Sananda – Deel 2: Gesprek met SANANDA over DE 6E OPENBARING.

SanandaDeel 2, 19 Februari 2021

Gesprek met SANANDA over DE 6E OPENBARING.

Uit het nieuwe boek “SANANDA REVELATIONS

Van JAHN J. KASSL (JJK)

 (In de nieuwsbrief van Wakkeremensen van 18.2.2021 verscheen Deel 1)

Ieder mens krijgt “sleutelervaringen” om zijn leven een passende wending te geven.

“BELANGRIJKE ERVARINGEN”

JJK: Wat het “spirituele pad” betreft Sananda, ik heb nu, op weg naar de tuin van het caféhuis waar ik nu zit, naar de mensen gekeken en het lijkt erop dat de meesten er nog mijlenver van verwijderd zijn.

Ik heb deze “menigte” gezien als onbewust – weinig wetend over de zin van het leven. Dus hoe kan een collectief ontwaken plaatsvinden – wanneer of zelfs door wat – als ik deze inertie van mensen in gedachten neem?

Sananda: Goedemiddag, Jahn. Ik ben te midden van de mensen en ieder van hen wordt omvat door mijn liefde – zonder uitzondering en de hele mensheid omvattend -. Elk hart krijgt de ene kans na de andere om traagheid af te werpen. Hieraan valt niet te twijfelen en dit wordt bedoeld wanneer over mijn terugkeer wordt gesproken.

Laten we nu eens kijken naar je vraag en jouw indrukken als je door de stad gaat. De onbewustheid van mensen is echt wijd verbreid en jouw waarneming klopt. Als je zulke groepen mensen ontmoet, is het inderdaad moeilijk voor te stellen dat plotseling de kennis van het zijn zich kan manifesteren. Maar ik zeg je: Dit is precies hoe het gaat gebeuren!

Ieder mens ontvangt “sleutelervaringen” om zijn leven een passende wending te geven. Allen die nu nog hun dagen slijten in de traagheid van de oude aardse werkelijkheid, worden – net als allen die reeds “ontwaakt” zijn – tot hun potentieel aan kennis gebracht.

Veranderingen die van de ene dag op de andere plaatsvinden zijn het kenmerk van dit tijdperk. Dit geldt zowel op het persoonlijke als ook op het mondiale gebied.Wat vandaag onvoorstelbaar lijkt, zal morgen werkelijkheid zijn en overmorgen het leven van alledag – heb je dat niet al vaak meegemaakt?

JJK: Ja, zeker! Als ik denk aan de plotselinge ineenstorting van de USSR en de DDR – of aan de bijna wekelijkse nieuwe ontdekkingen van onze wetenschap met betrekking tot ons universum, ruimte en tijd, dode materie, het ontcijferen van zwarte gaten, het begrip van de “gevulde leegte” in het Alles en het begrip van de uitdijing van het universum. Dit is dan plotseling nieuwe kennis en nieuwe werkelijkheid!

In mijn privé-omgeving stel ik ook vast dat mensen door de verschillende gebeurtenissen in hun leven plots in een nieuwe manier van leven terecht komen – daar gebracht worden. Ja, het gebeurt allemaal erg snel, lijkt het.

ONTRAFELING VAN DE TIJD

SANANDA: Dit is de kwaliteit van de tijd waarin je leeft.

Voordat de tijd eindelijk uit je waarneming verdwijnt, ervaar je dat hij bijna wordt opgeslokt. Dit “tijdsverloop” uit zich in het feit dat je een versnelling van de gebeurtenissen ervaart. Wat jaren geleden lang duurde – jaren gemeenzaam – wordt nu in een paar dagen doorgevoerd, herschikt en opnieuw vorm gegeven. Het kritieke punt, het moment waarop de omwenteling zich manifesteert, wordt nu op alle gebieden van je leven bereikt.

Zo zullen ook al jullie economische, politieke en religieuze structuren van de ene dag op de andere verdwijnen en worden aangepast aan de veranderende tijden. Dit manifesteert zich reeds op Aarde en deze ontwikkeling neemt in tempo toe- bijna ieder uur. Dat klopt. Is dat een antwoord op je vraag?

JJK: Ja, bedankt. Maar ik heb de indruk dat er nog enorm veel voor ons ligt.

SANANDA: Ja, dat is ongetwijfeld waar. Grote veranderingen op alle niveaus, die staan te gebeuren. Dus houdt moed en maak de bodem vruchtbaar voor deze nieuwe ontwikkelingen… Zo zullen ze op natuurlijke wijze in jullie leven komen tot voordeel en genot van allen.

JJK: Nu zijn er ook heel veel mensen die denken dat ze al op het “spirituele pad” zijn, maar die nog vol ideeën zitten. Velen voeden zich met esoterische kennis, maar passen er heel weinig van toe – of anders zijn ze erg “gedesoriënteerd” en hoppen van meditatiegroep naar meditatiegroep: een soort spirituele desoriëntatie – toch?

SANANDA: Dit feit bestaat en veel mensen zijn misleid, wat hen van hun groei weerhoudt. Bij veel mensen is de innerlijke behoefte aan God onaangeroerd en door de verschillende geestelijke oefeningen menen zij dichter bij een vervuld geestelijk leven te komen.

HET SPIRITUELE PAD

Het begint daar waar alle systemen, geloofsovertuigingen en de wijsheid van goeroes ophouden, waar het zich rechtstreeks tot God wenden begint. Daar en alleen daar, houdt het willekeurige zoeken naar zin en geluk op. Zonder verlangen naar de Schepper, kan het spirituele pad niet betreden worden.

Maar hoe en waardoor wordt dit verlangen gewekt?

Door de rijpheid van een ziel komt dit verlangen abrupt – uit eigen beweging – uit het zelf tevoorschijn, totdat het hele leven ermee vervuld is. Deze rijping is het resultaat van je vele belichamingen. Het spel van de menselijke geboorte wordt doorzien en de reis terug naar het Licht wordt de enige drijfveer in zo’n mensenleven.

Zo wordt het ontwaken van het verlangen beschreven en zonder dit is er geen spirituele vooruitgang. Alle andere wegen zijn pogingen en wekken hoop, zijn dwalingen en imitaties van geestelijke kracht, maar de immanente geest blijft onberoerd.

JJK: Oké, dat snap ik. Maar waarom wordt er op dit moment zoveel informatie aangeboden, meestal gemakkelijk te begrijpen, die een vervullend leven, genezing en verlichting belooft als je het opvolgt? De boeken hierover zijn erg populair en verkopen als warme broodjes. Waarom dit allemaal? Om nog meer verwarring te zaaien, omdat veel boeken met geen woord reppen over het verlangen naar God?

“Denk jezelf gezond, creëer je realiteit, wens rijkdom – en het zal zich manifesteren, je hoeft het alleen maar echt te willen, etc.” Dit alles onder de overkoepelende term van overvloed. Voor mij zijn veel van deze instructies meer handreikingen naar frustratie.

Wat zeg je daarvan, Sananda?

SANANDA: Ja, dat is het zeker. Maar mensen hebben die ervaring nodig, anders zouden ze er niet zo achter staan.

Voordat het tot het ontstaan van het verlangen in een menselijke ziel komt, probeert zij alle denkbare aanbiedingen uit, waardoor zij een volledige kennis krijgt van de tekortkomingen van deze aanwijzingen.

HET ZOEKEN

Vergeet alstublieft niet: Een mensenleven moet vervuld worden, het wil geleefd worden – met alle ervaringen die aangeboden worden. Het spel gaat door totdat de pure essentie van de ziel uit het hart ontspringt: verlangen.

De vele instructies voor een compleet en gelukkig leven geven aan hoe dicht je bij het uiteindelijke ontwaken bent, hoe dicht je bij deze impuls bent die alles wegvaagt en je voorbereidt op de directe ontmoeting met je Schepper.

Tot dan is het belangrijk jouw individueel levensplan te volgen – versneld in deze tijd, ja – maar niettemin moet ook dit aspect geleefd worden.

En ik zeg je: Veel mensen herkennen de valse profeten al!  Ook op dit niveau is een grote omwenteling aan de gang.

DE OVERVLOED

JJK: Een van de centrale beloften van deze enscènering ligt verborgen in het gebied van het thema overvloed, althans vanuit mijn gezichtspunt.

Overal komt dit woord voor, maar ik heb de indruk dat de meeste mensen er een totaal verkeerde benadering van hebben. Ik bedoel, overvloed wordt altijd geassocieerd met rijkdom, gezondheid, en “alles hebben,” maar zo is het niet voor mij. Wat vind je hiervan?

SANANDA: Dit onderwerp is diepzinnig en meestal verkeerd begrepen. Overvloed is de absolute afwezigheid van wensen – precies het tegenovergestelde van wat jullie meestal wordt aangeprezen als overvloed. Overvloed stroomt uit het zijn. De enige voorwaarde die aanwezig moet zijn, is het zonder wensen/verlangens zijn van het individu. Alleen dan kan deze energie vrijelijk in het leven treden en haar kracht ontplooien volgens de individuele opdrachten.

Veel mensen houden vast aan het idee dat overvloed een “wensvervullingsprogramma” is. Dit is niet zo, geliefden.

Als je eenmaal de staat bereikt vrij van wensen te zijn, heb je de stroom van je leven begrepen en geactiveerd.

Pas dan komt alles naar je toe, hetgeen in jouw contracten vanuit de eeuwigheid is bepaald – werkelijk alles en helemaal vanzelf, zonder jouw tussenkomst, want je creëert niet langer een blokkade door wensen die misschien niet bij je passen. En zo kan je levensenergie ongehinderd stromen en elke gebeurtenis manifesteren die naar je toe moet komen.

Denk hier eens over na: Jullie hebben allemaal – ieder van jullie – een eigen missie te vervullen en niet van iedereen wordt verwacht dat hij grote hoeveelheden geld verdient of altijd gezond is. Waarom?

Zolang er nog onevenwichtigheden zijn in de verdeling van goederen op Aarde, ben jij bezig jouw opdrachten ook in deze zaken te vervullen.

Rijkdom zou menigeen ervan weerhouden zich te richten op de respectievelijke levensvraagstukken en de opdrachten te vervullen waarvoor zij staan en geplaatst worden.

Economische onafhankelijkheid is ook een proces dat zich voltrekt, wanneer in alle opzichten aan de persoonlijke voorwaarden wordt voldaan. Zeker, een leven vrij van geld zorgen is jouw goddelijke erfenis, maar op het ogenblik is het een kwestie van deze status te herstellen. Tot dan blijven jullie stevig verankerd in jullie contracten en dienen jullie op de plaats die voor jullie is bestemd.

Samenvattend, laat het gezegd zijn:

De positieve en liefdevolle gerichtheid op welvaart en rijkdom alleen, brengt deze niet voort. Alles wat overeenstemt met jouw blauwdruk is van het grootste belang en alles is daaraan ondergeschikt.

Dus als het niet in jullie contracten staat dat jullie goud en geld moeten scheppen, dan zullen jullie dat niet doen. Deze superieure macht van Alwetendheid coördineert al uw lotsbestemmingen en ziet toe op de vervulling van uw geboorte.

Alleen het zijn zonder wensen vervult al jouw wensen – wensen die je aan de andere kant van de sluier besloten hebt op aarde te leven.

JOUW OPDRACHTEN HERKENNEN

Het is hetzelfde met de verschillende door jouw zo nastrevenswaardige toestanden die velen van jullie najagen – eeuwige jeugd, onsterfelijkheid van het lichaam, het kennen van je zielsverwanten, om er een paar te noemen. Al deze zaken kunnen onmiddellijk in je leven komen, als ze deel uitmaken van je levensplan. Maar het zal weg blijven als jij voor de geboorte in het vlees anders hebt gekozen. Daarom: ken je opdrachten!

Dat is het punt. Daarna is het leven gemakkelijk en vreugdevol, want de vrijheid om alles te aanvaarden wat er komt, heeft bezit van je genomen. Dat is de volheid waarover ik spreek, de volheid van een vervuld leven. Concentreer je niet op de details, op bijzonderheden die voor je noodzakelijk of belangrijk lijken. Begrijp het grote concept van het leven erachter. Er ligt een groots plan ten grondslag aan jullie afdaling naar de aarde. Handel ernaar en wees vrij – vrij van alle denkbeelden over overvloed.

JJK: Dat was duidelijk. Dus je kunt niets creëren dat geen deel uitmaakt van de blauwdruk?

SANANDA: Zo is het in de grond van de zaak. Ja! Maar veel mensen stoppen zoveel energie in een proces dat er bepaalde manifestaties ontstaan. Vaak degenen die niet in overeenstemming zijn met de oorspronkelijke blauwdruk van het leven. Door de vrije wil is dit mogelijk en zo creëer je maar al te vaak levensomstandigheden die niet in je leven thuishoren.

Eerst herkennen wat voor jou van wezenlijk belang is! Begin het dan te scheppen, anders dwaal je af. Stap uit de gevangenschap veroorzaakt door je wensen. Wees vrij in het observeren van je leven.

Grijp niet onwetend in, ga mee met jouw stroom en volg deze natuurlijke loop door alle bochten. De afgelopen tijd heeft je veel geleerd, er is veel nieuwe kennis tot je gekomen. Informatie die je maar al te graag wilde ontvangen.

Hoe creëer ik mijn leven? Hoe krijg ik geluk en liefde? Hoe creëer ik economische onafhankelijkheid?

Zoveel “hoe’s, “geliefden”

Nu is het antwoord aan jou gegeven. Dus hoe maak je dit allemaal waar? Door je opdrachten te aanvaarden creëer je precies die werkelijkheid die bij je leven past. Alles wordt je gegeven, maar bind je er niet aan vast wat je wenst te ontvangen. Op die manier creëer je alleen maar nieuwe afhankelijkheden, nieuwe onrust en ongedurigheid.

De verschillende informatie hierover heeft je gediend, zodat je je bewust kon worden van je kracht. Maar nu is de volgende stap in je ontwikkeling aangebroken, de stap naar de kennis over je leven op aarde.

Doorzie dus alle misleidingen op het aardse vlak en verlang naar God – dan wordt alles gegeven, geschapen en geschonken.

Handel vanuit de behoefte van de ziel, zodat je opgewassen bent tegen de dwalingen, die in alle hoeken op de loer liggen. Jouw ziel is vrij van wensen die uitsluitend appelleren aan je aardse bestaan; zij handelt in de alomvattende kennis van je wezen. Vertrouw hierop, verlang dit met heel je hart, maar ontdoe je van alle andere wensen.

JJK: “Als het wiel van de tijd en de werkelijkheid van de ruimte nog niet zijn doorleefd, dan is men nog niet klaar voor het spirituele pad dat alles opeist.” (Citaat uit de Zesde Openbaring)

Dat is wat je daarmee bedoelt?

SANANDA: Ja, alleen dan is men bereid alle wensen los te laten om alles te aanvaarden wat God geeft!

Op die basis ontwikkelt zich een geestelijk leven – en dat betekent: de essentie laten stralen.

JJK: Dus er is geen behoefte meer aan deze oude instrumenten?

SANANDA: Het is tijd om deze “loophulpmiddelen” af te danken. Dat is de kwaliteit van het tijdperk van deze mensheid.

Je zult vinden als je ophoudt met zoeken, want alles komt naar je toe: Niet jij zult vinden, maar jij zult gevonden worden; niet jij schept voorspoed, geluk, vreugde, vrede en liefde, maar het komt tot je als je bereid bent te leven volgens je opdrachten.

Elke andere manier van leven is misleidend en een voortzetting van je zoektocht tot je beseft wiens kind je bent.

Het zij zo!

JJK: Dank je, Sananda! Ik denk dat dit het laatste woord is van jou over dit: “Maak een einde aan je zoektocht!”

SANANDA: Want je hebt gevonden. In eeuwigheid.

Vertaling Winfried