OORLOG IN EUROPA? – Gesprek met Meester St. Germain.

OORLOG IN EUROPA?

Jahn J. Kassl, 17 maart 2023

 

Gesprek met Meester St. Germain


Het gaat om de oorlog die de krachten van het koude licht hebben ontketend tegen de menselijkheid en de mensen zelf. Dit is de kern van de huidige confrontaties op verschillende niveaus. Steeds meer mensen doorzien dit echter en zijn bereid deze confrontatie aan te gaan. Moedig en onbevreesd komen ze op voor zichzelf, voor hun kinderen en de kinderen van hun kinderen, een grote zegen die zich hier manifesteert en die grote kracht ontvouwt, vooral in Oostenrijk. Want jullie zijn met velen en het worden er elke dag meer!


Oorlog in Europa?

Militaire transporten door Oostenrijk

JJK: Ik had de volgende droom. De hele nacht trokken eindeloze colonnes voertuigen met militaire uitrusting en buitenlandse nationaliteitsaanduidingen door mijn droomwereld. Geladen op treinen en rijdend over snelwegen rolde dit konvooi van tanks en kanonnen dwars door Oostenrijk. Ik vroeg me af: “Waar gaat dit materieel heen – en is het oorlog?” (einde droom)

Ik geef deze vraag nu door aan de geestelijke wereld van het licht …

MEESTER ST. GERMAIN: Ik omhels jou en iedereen die deze boodschap nu leest met mijn liefde. Je hebt gezien wat je in je waaktoestand ook vaak hebt waargenomen.

JJK: Ja, nu weet ik het weer. Als ik de laatste tijd over onze snelwegen rijd, zie ik steeds vaker dat er militair materieel wordt verplaatst dat duidelijk niet bij het Oostenrijkse leger hoort. Maar dit gebeurt niet in deze mate.

MEESTER ST. GERMAIN: De schaal die je in de droom wordt getoond geeft aan dat dit in de toekomst kan gebeuren. De oorlogsdynamiek zal ook in Europa toenemen. Hoewel het uiteindelijk niet tot extremen zal komen, loopt deze wereld op de rand van de afgrond.

JJK: Dat betekent dat dit werkelijk gaat over het feit dat we een oorlog in Oostenrijk zullen meemaken?

MEESTER ST. GERMAIN: Je maakt al deel uit van een oorlog, niet als oorlogstoneel in de traditionele zin, maar als knooppunt van oorlogsmateriaal en spionageactiviteiten. Gewapende oorlogsvoering ontstaat in delen van Europa, maar zal zich niet over het hele continent verspreiden. Oostenrijk zal worden getroffen, maar blijft op een speciale manier beschermd en beschut.

Het grotere plaatje

In feite gaat het om een groter plaatje.

Het gaat om de oorlog die de krachten van het koude licht hebben ontketend tegen de menselijkheid en de mensen zelf.

Dit is de kern van de huidige confrontaties op verschillende niveaus. Steeds meer mensen doorzien dit echter en zijn bereid deze confrontatie aan te gaan. Moedig en onbevreesd komen ze op voor zichzelf, voor hun kinderen en de kinderen van hun kinderen, een grote zegen die zich hier manifesteert en die grote kracht ontvouwt, vooral in Oostenrijk. Want jullie zijn met velen en het worden er elke dag meer!

De vrijheidsbeperkingen op alle niveaus, de manipulatie van mensen – daar gaat het om. De soorten oorlogsvoering zijn verschillend, maar het gaat altijd om angst.

Alleen door angst kunnen mensen verleid worden tot onmenselijk gedrag en bezield worden tot zelfopoffering.

KI als „het gouden kalf“

Op dit moment wordt alles op de spits gedreven! Steeds meer angsten moeten steeds meer mensen verontrusten tot ze zich gelaten onderwerpen aan het juk van de kunstmatige intelligentie.

De mensheid moet opgaan in deze intelligentie. Voor hen die God afwijzen, wordt een “gouden kalf” en een nieuw concept van God gecreëerd.

Het bijzondere van deze tijd is dat de dystopische tijdlijn nu ontstaat, net als de tijdlijn van de opkomst van een ontwaakte mensheid. Doordat beide ontwikkelingen tegelijkertijd op EEN aarde plaatsvinden, heerst er zoveel chaos.

Voordat de enen zich losmaken van de anderen is er die strijd waarin de krachten van het koude licht zoveel mogelijk bezielde mensen hun wereld in willen “manipuleren” en meenemen naar hun toekomst. Dat is de echte strijd.

Dit zijn de plannen voor de mensheid en het zijn plannen die in het aangezicht van de waarheid bij heel veel mensen falen!

De Hemel en de Binnen Aarde

Zo komen we bij de lichtvolle aspecten van deze confrontaties:

1) Het licht triomfeert en het triomfeert nu steeds meer mensen dit mogelijk maken. Met alle gevaren, misleidingen en angsten die nu worden uitgestort: Er zijn steeds meer mensen die zich NIET laten misleiden en zich NIET in angst laten leiden.

2) De hemel komt je te hulp! In de grootste nood is de hulp het krachtigst. Reken op God, daar gaat het nu om – en steeds meer mensen activeren ook deze innerlijke verbinding met het goddelijke. Dit is je krachtbron voor standvastigheid, moed en doorzettingsvermogen.

3) Jullie broeders en zusters van de Binnen Aarde staan klaar om jullie zo nodig op te vangen. Dat wat jullie is aangekondigd gebeurt – het is aanstaande

Wees dus geen moment bang.

Want ook al lijkt het soms hopeloos: terwijl de mensheid de nodige leerervaringen doormaakt, word jij als individu door God geleid en door God beschermd.

Waarom zou je moeten lijden als je geen lijdensprogrammering meer in je hebt?

Het scenario is: de mensheid stijgt boven de afgrond uit. Hetzelfde blijft bij hetzelfde en degenen die zichzelf hebben herkend worden erkend.

In oneindige liefde
Meester St. Germain

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org