebrek aan licht van de mensheid. Wie er geen zicht voor ontwikkelt, help IK, wie er geen zicht voor wil ontwikkelen, help IK – ook al leidt dat tot omwegen.

Vecht je strijd – tegen jezelf of tegen de wereld. Leef je leven – voor de mensheid of voor jezelf. Voer je opdrachten uit – zonder aarzeling – dan wordt jou het Koninkrijk der hemelen gegeven en komt de verwerkelijking van Al-Wat-Is nabij.

Wees heel, wees moedig en wees zeker: IK BEN ALLES en IK BEN altijd bij jullie.

GOD

**Bron **Kanaal: Jahn Kassl

Vertaling Duits naar Engels door: EraofLight.com

Nederlandse vertaling: Martien

♥  ♥  ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien