Sananda OVER BOMEN, DINOSAURUSSEN EN REUZEN

Sananda

OVER BOMEN, DINOSAURUSSEN EN REUZEN

Gechanneld door: Jahn J. Kassl -10 juni 2021

“Open je hart voor de liefde die je overal omringt. Dan zullen de reuzen terugkeren naar deze aarde en de leeuw zal met het lam onder dezelfde boom slapen”.

“WIJ ZIJN VEEL GROTER DAN WAT JE ZIET!”

JJK: Vandaag, op een milde nazomerdagop 3 september 2020 ging ik een wandeling maken in het zonovergoten bos dat heel Falkenstein omringt. Na een uur, toen ik besloot even uit te rusten en tegen een boom te leunen, kreeg ik deze boodschap van de bomen: “Wij zijn veel groter dan wat jullie zien!” Dit overpeinzend, vervolgde ik mijn weg.

SANANDA: bomen hebben, net als alle levende wezens, een aura. Deze heeft een zeer grote uitbreiding en overtreft de fysieke omvang van de boom met een factor 30 tot 40. Ze groeien echt en reiken naar de hemel.

JJK: Wat wil je met deze boodschap zeggen tegen mij en tegen alle mensen?

SANADA: dat de kracht van bomen veel groter is dan de meeste mensen beseffen. Bomen werken ook in het fijnstoffelijke rijk.Alleen al door hun aanwezigheid op aarde vindt er genezing plaats bij alle levende wezens die hij omgeeft.

Versterk je band met de bomen, zij zijn ware vrienden van de mens en bewakers van de helende energieën van de schepping – dat is de boodschap.

JJK: Ik heb gehoord dat vele jaren geleden, toen er meer CO2 op aarde was, de bomen en grassen, dieren en zelfs mensen veel groter waren. Hebben de reuzen echt bestaan en bomen zo hoog als wolkenkrabbers?

PARADIJS VERLOREN

SANANDA: dat bestond toen en nog veel meer! Mensen waren echte reuzen en leefden in grote harmonie en vrede met alle levende wezens. Dinosaurussen die geen vlees aten leefden samen met mensen in hetzelfde tijdperk op deze aarde. Jullie wetenschap heeft dit al lang kunnen aantonen.

Dit wordt echter achterwege gelaten om het oude verhaal in stand te houden en de ware aard van de mens te verdoezelen. Hoe minder de mens weet over zijn afkomst, hoe beter het systeem van uitbuiting en onderdrukking werkt.

JJK: Er waren ook leeuwen die uit dezelfde bron dronken met geiten?

SANANDA: dat bestond allemaal en nog veel meer! De mens kon communiceren met alle levende wezens, met inbegrip van de bomen en de grassen, de dieren en al het leven dat zich in het water aandiende. De mens was hoogontwikkeld en zich volledig bewust van zijn verantwoordelijkheid voor deze aarde als hoeder van al het leven.

Die tijd is allang voorbij en zal nu opnieuw zich weer aan ons voordoen. Nadat de omschakeling plaats vindt en de mensen van de onmensen zijn gescheiden, zal het verloren paradijs opnieuw worden betreden. Dat is nu aan de gang.

JJK: Hoe kunnen we nu contact opnemen met de bomen?

ALLES IS EEN!

SANANDA: door de bomen te omhelzen en stil te worden. Stel je vragen en luister naar de antwoorden die de boom je geeft. Van bomen kun je heel goed leren innerlijk te luisteren. Doe het gewoon, probeer het uit en ga in op de wijsheid van de bomen. Bomen zijn net zo levend als jij. Zij voelen pijn en liefde, zoals alle levende wezens dit kunnen voelen. Wees je bewust:

Hoewel de mensheid uit de eenheid is gevallen; alles is één! Dit is de onveranderlijke waarheid.

Verbind je met de natuurwezens en met de bomen. Alles ademt door de geest van de Schepper. De bomen zijn doordrongen van goddelijk licht en zij hebben er alles voor over om de mensen hiervan zich bewust te maken. Heb de onbeperkte overvloed van het leven lief en heb lief, zoals je geliefd wilt worden.

Open je hart voor de liefde die je overal omringt. Dan zullen de reuzen terugkeren naar deze aarde en de leeuw zal met het lam slapen onder dezelfde boom.

Geliefd mens:

als je wilt zien wie je bent, ga dan naar de bron, als jewilt weten waar je vandaan komt, zoek dan de oorsprong en als je vol verlangen bent naar God, heb dan alles lief wat door God geschapen is.

Ik hou oneindig veel van je.

SANANDA

Bron: https://lichtweltverlag.at/en/blog/

Vertaling door: Winfried