NEXT LEVEL 5D?

NEXT LEVEL 5D?

Jahn J. Kassl, 7 juli 2024

 

Gesprek met Meester St. Germain


De oplossing voor iedereen die in het openbaar werkt of zich inzet voor verlichting is om je terug te trekken, pauze te nemen en te reflecteren. Kies je optredens in de buitenwereld zorgvuldig. Zelfreflectie leidt tot zelfbepaling. Leef JOUW doel en je zult niet verloren gaan voor de wereld of voor jezelf. Wil je mensen verlichten en wakker schudden? Geef eerst jezelf de aandacht en tijd om dit mogelijk te maken. Overlaad je dagelijks leven niet met activiteiten! Stel jezelf centraal! Niets doen terwijl iedereen druk is – dat is echte vrijheid. Omdat je jezelf redt, terwijl de wereld door velen wordt gered.


Next Level 5D?

Dit is waar!

JJK: Aan de ene kant wordt ons verteld: “GOD GRIJPT IN!” en aan de andere kant wordt ons verteld: “JULLIE ZULLEN JEZELF REDDEN!”. Wat klopt beter, waar moeten we ons op richten, wachten is waarschijnlijk geen optie – of wel?

MEESTER ST. GERMAIN: We naderen snel de dag van de openbaringen, de dag X, de dag waarop het slangengebroed van de aarde zal worden verwijderd en het Gouden Tijdperk kan beginnen. Maar het heeft ieder van jullie nodig om deze gebeurtenis in gang te zetten. Ieder mens draagt bij aan de wederopstanding van de Nieuwe Aarde door zijn vibratie, door zijn bewustzijn en door de mate van zijn gerealiseerde innerlijke vrede. In dit opzicht hangt het vooral van jullie af – van ieder van jullie. Dit is waar:

GOD ziet jullie behoeften, GOD kent jullie grenzen, GOD weet wat jullie zelf kunnen bereiken en waar de hemel een handje moet helpen. Je zorgen maken over of en wanneer GOD zal ingrijpen is net zo goed tijdverspilling als inactief blijven en de verandering aan anderen overlaten.

Wat belangrijk is, is dat iedereen zijn unieke missie leeft op de plek waar hij is geboren of waar hij heeft gekozen om te leven. Dat is het enige dat telt.

JJK: We zijn niet toevallig geboren waar we geboren zijn. Ik heb bijvoorbeeld weinig binding met Azië. Misschien ben ik niet zo vaak in Azië geïncarneerd? Ik ben echter wel heel vertrouwd met Europa, Zuid-Amerika en Afrika. Ik voel me vooral thuis hier in Oostenrijk. Maar wat als iemand moet emigreren omdat de omstandigheden hem daartoe dwingen?

Duitsland heeft al jaren te maken met een emigratiegolf – om redenen die bekend zijn. Mijn vraag is:

Moeten we blijven waar we geboren zijn en daar opkomen voor vrijheid, waarheid en vrede – of is emigratie vanuit spiritueel oogpunt “toegestaan”?

Is emigratie toegestaan?

MEESTER ST. GERMAIN: Vanuit spiritueel oogpunt is alles wat het leven dient toegestaan – voel je er vrij en ongebonden in. Soms is emigratie de enige optie om vanuit een andere plek te werken. Niemand verlaat zijn thuisland vrijwillig en zonder goede redenen. Daar moet rekening mee worden gehouden. Er zijn redenen en er zijn legitieme omstandigheden die tot emigratie leiden.

Ieder mens bepaalt voor zijn geboorte zijn ouders, de plaats waar hij voet op aarde zet, het land, de cultuur, de taal en de omgeving waarin hij zijn leven wil leiden.

Je keert vaak terug naar een omgeving die je al vele levens vertrouwd is. Dit verklaart ook je nabijheid tot Europa en de delen van de wereld die je noemde.

Heel vaak incarneren mensen herhaaldelijk in vertrouwde gebieden of waar ze hun laatste incarnatie eindigden. Het leven wordt voor de geboorte gepland, rekening houdend met de opdrachten van jullie spirituele families. Op deze manier kunnen dingen die onafgemaakt waren worden voltooid. Soms kiest een entiteit voor een “tussenincarnatie”, wat betekent dat hij naar een voor hem onbekend deel van de aarde gaat om zijn eigen horizon te verbreden.

Grote levens

In komende GROTE LEVENS keren zielen echter altijd terug naar de plaats waar ze bepaalde missies moeten vervullen. Vandaag de dag leven veel mensen een groot leven, wat betekent dat ze zich in de “laatste incarnatie” op aarde bevinden. Veel mensen zijn bezig hun missies te voltooien en tegelijkertijd veranderingen op aarde teweeg te brengen.

Ware spirituele meesters sturen het lot van de aarde en zij brengen de mensheid naar het lichtniveau van het Zijn.

JJK: Ik heb ergens gehoord dat zelfs het opstijgen naar 5D slechts een verandering van niveau in de matrix is – zoals in een computerspel – maar het is nog niet de uitgang ervan. En dat gaat door tot niveau 12D …

MEESTER ST. GERMAIN: Er zijn geen grenzen aan de verbeelding en waarneming van mensen. De waarheid is: met de opstijging naar het 5e dimensionale niveau van Zijn, doorbreken jullie deze matrix! De 5e dimensie van Zijn is werkelijk een ander niveau van bewustzijn en deze ascensie is nu aangebroken.

Zijn er oorlogen in 5D?

JJK: Waarom zijn er eigenlijk oorlogen op hogere niveaus? Aartsengel Michael draagt zelfs een lichtzwaard.

MEESTER ST. GERMAIN: Zolang er afscheiding is van God, van de oorspronkelijke bron van alle Zijn, is er ook de mogelijkheid om afstand te nemen van GOD.

Dit betekent dat elk wezen vanaf het begin en tot het einde afstand kan nemen van GOD en zijn eigen weg kan kiezen. Als gevolg daarvan zijn er ook conflicten en geschillen op hogere niveaus. Deze conflicten worden gevoerd met de gereedschappen die daarvoor nodig zijn.

Terwijl oorlogszuchtige conflicten de norm zijn op 3D en vreedzame tijden de uitzondering, is de harmonieuze interactie van alle levende wezens de norm op 5D. Oorlogshandelingen – van buitenaf binnengebracht – zijn de uitzondering.

JJK: Ik merk dat er veel onrust en veel vragen over deze onderwerpen zijn onder de mensen. Betekent dat dat het er op 5D soms ook oorlogszuchtig aan toe gaat? Vergeet “vrede, vreugde, eierkoeken …. …“😊 (opm. vert.: „Friede, Freude, Eierkuchen“ is een duitse uitdrukking voor de ideale wereld waar iedereen lief en gelukkig is)

Creatieniveau 5D

MEESTER ST. GERMAIN: De 5e dimensie van Zijn betekent groei zonder lijden, realisatie vrij van pijn en bewustzijn door overvloed en vreugde. De aardse drama’s zijn geleefd, het spel op de lagere trillingsniveaus is ervaren. Nu is het een kwestie van ons bewustzijn verruimen en beginnen met de directe, lichtvolle creatie van de werkelijkheid.

De 5e dimensie van Zijn is het eerste niveau van creatie waarop je zonder vertraging creëert.

Het zijn de hoeders van 5D die ervoor zorgen dat dit proces van leren, groei en verdere bewustwording in vrede plaatsvindt. Het lichtzwaard is alomtegenwoordig als de gevallen engelen in de hogere zijnsvlakken rondwaren. Zo is het nu eenmaal.

Zelfreflectie leidt tot zelfbeschikking

JJK: Soms realiseer ik me hoe alles hier op aarde steeds gekker, onnatuurlijker en vreemder wordt. Europa voelt voor mij vaak als een open psychiatrische afdeling! Wat is de beste manier om hiermee om te gaan?

MEESTER ST. GERMAIN: De oplossing voor iedereen die in het openbaar werkt of zich inzet voor verlichting is om je terug te trekken, pauze te nemen en te reflecteren. Kies je optredens in de buitenwereld zorgvuldig. Zelfreflectie leidt tot zelfbepaling. Leef JOUW doel en je zult niet verloren gaan voor de wereld of voor jezelf.

Wil je mensen verlichten en wakker schudden? Geef eerst jezelf de aandacht en tijd om dit mogelijk te maken. Overlaad je dagelijks leven niet met activiteiten! Stel jezelf centraal!

Niets doen terwijl iedereen druk is – dat is echte vrijheid. Omdat je jezelf redt, terwijl de wereld door velen wordt gered.

MEESTER ST. GERMAIN

Nederlandse vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org