Sananda, Wereld van Liefde, deel II / 30 mei 2015 /By Jahn J Kassl

 Sananda, Wereld van Liefde, deel II

30 mei 2015 /By Jahn J Kassl

Boodschap van De Licht Lezing
Arbeidspijnen van de Nieuwe Aarde

Geliefden!

De krachtige weeën van de levende Moeder Aarde zijn begonnen! Niets blijft zoals het is geweest!

Ik Ben Sananda

Ik ben onder jullie en met een groot aantal Licht entiteiten werken wij voorzichtig zodat deze planeet zal worden bevrijdt uit de cocon van de ruimte-tijd. De aarde staat onder de zorg van de Hemel, er kan jullie,degene die het meest nauw met ons verbonden zijn, niets gebeuren.

Gods trompetten weerklinken, de trombones van de Hemel kondigen de verandering aan en introduceren het nieuwe tijdperk van Licht. Jullie kunnen nu al geluiden waarnemen op verschillende locaties van, uit en doorheen Moeder Aarde; zij zijn de eerste hoorbare signalen van het feit dat er iets geweldigs, onvoorstelbaars en bevrijdende zich een weg naar jullie toe baant.

Het nieuwe Leven, de nieuwe Aarde en de nieuwe Wereld zijn op weg naar jullie en worden nu stap-voor-stap. Hoe eerder jullie het pad van onmacht verlaten en hoe eerder jullie het pad van zelf-bekrachtiging bewandelen, hoe meer zichtbaar, hoe meer tastbaar en hoe meer ervaringsgericht dit geschenk zal worden; het geschenk van een nieuwe mensheid, dat zich volledig richt naar de belangrijkste bron van All-Dat-Is en brengt God, de AL-WAT-IS werkelijkheid, naar het centrum. God is het centrum van alle Leven en de menselijke Wezens, degene die klaar zijn voor ascensie, zullen dit in de laatste dagen van de oude mensheid ervaren.

De Werkelijke Tijd Kwaliteit

Laten we nu aandacht te besteden aan de werkelijke tijd kwaliteit in het bijzonder en aan de verdere transformatiestappen van het individu.

De “spiraal van ontladen» zal blijven draaien.

Transformatie en verandering omschrijven deze tijd.

Zeer pijnlijk kwesties worden goed gemaakt in deze dagen en brengen nieuwe verwondingen voort, creëren nieuw karma en verdere verwikkelingen.

Een hele wereld lijkt uit zijn centrum te gaan, uit zijn evenwicht, en deze verschijning zal jullie niet misleiden, want werkelijk: Voordat deze aarde in de nieuwe positie is gebracht van Al-Dat-Is en zichzelf daar kan verankeren, zal het worden bevrijd uit alle ketenen, die haar geketend hielden aan de bestaande structuren.

De duistere lasten worden weggenomen, opgelost en getransformeerd. De haat van vele eeuwen vindt verlossing en degenen, die nieuwe karmische lijnen creëren, zullen hun verlossing ervaren op een ander punt in de tijd en zullen het ervaren in een andere wereld. Wat betekent, dat de grote ontladingen worden voortgezet en het hoogtepunt nog niet is bereikt! Tegelijkertijd begint Moeder Aarde zich alle duistere energieën af te schudden.

Geweldige bewegingen van Aarde massa’s zijn al aan de gang en zullen ook in toenemende mate worden waargenomen op het Aardoppervlak. Wat betekend, dat de transformatie van de mensheid plaatsvindt in harmonie met de levende planeet en wat de individuele mens, wat het menselijk collectief, verlost, zal ook worden vrijgelaten in het Licht voor alle tijden door Moeder Aarde.

Deze processen streven naar een gezamenlijke en gelijktijdige afrondende ontlading, en deze dag is reeds in het «kosmische geheugen» geregistreerd.

Dit betekent dat voor de feitelijke fase van het ascensieproces dat het op het punt wanneer het lijkt dat de mensheid zich zelf lijkt uit te doven, er zich planetaire en kosmische gebeurtenissen voordoen, die een plotseling einde aan dit proces maken. Dan zijn diegene gescheiden van de rest, we zullen verschijnen op alle locaties van deze aarde en wij zullen jullie verheffen in de met licht gevulde werkelijkheid van de nieuwe dimensie.

«Levitatie Straal van de Hemel»

We beschikken over «transport technologieën», die werkelijk van een andere wereld zijn, welke verschillend vibreren en beschikken over andere mogelijkheden.

In die laatste uren zal de «levitatie Straal van de Hemel» alomtegenwoordig zijn – op alle locaties van deze Aarde, want geen mens zal worden vergeten en veel menselijke wezens krijgen een laatste gelegenheid voor hun keuze. Gods genade werkt en bereikt ieder menselijk kind bereikt en degenen, die zonder angst zijn, zullen de brug tussen de werelden oversteken en zullen plaatsnemen aan Gods feestelijke tafel, daar waar we jullie verwachten.

Daarom zeggen wij, van de rijken van Licht, tot jullie: «Wees niet bang!», dit beschrijft niet jullie gedrag van deze tijd kwaliteit, in plaats daarvan beschrijft het vooral dit heilige uur van de laatste dag, wanneer jullie alle angst af zullen werpen en zullen opstijgen naar ons.

Waarlijk:

De hemel kent zijn kinderen en wij herkennen onze broeders en zusters van het Licht, die hun dienst uitvoeren op Aarde.

Profiteer van de Tijd

Voor ieder mens is het noodzakelijk om, tot het zover is, goed gebruik van de tijd te maken.

Dit is waardevol.

Bereid jezelf voor, waarbij je voortdurend blijven werken aan je eigen vermogen om lief te hebben. Verfijn je wezen en rijp tot perfecte wezens.

Zelfs als de uiterlijke verschijningsvormen jullie het beeld geven van een wereld van haat, is het mogelijk en is het nodig om de «Wereld van Liefde» binnenin je te creëren. De intern gerealiseerde Liefdes trillingen zorgen ervoor dat jullie genezen en dat de menselijke samenleving snel bevrijd is van haat.

Transformatie treedt op volgens de intensiteit en toewijding van een mens, snel of langzaam. Maar in elk geval bereiken de menselijke Wezens hun doel en aan het eind bereiken zij de poort naar het Licht. Het is belangrijk dat jullie blijven volharden en nooit verslappen om Licht in jullie wezen ter brengen en Liefde in je hart te brengen. Dit is de weg, dit is noodzakelijk, en dit is de taak van alle Lichtstrijders van deze eindtijd: Zorg ervoor dat je eigen huis zuiver blijft, zodat je God op elk moment kunt vragen om binnen te komen.

Voor velen gaat het proces van verheffing te langzaam! Ik zeg jullie: Op het moment dat,wanneer jullie terugkijken op het proces van verheffing vanuit de spirituele rijken, jullie zullen waarnemen in welk tempo en in welke dynamiek dit proces heeft plaatsgevonden.

Wat voor een kind een lange tijd duurt is voor een volwassen achteraf snel voorbij gegaan.

De illusie van tijd schept in jullie een voorwaarde van wachten en verwachtingen, belasten jullie geduld en creëert ongeduld. Ga in meditatie en je zult zien hoe alles om je heen oplost. Ook tijd.

Als het je lukt om dit niveau te behouden in je dagelijkse bewustzijn, dan heb je een toestand van rust bereikt, die slechts enkele kennen, want ongeduld creëert onrust en innerlijke rust ontbreekt.

Voor de komende tijd betekent dit dat jullie zoals voorheen zullen zorgen voor harmonie en vrede binnenin jullie. Meer dan ooit, is dit wat vandaag de dag telt.

Alleen liefde kan haat genezen. Alleen door empathie en als gevolg van vergeving zijn de energetische structuren van haat losgelaten van een wezen en alle zelf ervaren of verwondingen gedaan aan anderen kunnen genezen worden.

Hier is nog veel te doen voor de vele menselijke Wezens, want waarlijk:

Het Koninkrijk van God moet op de eerste plaats binnenin je worden ingesteld en als het niet binnenin je is, is het nergens.

God, de Schepper van alle leven openbaart zichzelf aan alle mensen, die er klaar voor zijn. En klaar is degene die zijn leven heeft gewijd aan God en in Liefde en nederigheid heeft voldaan aan Zijn opdrachten in deze wereld.

Het wereldwijde transformatieproces blijft doorgaan, ondanks de individuele

transformatie stappen die zijn ingesteld. De Licht vibratie neemt elke dag toe op Aarde en Gods Liefdes vibratie spreidt zich uit in de individuele menselijke harten. Op hetzelfde moment, en bij elke nieuwe dag, worden meerdere ontladingen zichtbaar.

De succesvolle verandering van deze Aarde vereist slechts een klein aantal bewuste mensen en dit aantal is reeds bereikt. Daarom kunnen deze «Laatste stappen» van het transformatieproces worden gezet, waarbij krachtige energetische structuren worden bevrijd.

Moeder Aarde laat elke duistere energie los en Moeder Aarde zal worden terug gebracht, geheeld in goddelijke orde. En ook de mens zal worden teruggebracht , die heeft gekozen voor Liefde, het Licht heeft verankerd en vrede binnenin zichzelf heeft gerealiseerd!

Kom onder Mijn dak, Ik hou van je!

Wees niet bang, want de aarde is onder Mijn hoede.

… De wereld neemt de vorm aan van Liefde – in jou.

Vertrouw op je kracht en onze alomtegenwoordigheid.

Ik hou van je

Sananda

Bron: http://lichtweltverlag.blogspot.co.at

Vertaling: Martien