SANANDA:  DE TROMPETTEN VAN GOD (DEEL 2)

SANANDA: 
DE TROMPETTEN VAN GOD (DEEL 2)

Gechanneld door: Jahn J. Kassl – 10 april 2021

Het einde der tijden betekent een toename van de snelheid. En zo lossen deze drama’s zich ook snel en onmiddellijk voor je ogen op.

GESPREK OVER DE 8STE OPENBARING UIT HET BOEK “SANANDA OFFENBARUNGEN” blz. 231e.v.

VERLANGEN NAAR HUIS

JJK: Geliefde vriend van eeuwigheid. Weet je hoe ik vaak naar die “eeuwigheid” verlang?

Op dit moment opnieuw, als ik kijk naar de bedrijvigheid voor me.

En al deze mensen (ware menigten trekken aan mij voorbij, koopzaterdag in oktober in Wenen!) zullen hun muren afbreken en naar hun hart worden geleid? En de trompetten van God, het geluid van het zijn, die trilling van liefde zal daarvoor zorgen?

Weet je, het is gewoon moeilijk voor mij om me voor te stellen dat alle mensen verlost kunnen worden, als er echte “betonnen muren” rond menig hart staan. Sommige wonden zijn zo diep bij velen, zo voelt dat nu aan, dat daar een echt wonder voor nodig is?

SANANDA:  Mijn licht is bij jullie, versterkt, de hele dag lang. De begeleiding vanuit de eeuwigheid wordt dagelijks aan je leven gegeven.

Laten we nu ingaan op je indrukken en vragen. Laten we duidelijkheid scheppen waar onbegrip heerst en hoe zelfs een vindingrijke geest als de jouwe grenzen heeft. Grenzen die gegrond zijn in het menselijk bestaan, want “de andere kant” openbaart zich aan jullie buiten het kader van het begrip, buiten de genormeerde grenzen, omdat alleen in grenzeloosheid het licht volledig kan doorbreken.

“STA OP!”,

wordt vaak verkondigd – dat is ermee verbonden. Dat je je aardse beperkingen overstijgt en als mens in je goddelijkheid treedt.

Dus verhef jezelf om te begrijpen wie je bent en wat je kenmerken zijn.

Ja, Jahn, alle mensen, alle harten zonder uitzondering worden op dit moment voorbereid op ascentie. Moge de zichtbare manieren van leven je door elkaar schudden, hoe dan ook:

Geen wezen is vrijgesteld van deze grote zuivering!

Dit is reeds herhaaldelijk gezegd en moet hier nogmaals worden vermeld. Waarom kun je je dit niet voorstellen?

JJK: Omdat ik juist deze voor mij zo zichtbare levenswijzen van de duisternis waarneem. En als ik bedenk hoelang het voor mij heeft geduurd om helemaal helder te worden, om me te bevrijden van gewoonten, patronen, enz. en dit is nog niet voltooid, dan denk ik gewoon dat het voor veel mensen nog heel lang zal duren. Van tijd tot tijd heb ik echter ook de indruk dat de “dosis licht” uit het Zijn voor de mensen dagelijks wordt verhoogd en dat er dus ook andere mogelijkheden voor onthulling worden gegeven. Sneller en zeer effectief, zo lijkt me. Heb ik dat juist?

SANANDA: Het is een zeer goede beoordeling van de huidige veranderingen in de mensen. De vloed van licht neemt inderdaad dagelijks toe en daarom zullen mensen, waarvan je het nooit zou hebben verwacht, ontwaken en hun leven ombuigen naar het volslagen tegendeel van wat zij voorheen beleefden.Dit gebeurt nu wereldwijd.

Wat jullie maanden, zelfs jaren kostte, wordt nu mogelijk in weken en binnenkort is het een kwestie van dagen. Want het licht is doorgebroken en niemand kan eraan ontsnappen. Het wonder waar je het over hebt, is onderweg naar jou en zo zal het gebeuren.

Maar, en hier moet nogmaals op gewezen worden, zij die koppig hun geest sluiten voor het Licht zullen niet kunnen delen in deze ascentie.

Samenvattend, zij gezegd:

het onvoorstelbare zal gebeuren en het ondenkbare zal de nieuwe realiteit op de planeet worden. En die tijdlijn zal je spoedig betreden. Het zij zo.

JJK: Nogmaals, deze openbaring roept mensen op om te handelen, om hun aandacht naar binnen te richten en zich niet te verliezen in evaluaties, oordelen of veroordelingen van anderen

Het koninkrijk van vrede in zichzelf scheppen, zodat het ook in de wereld kan ontstaan. Is dat niet waar het allemaal om draait?

SANANDA: Dit is waar het boven alles om gaat en deze urgentie kan niet sterk genoeg worden benadrukt.
Alle veranderingen worden alleen mogelijk door de verandering die jullie harten ondergaan.
Zonder dat is alles onmogelijk en zonder de schepping van vrede en liefde in jullie harten kan de wereld zoals jullie die wensen niet tot stand komen. Daar wordt steeds op gewezen.

Bemoei je met je eigen zaken!

Alleen dan zal je in staat zijn een helende bijdrage te leveren aan de planeet. Elke andere weg zal je in dwaling brengen, want jouw beslissingen komen voort uit een nog niet gezuiverd hart, zijn dientengevolge onduidelijk en gehoorzamen meestal aan een oud genezingspatroon.

GENEES JE HART OM DE AARDE TE GENEZEN!

Dit is het opperste gebod van deze wending der tijden.

Los de muren op die je in afscheiding houden en Gods impulsen van licht geven de noodzakelijke dynamiek in dit proces. De bazuinen van God zullen alles neerhalen dat op zand is gebouwd en de schijn draagt te staan op vaste grond, zowel van binnen als van buiten.

Wat duizenden jaren geleden de muren van Jericho neerhaalde, zal nu de strak getrokken grenzen rond jullie harten neerhalen. Het leven aan de buitenzijde, het opeen stapelen van ervaringen, de ervaring van dualiteit, is voorbij.

Nu vindt de versmelting met het Zelf plaats en dit vindt plaats in het hart van ieder van jullie. Hierop wordt in deze openbaring gewezen, het is van groot belang.

Houdt op met de drama’s in de wereld en in jouw omgeving te beoordelen, erover te discussiëren of ze lang met je mee te slepen.

Neem waar en hou je stil! Concentreer je geest op wat er in jezelf gebeurt, op de genezing van je hart en je zult er volledig mee worden vervuld als je er werkelijk naar op zoek bent.

De grote omwenteling op aarde is aan de gang. Dat is zeker, maar je eigen persoonlijke bijdrage daaraan is je wezen te helen en je ziel te bevrijden.

JJK: dus alle energie stoppen in persoonlijke genezing?

SANANDA: Ja, dat is nu heel belangrijk.

JJK: Maar dat kan ook geïnterpreteerd worden als egoïsme?

SANANDA: Wat geef je om de interpretaties van hen die het niet begrijpen? Die niet willen begrijpen omdat zij nog niet ontvankelijk zijn voor deze waarheid?

Precies het tegenovergestelde is het geval als jij uitgroeit tot een ontwaakt wezen. Je bent liefdevol als je voor je eigen bestwil voor je wezen zorgt. En het is deze liefde die dan uitstraalt naar de mensen.

Veel mensen zonder deze zelfkennis dragen de fonkelende mantel van naastenliefde, maar voldoen slechts aan een beeld dat ten grondslag ligt aan oude concepten van verlichting.

JJK: Kun je daar wat meer over uitweiden, alsjeblieft?

SANANDA: Kijk, tot nu toe werd het als voorbeeldig beschouwd, sociaal nobel, en altijd een voorbeeld van liefde, wanneer zo iemand zijn leven opoffert in een activiteit voor zijn medemens.

Dat was een duidelijk signaal aan iedereen, een signaal van liefdadigheid. Maar in dat proces werd de eigenliefde vaak verwaarloosd en niet zelden ronduit ontkend.

Met eigenwaarde over het hoofd zien, opzijgezet, hebben zulke mensen zichzelf, door hun “helpen” in een zeer hulpeloze toestand ten opzichte van zichzelf geplaatst. Machteloos en angstig staan zulke mensen tegen over het leven en zij worden door de realiteit die hen omringt in beslag genomen en lopen schade op.

In de voorbije eeuwen heeft geen andere interpretatie van naastenliefde kunnen gedijen. De omstandigheden op de planeet schiepen een omgeving die alleen maar tot deze uiting van naastenliefde kon aanzetten.

Te laag was de stroom van licht op Aarde, te laag het bewustzijn van de mensheid, te nadrukkelijk de dualiteit en de gebeurtenissen die daaruit voortkwamen.

Een minimum aan liefde werd dus beleefd door naastenliefde en mijn leven in Jeruzalem was de wake-up call hiervoor en tevens de aankondiging van de tijd die wij nu ingaan: groei op alle niveaus en dit betreft ook de uiting van naastenliefde.

Eerst door zelfliefde wordt naastenliefde mogelijk en niet door zelfopoffering.

Een zelfopoffering die altijd een vals spoor volgt en leidt tot valse bescheidenheid, misplaatste nederigheid en verwarrende levenskeuzes.

Zelfliefde erkent situaties en momenten in het leven voor wat ze zijn en zelfliefde geeft geen gehoor aan innerlijke dwang. Vrij en vastberaden straalt het zichzelf uit; toch blijft het individu altijd gegrond in zijn kracht. Een essentieel verschil met een beslissing die uit een oud genezingspatroon voortkomt.

Gezuiverd en vrij in elke handeling door het licht, krijgt deze vorm van naastenliefde een nieuwe kwaliteit en schept welzijn aan alle kanten, zoals genezing, omdat een gezuiverd hart zich op geen enkele manier laat meeslepen door drama. Daarom is deze hulp zo krachtig en zo helend.

Want zo iemand doet een beroep op de kracht van degene die lijdt en niet op zijn machteloosheid.

Zo iemand laat zien dat het mogelijk is om lief te hebben en toch in je kracht te blijven en daarbij te groeien en niet beïnvloed te worden.

Dit wekt nieuwe kracht op in de medemens, die nog verwikkeld is in lijden en brengt eigenwaarde tevoorschijn, totdat voor zo’n wezen uit eigen kracht een nieuw leven begint.

Alleen een in liefde verhelderd bewustzijn is in staat tot naastenliefde. Al het andere zijn pogingen daartoe en bedrieglijke op liefde gelijkende activiteiten.

NIET ALLES IS WAT HET LIJKT TE ZIJN!

Leer te onderscheiden en begin jezelf lief te hebben, zodat liefde allen toekomt en niet alleen voor je naaste tot werkelijkheid wordt gebracht.

Op die manier herkennen jullie je opdrachten en weten jullie waar je moet zijn en wanneer. Want ieder heeft zijn plaats waar hij arbeidt en door de kennis van eigenliefde wordt ook voor de naaste uitvoerig gezorgd.

JJK: nogmaals, ik ben in een roes en heb geen idee wat ik heb opgeschreven. Maar zoveel lijkt mij duidelijk: alleen wanneer wij onszelf, ons Zelf-willen onvoorwaardelijk liefhebben, zijn wij in staat alle leven lief te hebben. En dan zijn we vrij in onze beslissingen, weten we waar we moeten zijn en reageren we niet langer uit dwang.

Daar komt nog bij dat deze toestand ons de “veiligheid” verschaft dat wij niet in het drama van een medemens worden meegesleept. Wij blijven daardoor in onze kracht en kunnen zo werkelijk helpen en helen.Is dat zo, in samenhang weergegeven?

SANANDA: ja, dat is zo en er is nog iets heel belangrijks om te begrijpen.

De toewijding in je hart omvat ook de toewijding aan je medemens. Naar mate de liefde in en van jou doordringt en groeit, groeit ook de liefde voor je naaste. Het een bepaalt het ander, synchroon en toenemend.

Maar het is noodzakelijk om prioriteiten te stellen. En de eerste prioriteit is de genezing van je hart. Al het andere gebeurt zonder jouw tussenkomst. Want daarmee wordt ook je “levensstroom” geactiveerd en alles komt naar je toe – vanzelf.

Elke inspanning hiervoor is overbodig, want van nu af aan loop je met de lichtende energie van liefde op aarde.

Ook al zou je alle schepselen willen genezen, hen willen helpen en er voor hen willen zijn, je kunt niet veel doen als je jezelf niet hebt genezen, als je je hart niet hebt bevrijd van de muren die het omringen!

  • Zulke liefde is hulp.
  • Die actie is beperkt.
  • Zulke activiteit is de schaduw van het licht.
  • Maar nog niet het licht zelf.

Word het licht dat je bent.

  • Bevrijd jezelf van de schaduwen die een valse realiteit pretenderen.
  • Nu gaat het om jou!
  • Nu gaat het om het geheel!
  • Nu gaat het over het grenzeloze leven van de liefde!

JJK: dat betekent diepgewortelde angsten onder ogen zien?

SANANDA: de diepgewortelde verborgen angsten, ja.

Dit vereist je volledige aandacht en kracht. Vermijd gedurende deze tijd elke afleiding, elke activiteit die dit proces vertroebelt. Verblijf in je dagelijkse bezigheden in zover dat redelijk is en beperk deze tot het noodzakelijke.

Verdwaal niet in de wereld en hecht aan gebeurtenissen niet meer dan het belang dat zij hebben en geef het niet de waarde die angst in je activeert.

Blijf gecentreerd door te werken aan het ontsluiten van je hart. Dit is NU aan de orde van de dag!

Blijf bij jezelf, in jezelf en luister naar je hart. Verzamel je kracht en alleen dan kun je alles tot stand brengen waar voor je geboren bent.

Je diep verborgen angsten hebben je aandacht nodig, evenals nieuwe angsten, die tot je doordringen door het waarnemen van de werelden die verlammend werken en je moed om tot inkeer te komen verzwakken.

JJK: Maar hoe ga je ermee om, als drama op elke hoek opdoemt?

LOUTER OBSERVATIE

SANANDA: kijk, observeer en laat los! Oordeel niet en veroordeel niet. Gewoon: kijk! Observatie is de sleutel. Pure observatie. Onopzettelijk, zonder resonantie en vrij van meningen.Zo blijf je op de hoogte, maar raak je niet geïrriteerd!

In deze tijd ontvouwen zich onvoorstelbare drama’s voor jullie ogen en zoals ze gekomen zijn, lossen ze zich op. Onthoud dat!

Het einde der tijden betekent een toename van de snelheid. En zo lossen ook deze drama’s zich snel en direct voor je ogen op.

Ga niet in deze dynamiek mee! Hou je bezig met je individuele ontplooiing en een bevredigend dagelijks leven is verzekerd.

JJK: de tegenpolen lossen op door samen te smelten, zegt u. Dus we worden man en vrouw, in één?

SANANDA: Ja, helemaal. Zoals het een verlicht wezen betaamt.

JJK: Als de polen van de Aarde naar elkaar toegroeien of zelfs samen smelten, dan ja, dan zal ook de Aarde volledig veranderen. Mag ik denken aan de verschuiving van de klimaatzones en continenten?

SANANDA: Dat is zo voorspeld. En inderdaad, de Aarde van morgen zal nauwelijks lijken op de Aarde van vandaag. Alles, alles is in beroering.

Op alle niveaus van zijn, is het goddelijke Licht van liefde aan het werk.

Elke scheiding wordt opgeheven, zowel binnen als buiten. En op het uiterlijke niveau is dit merkbaar door de samensmelting van de polen. Het ijs breekt, net als de muren die naar beneden komen – op aarde en in jou.

Ja.

JJK: dat betekent, ja, dat de lichttrilling ook een geluidstrilling bevat. En door dit geluid verandert het trillingspatroon van een mens. Dus geluid lost op en vernietigt de muren, onze blokkades en soortgelijke zaken die ons verhinderen ons hart binnen te gaan?

SANANDA: elke lichtstructuur bevat ook een geluidspatroon. Dit verzekert de verhoging van de menselijke energieën – de persoonlijke vibratie. Zich wenden tot het goddelijke licht brengt deze kracht naar boven.

Veel mensen horen geluiden als ze met het licht werken, tijdens meditatie, of als ze veranderingen aanbrengen in hun energieën. Dit is het geluid van licht. Het geluid van God.

JJK: verklaart dit ook het feit dat er steeds meer tinnitus, oorsuizen, bij mensen voorkomt?

SANANDA: in veel gevallen, ja.

JJK: hoe herken je dat?

SANANDA: Door een beetje te wachten. Omdat het stopt en er is geen doktersbehandeling voor nodig. Je gaat vaak veel te snel naar de dokter. Heb vertrouwen en vervolg vastberaden je weg naar het hart.

Wordt je innerlijke stem op de lange duur onderdrukt, dan zal de “tinnitus” bij je blijven, zolang je hem de ruimte geeft. Als het echter het klankpatroon van God is, dan is dit niet blijvend, want het wil je wel herinneren aan dit proces, maar je verder ongemoeid laten.

Ongemak, lichamelijke irritatie komt vaak voor in deze tijd. Wees niet bang. Vertrouw en blijf geduldig in het doorstaan van deze omstandigheden. Het is de genezing van je hart die hierdoor wordt bevorderd. Ja, zo is het.

JJK: “De beslissingen zijn genomen!” zeg je. Dus alles ligt al vast en is beslist?

SANANDA: Ja, beslist door God. En ik herhaal, het Licht zegeviert!

Het breidt zich op alle niveaus van het leven uit. Tot de schaduwen zijn verdwenen zijn en de eenheid van het menselijk ras bezegeld is.

Je kracht is onuitputtelijk, als je hart verbonden is met het Licht. Je liefde is alles omvattend, als je jezelf hebt aanschouwd en jezelf hebt herkend als de liefde die je bent. Dit is boven alles van belang!

De achtste openbaring is gegeven.

Dus ga je gang en red de aarde door de eenheid die jullie zoeken eerst in jezelf te vestigen! Je bent geliefd, oneindig geliefd.

Vertaling:  Winfried