SANANDA- UIT HET NIEUWE BOEK “SANANDA OPENBARINGEN”

SANANDA UIT HET NIEUWE BOEK “SANANDA OPENBARINGEN”

Door: Jahn J. Kassl

Zuiver Verlangen naar de Schepper is de Maatstaf Waarmee het Ontwaken kan Worden Vastgesteld.

JOUW VERLANGEN

Het spirituele pad vereist grote rijpheid en een diep, onvoorwaardelijk verlangen naar de kennis van zijn bestaan. Dit verlangen moet alles-vervullend en alles-overstijgend worden gewekt, wil men de uitdagingen van deze keuze naar behoren aangaan.

Alle mensen zijn geestelijk, dat wil zeggen, geestelijke wezens met een eeuwige, onsterfelijke geest. Dat is een feit, maar het is een heel andere zaak wanneer men bewust begint te leven, te handelen, te spreken en te denken vanuit dat feit. Deze onvoorwaardelijke terugkeer naar de spirituele entiteit die we zijn, wordt het “spirituele pad” genoemd.

De grootste uitdaging van dit pad is het loslaten van alle aardse waanideeën, het verdwijnen van alle lichaamsgerelateerde irritaties, het ontsluieren van het zicht op wat achter ons ligt. Een onvoorwaardelijke wil, die boven alle maatstaven moet worden gewekt, is noodzakelijk. De misleidingen van een mensenleven moeten tot op zekere hoogte doorzien worden, zodat dit pad bewandeld kan worden.

De grote vreugde van het mens-zijn moet plaats maken voor het onverzadigbare verlangen God te zijn.

De impuls om weer God te worden – bewust en in het lichaam als mens – daaraan is alles ondergeschikt.

De schoonheid van de aarde en het plezier van het mens-zijn moeten wijken en worden omgevormd tot de sublimiteit die het geestelijk bewustzijn met zich meebrengt.

Het zogenaamde “spirituele pad” is de laatste beslissing die iemand neemt voordat hij weer terug naar het Zijn doorbreekt. Het is de ultieme beslissing die de ziel terugbrengt naar de ruimte die zij van nature opeist. Men is in staat dit besluit te nemen wanneer een “verzadiging” van aardse ervaring heeft plaatsgevonden.

Schoonheid en lelijkheid worden ervaren als onbestemde uitdrukkingen en men is verwijderd van alle drama’s en vreugden van deze werkelijkheid.

EEN ONTWAAKTE GEEST

klampt zich niet langer vast, maar handelt vanuit de behoefte van de ziel – en deze handelingen zijn vrij, ongebonden, zonder dwang en altijd in overeenstemming met het Goddelijke dat wij zijn.

Het leven als mens en de planeet Aarde achter zich te laten om weer op te gaan in het goddelijk bewustzijn – dit diepe verlangen brandt in de ziel van zulke mensen.

Als het wiel van de tijd en de werkelijkheid van de ruimte nog niet zijn doorleefd, dan is men nog niet klaar voor het spirituele pad dat alles vergt. Pas wanneer het verlangen naar God alles overheerst en elke ademhaling vult, pas dan is men op het spirituele pad – pas dan is men rijp voor deze weg die menselijkheid en aarde achter zich laat – pas dan zijn we klaar om te voltooien waarvoor we eonen geleden in lichamen geboren zijn – pas dan is een mensenleven vervuld, omdat door elke vezel en in elke porie de spirituele oorsprong tot uitdrukking komt.

Het verlangen naar God is het eeuwige en tegelijk het enige criterium om deze weg te gaan. Het feit dat alle mensen spirituele wezens zijn, blijft onaangetast. Zolang het bewustzijn slaapt en verstrikt is in de dagelijkse gang van zaken, is er geen groei. Er treedt stagnatie op en veel spirituele praktijken suggereren dat zulke mensen op het spirituele pad zijn.

Zuiver verlangen naar de Schepper is de maatstaf waarmee het ontwaken kan worden bepaald.

Alle andere oefeningen, middelen en wegen die dit pad willen voorwenden zijn wegwijzers naar zelfbedrog.

Welke yoga-oefening brengt verlichting?
Welk dieet zal je naar de hemel leiden?
Welke goeroe bewandelt jouw pad en voert voor jou de taken uit die alleen voor jou bedoeld zijn?
Welke kerk moet jou de sleutel van het paradijs overhandigen?

Dit alles trekt de aandacht van je af en wekt onvervulbare hoop. Zeker, je voelt je gezonder, misschien opgefrist en comfortabeler in je leven, als je speciale praktijken of instructies volgt, maar je komt niet dichter bij je spirituele essentie.

De geest die je bent zal zegevieren,
wanneer je verlangen naar deze realisatie alles overstemt – de tijd van “experimenteren” zal voorbij zijn. Dan sta je oog in oog met de Schepper – en alle toebehoren die tot nu toe je spirituele ervaring uitmaakten, bewegen zich naar de verre verte.

Dan is je leven eindelijk en uitsluitend een zaak tussen jou en God.

Dan is er geen behoefte aan speelgoed, geleide meditaties of avontuurlijke reizen – noch aan dieetplannen of rituelen. Deze bagage valt weg van zo’n ontwaakte geest. Want zo iemand is werkelijk heel en elk moment van zijn leven weerspiegelt zijn geestelijke natuur, die hij is.

Het is dus tijd om te begrijpen wat belangrijk is – en het is tijd om afscheid te nemen van meestal misleidende “verlichtingshulpmiddelen”!

Kijk in het aangezicht van God, vraag om die genade en geef je leven over. Vertrouw erop en het zal geschieden.

GEREED VOOR GOD?

Maak je los van alle denkbeelden die je over dit onderwerp hebt gevormd. Het spirituele pad wordt bewandeld als je klaar bent voor een directe ontmoeting met God. Voor al het andere is er in deze ervaring geen plaats.

Als je nog wat langer in de illusie van de Aarde wilt vertoeven, doe dat dan. Doe het volledig en zonder voorbehoud! Proef het met volle teugen! Maar als je de roep van je ziel hoort en het verlangen naar God in je opkomt, wend je dan onvoorwaardelijk en absoluut tot deze tekens.

Veel mensen krijgen momenteel deze innerlijke wake-up call. Luister ernaar, hoor het en handel ernaar, want de tijd om op te stijgen naar het licht, om in het licht te treden, is dan gekomen voor zo’n wezen. Dan hebben  jullie werkelijk het spirituele pad bewandeld, want dan zijn jullie gerijpt tot entiteiten, die het laatste geschenk van de schepper kunnen ontvangen: verlichting.

Luister naar de roep die klinkt – en je oor zal luisteren naar de klanken van God, jouw Schepper

Kijk omhoog naar je geestelijk Zijn – en je zult het aangezicht van God aanschouwen.

Kiezen voor het spirituele pad is beginnen aan de reis naar huis, naar God. Als je hart er vol van is, kies dan!

De begeleiding uit het zijn en de hulp van God worden je gegeven – je zult in zijn armen vallen, want besluiten die uit liefde geboren zijn, dragen het zaad van de kennis in zich.

God is met je. In eeuwigheid.

Vertaling Winfried