SANAT KUMARA   ZIE, HOE DE WERELD ZICH TRANSFORMEERT!

SANAT KUMARA 
ZIE, HOE DE WERELD ZICH TRANSFORMEERT!

Gechanneld door:Jahn J.Kassl – 25 mei 2021

De bloemen in het veld en de vogels in de lucht leven vrij van goedkeuring of afkeuring. Alleen de mens let daarop. Verander deze houding en alles verandert.

ZIE HOE DE WERELD VERANDERT!
WAT ER ONDER DE OPPERVLAKTE GEBEURT!

Zie hoe de wereld verandert. Zie hoe de mensen naar het licht verlangen. Zie hoe meer en meer mensen ontwaken te midden van de omwenteling!

Dit is wat er onder de oppervlakte gebeurt, dit is wat je nauwelijks kunt zien, dit is wat uiteindelijk alles ten goede zal keren.

Nu halen de krachten der misleiding alles uit de kast om de mensheid verder te onderdrukken; nu lijkt het spel gewonnen door hen en verloren voor de lichtvolle aspiraties te zijn.

Dit is een grote vergissing. Want elke nieuwe maatregel die de mensheid aan banden legt, roept vragen op voor het individu. Hoe groter de druk van buitenaf, hoe dringender de antwoorden worden.En deze antwoorden worden door steeds meer mensen gezocht, niet in de buitenwereld, maar van binnen in zich zelf.

HET ONTWAKEN VINDT PLAATS!

Dit is hoe het ontwaken plaatsvindt:

Druppel voor druppel worden de pilaren, gebouwd op zand, uitgehold. Druppel voor druppel worden mensen dichter gebracht bij wie ze zijn.

Dit is de tijd om volledig bij jezelf te blijven, innerlijke vrede te vinden, medeleven te ontwikkelen en nooit vast te blijven zitten in het DENKEN IN GOED of SLECHT.

Neem de dingen zoals ze komen. Laat het gebeuren en ontwikkel innerlijke kalmte en sereniteit.

Wees gewoon jezelf – opgewonden of onopgewonden om jezelf te zijn.

Vraag niet wat je kunt doen. Doe het! Hecht geen waarde aan commentaar, reacties of meningen. Heb vrede met jezelf, wees tevreden en oriënteer je nooit op wat je dient of moet doen, maar op wat het moment vraagt.

Niet afdwalen naar de toekomst, niet klagen over het verleden! Aanvaard!

Wees jezelf! Doe geen heilige na! Of denk je dat Jezus Mozes of Elia imiteerde?

Bevrijd jezelf van alle noties van verlossing! Bevrijd jezelf ook van het denkbeeld om de wereld te redden? Bevrijd jezelf van de voorstellingen, hoe een goed mens te willen zijn.

DIT IS ECHT MEDELEVEN

Bedenk niet hoe je verlichting kunt bereiken, maar leef verlicht.

Het kan een roos niet schelen of ze wordt opgemerkt, of je haar geur en schoonheid prijst – of dat je gewoon aan haar voorbijgaat. Zij bloeit omdat het haar natuur is. Ze kan niet anders. Dat is echt medeleven: niets anders te kunnen!

Mens zijn is, niet anders te kunnen dan als authentiek te leven en lief te hebben.

Liefde bedenkt zich niet, liefde plant niet, liefde functioneert niet! Liefde is of is er niet!

Maak je daarom niet langer zorgen over hoe het met de wereld gaat, maar verinnerlijk de houding van onvoorwaardelijke aanvaarding.

Je hebt de keuze: wanhopen aan de gebeurtenissen van deze tijd of de toekomst veranderen door medeleven – en medeleven gebeurt altijd in het nu.

Voor een ontwaakt iemand is er verleden noch toekomst. De bloemen op het veld bloeien en bieden zich aan- de vogels in de lucht vliegen hun koers zonder naar morgen te kijken. De bloemen in het veld en de vogels in de lucht leven vrij van toestemming of afkeuring. Alleen de mens let daarop. Verander die houding en alles verandert.

Dit is de boodschap: Wees jezelf! Leef je leven en leef het nu! Angsten doen zich alleen voor bij hen die hun aandacht op de toekomst richten.

Moge deze waarheid zich in jouw hart uitbreiden en jou volledig vervullen.

Zie hoe de wereld verandert en jij met haar. Ik hou oneindig veel van je.

SANAT KUMARA

Bron: https://lichtweltverlag.at/en/blog/

Vertaling: Winfried