OEKRAÏNE, GAZA, ISRAËL – ALLEMAAL KARMA?

OEKRAÏNE, GAZA, ISRAËL – ALLEMAAL KARMA?

Jahn J. Kassl, 5 juli 2024

Gesprek met Aartsengel Rafaël


Wijdt je leven volledig toe aan GOD! Ga daar aan het werk waar je je geroepen voelt en blijf innerlijk altijd op GOD gericht. Hoe diep je ook geraakt wordt door een drama, hoe moeilijk het ook is om de huidige gebeurtenissen te begrijpen – blijf in constante dialoog met GOD.

Gesprek uit het nieuwe boek:
FRIEDEN IST DIE MEISTERSCHAFT


Oekraïne, Gaza, Israël – allemaal karma?

Allemaal karma?

JJK: Al dagen denk ik na over een vraag: is de pijn en verschrikking die veel mensen – of het nu in Oekraïne, Gaza of Israël is – nu ervaren het gevolg van slecht karma? In het licht van de afmetingen hiervan, voel ik me steeds minder op mijn gemak bij dit idee. Er moet een andere verklaring voor zijn, want welk wezen kiest voor zijn geboorte uit vrije wil voor zo’n bestaan?!

AARTSENGEL RAFAËL: Karma betekent het vormgeven van potentieel, betekent het overwegen van een reeks mogelijkheden. Karma is geen in steen gehouwen lotsbestemming.

Tot zover een inleiding tot je waarneming. Wat er momenteel op aarde gebeurt en welke afgronden zich openen – het is het resultaat van oude negatieve energieën die zich nu als geheel ontladen en een weg naar het licht zoeken. De verstoringen die nu zichtbaar worden zijn daar het gevolg van.

De mensen die er nu door getroffen worden, maken een tijd en een ervaring door die velen van jullie in het verleden ook hebben doorstaan. Ook al is het moeilijk te begrijpen en bijna ondraaglijk voor een mededogend menselijk hart, pijn, lijden en hopeloosheid worden op dit niveau van bestemming ervaren.

Nachtmerrie

JJK: Ik had vandaag een nachtmerrie en ik kan me niet herinneren dat ik ooit zoiets vreselijks heb gedroomd. Ik zal de details weglaten, maar het ging erover dat we allemaal op één plek gevangen zaten en dat duistere entiteiten ons naar believen martelden en mishandelden. Er waren spelletjes voor bedacht, net als in The Hunger Games, en het meest angstaanjagende was dat er absoluut geen ontsnapping mogelijk was. Midden in de droom kwam het bij me op dat ik misschien op de plek was waar degenen verbleven die verantwoordelijk zijn voor alle verschrikkingen op aarde.

Ervaren ze hier zelf het lijden dat ze anderen hebben aangedaan?

Ik werd wakker en was bang om weer te gaan slapen. Nadat ik een gebed had uitgesproken, kalmeerde alles en viel ik in een rustgevende slaap. Mijn eerste gedachte na het ontwaken was: “Als er een hel is, dan heb ik die in deze droom gezien!“

AARTSENGEL RAFAËL: Wat jij zag was de hel voor de mensen die een hel creëren voor andere mensen. De hel bestaat waar licht afwezig is en waar een compleet gebrek aan liefde is. De hel is het bewustzijnsgebied dat zich volledig van GOD heeft afgescheiden.

Je droom leidde je naar de lage trillingsgebieden van het Zijn waar geen hoop lijkt te bestaan. Dit niveau is waar die mensen en wezens zich bevinden die het laagste stadium van hun ontwikkeling hebben bereikt. Het is een rijk waar duistere heersers terechtkomen als ze hun schadelijke acties niet staken.

JJK: Maar hoe zit het met de mensen die onschuldig slachtoffer zijn – de kinderen, de vrouwen en de mannen die de wapens opnemen omdat ze geen ander leven kennen? We worden immers niet geboren met deze onmenselijkheid?

Daadkrachtig handelen en mededogen

AARTSENGEL RAFAËL: Dit is het punt waarop de werelden zich scheiden. Want wat sommigen nog zullen ervaren, is voor anderen geen optie meer.

De huidige gebeurtenissen in deze wereld ontketenen de energie voor de scheiding van de werelden. De energiestromen van de mensen bepalen het lot.

JJK: Ja, maar deze mensen moeten toch op de een of andere manier geholpen worden zodat ze op de een of andere manier deze situatie kunnen doorkomen? Lijden creëert immers alleen maar nieuwe trauma’s en zo gaat de spiraal eindeloos door?

AARTSENGEL RAFAËL: Mededogen door concrete hulp, mededogen als biddende, mededogen als een mediteerder – dit is wat de ware mens van God kenmerkt.

Daadkrachtig handelen en mededogen verkorten alle lijden. Negatief karma hoeft alleen vervuld te worden als er te weinig energie is voor positief karma of als er te weinig energie is aangewend. Als je beseft dat je niet langer gescheiden bent van je medemensen, zal je perspectief veranderen en zullen ook je opdrachten veranderen. 

JJK: Wat kunnen we concreet doen?

AARTSENGEL RAFAËL: Wijdt je leven volledig toe aan GOD! Ga daar aan het werk waar je je geroepen voelt en blijf innerlijk altijd op GOD gericht. Hoe diep je ook geraakt wordt door een drama, hoe moeilijk het ook is om de huidige gebeurtenissen te begrijpen – blijf in constante dialoog met GOD.

De dingen reorganiseren zichzelf!

De dingen reorganiseren zich, de oude wereld zinkt weg in haar eigen slechtheid en neemt degenen die voorop liepen en de goddelijke orde negeerden mee de afgrond in.

Alles vindt zijn goddelijke bestemming terug en ieder mens vindt het ware thuis van zijn ziel.

Je droom beschrijft de kunstmatig gecreëerde matrix waarin mensen al eeuwenlang worden uitgebuit en vernederd, en beschrijft het bewustzijnsgebied waarin de spelmakers van deze matrix zich bevinden. De grote schoonmaak vindt plaats, de scheiding van de werelden vindt plaats. Laat je mededogen zegevieren en je handen in actie komen!

Jij bent de meester die de oorzaken achter de gebeurtenissen, de betekenis in de gebeurtenissen en de heling van de gebeurtenissen kan lezen. Doe dit vooral als je steeds meer vragen, maar geen antwoorden meer hebt. Vind wat je zoekt in jezelf en bij GOD!

Ik waak over mensen. Ik ben altijd bij jullie in deze wereld en in de andere wereld.

AARTSENGEL RAFAËL

Nederlandse vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org