PERFECTIE OF VOLMAAKTHEID? – Boodschap van God.

PERFECTIE OF VOLMAAKTHEID?

Jahn J. Kassl, 11 maart 2023

Boodschap van God


Wat wil je bereiken, mens, als alles wat je bent in je zit? Wie zijn controle en machtsmechanismen in stand wil houden, wie een perfectionist wil blijven, blijft aan het rad van de tijd draaien tot hij er genoeg van krijgt en van zichzelf. Elke rivier stroomt in de oceaan en elke ziel zet zich op een dag in beweging en vindt zijn weg terug naar zijn eigen bron in GOD. GOD is de volmaaktheid in al wat is. Volmaakt of onvolmaakt? Wat stoort je, want volmaakt ben je mens.


Perfectie of volmaaktheid?

Bewustzijnswerk in de genade van God – deel 1

Begin van de 125e lichtlezing

Haal diep adem!

Geliefde mensen,

Duisternis omringt zich met licht en licht wordt verduisterd. Waar kun je terecht, wie kun je vertrouwen en wat is goed, wat is kwaad, wat is juist en wat is verkeerd? Het is moeilijk om je te oriënteren en je wedt vaak op het verkeerde paard, soms pakken je beslissingen ongelukkig uit en je trapt nog steeds in valse profeten. Hoe kan dit verholpen worden?

Haal diep adem! Adem nu diep in en diep uit …

Pauzeer …

We beginnen met de boodschap.

Er is geen garantie dat je nooit op het verkeerde been wordt gezet, dat je nooit op een dwaalspoor komt en je vertrouwen weggeeft waar het misplaatst is.

Wat er wel is, is dat je steeds alerter zult worden en dus steeds preciezer in je beslissingen.

Je nauwkeurigheid neemt toe met oefening, neemt toe door keuzes te maken – niet door keuzes te vermijden.

Daarom nodig ik je uit om vooruit te gaan en moedig op te komen voor wat jij gelooft dat juist is en dat ook uit te voeren. Het is niet belangrijk dat je altijd gelijk hebt, dat je altijd gelijk krijgt – nee – dat is een grote fout en creëert stress, onzekerheid en ontevredenheid.

Toewijding en oefening

Je leven draait om het steeds nauwkeuriger en harmonieuzer leven van je blauwdruk. En dit – het kan niet vaak genoeg herhaald worden – vereist je toewijding en oefening, je moed om het te proberen, en je intellect om mislukte pogingen juist te kunnen beoordelen.

Veel mensen zijn aan controle verslaafde perfectionisten. Ze geven noch aan zichzelf toe dat ze fout zitten, noch dat ze fouten hebben gemaakt. Falen is voor deze mensen uit den boze, het is onverdraaglijk en wordt ten koste van alles vermeden. In geval van nood praten zulke mensen zichzelf resultaten aan in plaats van te zien wat er is.

Geliefde mens,

niets in deze wereld heeft haast en niets vereist perfectie in een volmaakte wereld.

Wat je kunt en moet doen als je een perfectionist bent, is je daar als eerste stap bewust van worden. Als het zo is, dan is het zo – en dat is goed!

Accepteren is de eerste stap naar loslaten. Geef dan een signaal aan het goddelijke licht dat je bereid bent een beetje af te wijken van je perfectie.

Laat in een meditatie de eis los van perfectie en van een perfect leven waarin jijzelf en je medemensen perfect moeten functioneren. Laat het los – en wanneer je er klaar voor bent, zal het gebeuren!

21 dagen

Mediteer idealiter 21 dagen achter elkaar over dit thema. Als dit onmogelijk is, mediteer er dan op met de regelmaat die je aankunt. Na deze 21 sessies in het licht heeft je onderbewuste de nieuwe opdracht geabsorbeerd en word je niet langer gesaboteerd door het onderbewuste.

Reken af met alle patronen, beperkingen, overtuigingen en programmeringen die je opmerkt! 21 dagen mediteren in het goddelijke licht en je innerlijke programma’s worden herschreven.

Zo gebeurt het wonder van je langzame transformatie en worden je beslissingen nauwkeuriger, teleurstellingen verminderen en geluk neemt toe.

Wat wil je bereiken, mens, als alles wat je bent in je zit?

Wie zijn controle en machtsmechanismen in stand wil houden, wie een perfectionist wil blijven, blijft aan het rad van de tijd draaien tot hij er genoeg van krijgt en van zichzelf.

Elke rivier stroomt in de oceaan en elke ziel zet zich op een dag in beweging en vindt zijn weg terug naar zijn eigen bron in GOD.

GOD is de volmaaktheid in al wat is. Volmaakt of onvolmaakt? Wat stoort je, want volmaakt ben je mens.

God

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org