OP ÉÉN ENKELE DAG …

OP ÉÉN ENKELE DAG …

Jahn J. Kassl, uit het boek “Befreiung”, 7 april 2022

Boodschap van Babaji

“Alle maatregelen die jullie vrijheid beperken en die zijn bedacht door duistere krachten, zullen worden weggevaagd door een overweldigende gebeurtenis”

Uit het boek: BEFREIUNG p.125

Op één enkele dag …

Goddelijke hulp

Wees sterk en laat je niet ontmoedigen! Blijf in je kracht! Zoek de krachtbron in je hart en je zult deze tijd goed doorstaan.

Wanneer alles verloren lijkt te zijn, zal Goddelijke hulp aan je worden gegeven – en wanneer alle wegen zijn versperd en al het menselijk mogelijke niet langer werkt, zal Goddelijke hulp jullie ten deel vallen.

Het hervormen van deze aarde vindt plaats nadat ieder mens de kans heeft gehad om deel te nemen aan de huidige transformatieprocessen. Je “NEE!” of “JA, IK WIL!” zal nu door de Schepper worden gehoord en waargenomen – en aan het einde van deze tijd zal het dus duidelijk zijn welk pad je hebt gekozen en welke reis je gaat maken.

Voor alles en iedereen wordt gezorgd. Je ontwikkeling tot een volledig bewust schepsel van God wordt verzorgd – je herinnering eraan wordt hersteld.

Transformatiesnelheid

Op elke dag die nu begint, krijg je een nieuwe kans om jezelf weer op koers te brengen, en aan het einde van elke dag realiseer je je dat je anders bent dan wie je in de ochtend was.

De transformatiesnelheid neemt toe, op dit moment staat één dag gelijk aan een maand van een jaar geleden. Deze snelheid is nodig, want de dag waarop alles verandert is nabij.

Alle maatregelen die jullie vrijheid beperken en die zijn bedacht door duistere krachten, zullen worden weggevaagd door een overweldigende gebeurtenis.

Deze tijd is voor jou om te groeien, om van binnen sterker en moediger te worden en om je zelfbeschikking te herwinnen. Je moet weten welke spirituele krachtcentrale je bent, je moet je kracht ervaren en je spirituele macht beheersen.

Dit leidt tot ontspanning van de uiterlijke situatie en leidt tot ontspanning in jezelf. Je voelt je nog te vaak slachtoffer, je gelooft nog steeds dat iemand op aarde over je zou kunnen heersen, je kunt nog steeds ontmoedigd raken.

Maar deze tijd eindigt nu, want met elke dag die voorbijgaat ontwaak je in jouw kracht en word je je ervan bewust dat alles van jou uitgaat.

Schepper

Genezing en vrede, waarheid en liefde – alles kan gebeuren als je eenmaal bereid bent jezelf als schepper te zien.

Het Goddelijke in jou wordt nu gewekt en daarom is deze testtijd zo zinvol. Nu wordt op spiritueel gebied de laatste hand aan je gelegd en degenen die zich tot nu toe niet wilden transformeren, zullen de laatste uitnodiging ontvangen om dit te doen.

 Op die manier gebeurt het volgens de Goddelijke wil dat mensen veilig en beschermd zijn in ZIJN genade – en daarom zal je vanaf nu de taken die het leven je oplegt onbevreesd, sterk en moedig gaan uitvoeren.

Ga door de duisternis van deze tijd en wees je ervan bewust dat je stap voor stap dichter bij de waarheid en het licht komt. Door de macht van God zal deze wereld in één dag ondergaan en door de kracht van je Goddelijke bewustzijn zul je de volgende dag opstaan.

Er gebeurt wat er moet gebeuren – en wat er nu gebeurt, is de voorbereiding en afstemming op deze dag.

Wees niet bang en gebruik deze tijd! Laat je niet ontmoedigen! Voel je eigen innerlijke kracht en maak gebruik van de macht van je eigen Goddelijke bewustzijn!

Dat is mijn opdracht aan jou.
BABAJI

Vertaling: Petra / voor wakkeremensen.org